Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15

     

Trung trung khu Toán học tập american-home.com.vn reviews với các em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 câu hỏi Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên nhỏ nhất bao gồm tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 12.Bạn vẫn xem: Số từ bỏ nhiên bé bỏng nhất tất cả tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.04 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 5 chữ số nhưng tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số tất cả tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số, các chữ số khác nhau và tất cả tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có những tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn duy nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn duy nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, từng nào số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và chia hết cho 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và chia hết cho 5.

Bài ViO.25 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bằng 7 và phân chia hết cho 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số bự nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn sót lại để được số sót lại có 15 chữ số với là số nhỏ xíu nhất có thể. Số bé nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó cơ mà vẫn giữ nguyên thứ tự của bọn chúng để được sốlớn nhất, số bé xíu nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong số ấy có tối thiểu hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong mỗi số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 tất cả bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) các bạn C ngồi chính giữa?b) hai bạn trẻ A và E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập phần nhiều số gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) có bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 tự 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác biệt sao cho trong những số đó luôn có mặt chữ số 0 và chữ số 1.

Bài ViO.36 trường đoản cú 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau trong kia nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 gồm bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số? trong số đó có bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn tất cả 5 chữ số khác nhau?c) Số có 5 chữ số khác biệt và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng solo vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân chia hết mang lại 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 search số 4a8b biết số đó phân chia hết mang lại 2, còn phân tách cho 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số bé xíu nhất khác 1 nhưng mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư bởi 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số bé nhất mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 gồm số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 tìm kiếm số bé bỏng nhất tất cả 3 chữ số mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 tra cứu số nhỏ nhắn nhất gồm 3 chữ số nhưng mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa đủ cộng toàn bộ các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân chia hết đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số chia hết mang đến 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm kiếm số nhỏ xíu nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà những số này đều không chia hết mang đến 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số chia hết đến 9?

Bài ViO.55 tra cứu số bé dại nhất không giống 0 mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 search số 6a2b biết số đó phân chia hết đến 2 còn phân chia cho 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tra cứu số 3a7b biết số đó phân chia hết cho tất cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó phân chia hết mang lại 2 cùng 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Thuật Toán Là Gì Trong Tin Học 10 Bài 4: Bài Toán Và Thuật Toán

Bài ViO.60 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau không phân chia hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà những số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 tìm kiếm số tự nhiên lớn độc nhất có tía chữ số, biết rằng số đó chia hết đến 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a nhằm 31a31a31a chia hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b chia hết đến 48.

Bài ViO.69 tra cứu số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất để khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo vật dụng tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm số từ nhiên bé dại nhất khác 1 thế nào cho lấy số đó chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 kiếm tìm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà lại mỗi số vừa chia hết mang lại 4 vừa chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tìm kiếm số nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này lớn hơn 300000?b) những số này lớn hơn 300000 và chia hết đến 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 search số nhỏ tuổi nhất gồm 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b sao cho a35b chia hết đến 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân chia hết mang lại 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán hết số đĩa trong một vỏ hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết đến 45

Bài ViO.81 cho số 222…22 (2017 số 2). đề nghị thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết đến 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Bắt buộc bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). đề nghị thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 65.

Bài ViO.84 mang lại số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề nghị bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết đến 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết đến 24

Bài ViO.86 tìm số tự nhiên nhỏ nhất gồm 9 chữ số ,chia hết cho 9 và bao gồm các tính chất sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang lại 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 7

– nếu xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 6

– nếu như xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết đến 5

– trường hợp xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang lại 4

– ví như xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang lại 3

– nếu xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 2

Bài ViO.87 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số phân chia hết mang đến 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số các chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để chế tác thành các số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ bắt đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một vài lớn tốt nhất (giữ nguyên thứ tự những chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất mà trong số ấy theo sản phẩm tự tự trái sang phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức tốc sau nó.

Bài ViO.93 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số mặt hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng solo vị.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Về Kỳ Nghỉ Bằng Tiếng Anh Viết Về Kỳ Nghỉ Hè (16 Mẫu)

Bài ViO.95 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà lại chữ số hàng trăm bằng trung bình cộng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị.