Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010

     
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Số thành phần của tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn to hơn 1010 nhưng không vượt thừa 2012 là:

A.

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010

500

B.1000

C.1001

D.

Xem thêm: Phương Trình Hoành Độ Giao Điểm Hai Đồ Thị Hàm Số Là, Phương Trình Hoành Độ Giao Điểm Lớp 9

501


Đáp án yêu cầu chọn là:D

Gọi B là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn to hơn 10 tuy nhiên không vượt vượt 2012.B=1012;1014;1016;...;2008;2012Xét dãy số1012;1014;1016;...;2008;2012Ta thấy hàng trên là dãy số giải pháp đều 2 đối chọi vịSố số hạng của dãy số trên là:(2012−1012):2+1=501số hạngSố thành phần của tập phù hợp B cũng đó là số số hạng của dãy số trênNên tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chẵn mập hơn1010nhưng ko vượt quá2012có501 phần tử


Số thành phần của tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chẵn to hơn 1010 nhưng không thực sự 2010 là:

(2010 - 1012) : 2 + 1 = 500 (phần tử)


số thành phần của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 mà lại ko quá 2010 là

(2010-1010):2+1=501(phần tử)

đáp số :501(phần tử)


Các số đó là 1012;1014;...;2010

Ta tất cả (2010-1012):2+1=99

Vậy có 99 thành phần của tập hợp những số thoải mái và tự nhiên chẵn to hơn 1010 nhưng không vượt quá 2010


Tính số phần tử của những tập phù hợp sau:

a) A là tập hợp những số lẻ ko vượt thừa 46;

b) B là tập hợp các số chẵn không thật 46;

c) C là tập hợp các số từ bỏ nhiên to hơn 46;

d) D là tập hợp những số tự nhiên lớn hơn 46 nhưng nhỏ hơn 47


Tính số thành phần của các tập hợp sau:

a,A là tập hợp những số lẻ ko vượt vượt 46;

b,B là tập hợp những số chẵn không quá 46;

c,C là tập hợp các số từ bỏ nhiên lớn hơn 46;

d,D là tập hợp các số từ nhiên to hơn 46 nhưng nhỏ tuổi hơn 47.


a,Tập hợp những số lẻ không vượt vượt 46 là tập đúng theo A = 1;3;5;...;45

Số bộ phận của tập thích hợp này là : (45 – 1) :2 + 1 = 23 (phần tử )

b,Tập hợp các số chẵn không vượt thừa 46 là tập phù hợp B = {0;2;4;…;46

Số thành phần của tập thích hợp này là : (46 – 0) : 2 + 1 = 24 (phần tử )

c,Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 46 là tập hợp C = 47;48;49;…

Tập hợp này có vô số phần tử.

Xem thêm: Thế Nào Là Hai Số Nguyên Tố Cùng Nhau, Số Nguyên Tố Cùng Nhau Là Gì

d,Không bao gồm số tự nhiên nào lớn hơn 46 nhưng nhỏ dại hơn 47 cho nên vì thế tập hòa hợp D ko có phần tử nào.


Gọi tập thích hợp là A

(Rightarrow A=left1012;1014;.....;2010 ight\)

=> Sss thành phần của A là :

(left(2010-1012 ight):2+1=500)

Vậy A tất cả 500 phần tử


Giải:

Đặt tập hợp đó là A

(Rightarrow Ainleft1012;1014;...;2010 ight\)

Số bộ phận của tập hòa hợp A là:

(left(2010-1012 ight):2+1=500)( phần tử )

Vậy tập hợp A bao gồm 500 phần tử


tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái