SỐ NGUYÊN TỐ P THỎA MÃN ĐỂ P2CHIA HẾT CHO 11P

     

Với giải bài xích 93 trang 30 sbt Toán lớp 6 Tập 1 sách Cánh diều được soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học viên biết phương pháp làm bài xích tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:


Giải SBT Toán 6 bài xích 10: Số nguyên tố. Vừa lòng số

Bài 93 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1:

Tìm số yếu tố p vừa lòng mỗi điều kiện sau:

a) p + 1 cũng chính là số nguyên tố;

b) p + 2 và phường + 4 số đông là số nguyên tố;

c) phường + 2; p. + 6; p. + 14; p + 16 hầu như là số nguyên tố.

Bạn đang xem: Số nguyên tố p thỏa mãn để p2chia hết cho 11p

Lời giải

a) p nguyên tố, p + 1 cũng là số nguyên tố

Nếu p. = 2 thì p + 1 = 3 là số nguyên tố.

Nếu phường > 2 thì p là số lẻ lớn hơn 2 suy ra p. + 1 là số chẵn lớn hơn 2.

Do đó phường + 1 không là số nhân tố (không thỏa mãn).

Vậy p. = 2.

b) p nguyên tố, p + 2 và p. + 4 hồ hết là số nguyên tố.

Nếu phường = 2 thì p + 2 = 4, p + 4 = 6 gần như là hòa hợp số (không thỏa mãn).

Nếu phường = 3 thì phường + 2 = 5, p + 4 = 7 hầu như là các số yếu tố (thỏa mãn).

Nếu p > 3:

+) phường chia đến 3 dư 1 thì p. + 2 chia hết mang đến 3 và p + 2 > 3 nên phường + 2 là hòa hợp số (không thỏa mãn).

+) phường chia mang đến 3 dư 2 thì p. + 4 chia hết cho 3 và p + 4 > 3 nên p. + 4 là phù hợp số (không thỏa mãn).

Xem thêm: Tiểu Luận So Sánh Cương Lĩnh Và Luận Cương Lĩnh Chính Trị Và Luận Cương

Vậy phường = 3.

c) p + 2; p + 6; phường + 14; phường + 18 phần đông là số nguyên tố

Nếu phường = 2 thì p. + 2 = 4; p + 6 = 8; phường + 14 = 16; phường + 18 = 20 đều là đúng theo số (không thỏa mãn).

Nếu p = 3 thì p + 2 = 5; p + 14 = 17; là số yếu tắc và p + 6 = 9; p. + 18 = 21 là hòa hợp số (không thỏa mãn).

Nếu p. = 5 thì p + 2 = 7; p. + 6 = 11; phường + 14 = 19; p. + 18 = 23 là những số yếu tố (thỏa mãn).

Nếu phường > 5:

+) p. Chia 5 dư 1 thì p. + 14 chia hết cho 5 và p + 14 > 5 nên p. + 14 là đúng theo số (không thỏa mãn).

+) p chia 5 dư 2 thì phường + 18 chia hết đến 5 và p. + 18 > 5 nên p. + 18 là vừa lòng số (không thỏa mãn).

+) p chia 5 dư 3 thì p + 2 phân tách hết mang đến 5 và phường + 2 > 5 nên p. + 2 là đúng theo số (không thỏa mãn).

+) phường chia 5 dư 4 thì p + 6 chia hết đến 5 và p. + 6 > 5 nên p. + 6 là phù hợp số (không thỏa mãn).

Vậy p. = 5.

Xem thêm: Hình Chiếu Phối Cảnh 2 Điểm Tụ Ta Nhận Được Khi, Hình Chiếu Phối Cảnh Hai Điểm Tụ Nhận Được Khi

Bài 89 trang 29 sách bài bác tập Toán 6 Tập 1 - CD: cho những số 3; 13; 17; 18; 25; 39; 41. Trong...

Bài 90 trang 29 sách bài xích tập Toán 6 Tập 1 - CD: Tìm các ước nguyên tố của những số sau: 12...

Bài 91 trang 29 sách bài xích tập Toán 6 Tập 1 - CD: cặp đôi bạn trẻ Ân với Huệ bàn cãi tính đúng, sai...

Bài 92 trang 29 sách bài xích tập Toán 6 Tập 1 - CD: ba số nguyên tố phân biệt tất cả tổng là 106...

Bài 94 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 1 - CD: kiếm tìm số tự nhiên n sao cho:...

Bài 95 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 1 - CD: minh chứng rằng các tổng sau đấy là hợp số...

Bài 96 trang 30 sách bài xích tập Toán 6 Tập 1 - CD: chứng minh rằng gần như ước nguyên tố của...

Bài 97 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 1 - CD: kiếm tìm chữ số x để mỗi số sau là hòa hợp số:...

Bài 98 trang 30 sách bài xích tập Toán 6 Tập 1 - CD: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên a để trong 10 số tự nhiên...