Số Lớn Nhất Có 5 Chữ Số

     
*

*

*

Số lớn số 1 có 5 chữ số là 99999

=> Tổng của hai số là 99999

Coi số lớn là 8 phần, số nhỏ bé là 1 phần

Vậy số phệ là :

99999 : ( 8 + 1 ) x 8 = 88888

Hok tốt

Gọi nhị số đề xuất tìm là a và b

Số lớn số 1 có 5 chữ số là 99999

⇒a + b = 99999( * )

Có: a = 8 × b

Thay a = 8 × b vào (*) 

⇒8 × b + b = 99999

⇒b × 8 + 1 = 99999

⇒9 × b = 99999

⇒b = 99999 ÷ 9

⇒b = 11111

Mà có:a = 8 × b ⇒a = 8 × 11111 = 88888

Vậy số khủng là 88888 


Bài giải

Tổng của nhì số trên là : 99999.

Bạn đang xem: Số lớn nhất có 5 chữ số

Số lớn là :

(99999divleft(8+1 ight) imes8=88888.)

Đáp số : (88888.)


Bài làm : 

Số lớn số 1 có 5 chữ số là : 99999.

Vậy 2 số gồm tổng là : 99999.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 5 Review 2 Trang 70 Sgk Tiếng Anh 5 Mới, Review 2 Trang 70 Sgk Tiếng Anh 5 Mới

Sơ đồ bộc lộ số to và số bé : 

Số khủng : /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/Số nhỏ xíu : /-----/

Giá trị của một phần là : 

99999 : ( 8+1 ) = 11111

Vậy số phệ là : 

11111 x 8 = 88888

Đáp số : 88888

Chúc chúng ta học giỏi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tổng của hai số cộng thêm 5 sẽ được số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 3 chữ số.Hiệu của 2 số trừ đi 6 thì dược số từ nhiên bé nhất có 3 chữ số.Số mập là?


Tìm tổng của hai số biết tổng cấp 4 lần hiệu,hiệu bằng 1/3 số lớn và số mập gấp 15 lần số bé,số bé bỏng là số lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau.

Xem thêm: Tả 1 Ca Sĩ Đang Biểu Diễn Lớp 5, Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn


Điền số tương thích vào ô trống:

Tổng của nhì số là số chẵn nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số khác nhau. Biết số phệ gấp 3 lần số bé. Vậy số béo là...


Tổng hai số là số nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số và thương của nhị số là số lớn nhất có một chữ số. Vậy số to là…

Tổng nhì số là số chẵn lớn số 1 có bốn chữ số và hiệu nhì số là số lớn nhất có nhị chữ số chẵn. Vậy số nhỏ bé là ?


Trung bình cùng của nhì số là số nhỏ xíu nhất gồm sáu chữ số, hiệu nhị số là số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số.Số bé bỏng là: giúp mikThank you

Trung bình cộng của 2 số là số nhỏ xíu nhất tất cả 3 chữ số.số nhỏ xíu là số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số.tìm số lớn