Số tự nhiên có dạng 25ab chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 là

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (255.64 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Số tự nhiên có dạng 25ab chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 là

ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 6 VỊNG 7 NĂM 2015 - 2016Bài 1: Hãy điền số tương thích vào vị trí chấmCâu 1: BCNN(150; 250) = ..........Câu 2: Có một trong những sách nếu như xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển vừa đủbó. Biết số sách trong khoảng 160 mang đến 200. Số sách đó là ......... Quyển.Câu 3: quý hiếm của biểu thức D = 24.2015 - 16.5.22.102 + 52 là ...........Câu 4: BCNN(21,42,34) = .............Câu 5: Số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất gồm 5 chữ số không giống nhau chia hết cho tất cả 2 và 3 là ..........Câu 6: Số học viên khối lớp 6 của ngôi trường B gia nhập đồng diễn thể dục khi xếp hàng hai,hàng ba, mặt hàng bốn, mặt hàng năm, mặt hàng sáu thì hầu hết thiếu 1 người. Biết số học sinh trongkhoảng 200 mang đến 290 người.Số học viên khối 6 của trường B đó là .......... Học sinh.Câu 7: đến a, b là nhì số vừa lòng a chia b được yêu quý là 5, dư 2 và a + b = 44.Khi kia a2 - b2 = .............Câu 8: Số nguyên tố lớn nhất có dạng 19a là ...........Câu 9: Số thoải mái và tự nhiên có dạng 25ab chia hết cho 5 và 9 cơ mà không phân chia hết mang lại 2 là ..........Hãy điền vết >, Câu 10:320 ........ 230Bài 2: tìm cặp bằng nhau
Trả lời:Các cặp giá chỉ trị đều bằng nhau là:(1) = .....; (2) = .....; (3) = ....; (5) = ....; (6) = .....; (8) = .....; (9) = ....; (11) = ....; (14) = ....;(16) = .....Bài 3: Đi tìm kiếm kho báuCâu 1: quá số nguyên tố lớn nhất trong phân tích 312 thành tích những thừa số nguyên tốlà ..........Câu 2: Số từ bỏ nhiên nhỏ nhất chia hết đến 12 và 8 là .............. Câu 3: từ năm điểm M, N, P, Q, R trong số ấy bốn điểm M, N, P, Q trực tiếp hàng với điểm Rnằm ở ngoài đường thẳng trên, kẻ được từng nào đường thẳng đi qua ít tuyệt nhất hai trong bốnđiểm trên?Trả lời: ........... Mặt đường thẳng.Câu 4: hiệu quả của phép tính: 33.4 - (15)2 + (4.5)2 là .........Câu 5: Từ 20 điểm minh bạch trên một mặt phẳng (trong đó khơng có cha điểm làm sao thẳnghàng) rất có thể kẻ được ......... đường thẳng.


*
tạo và sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm củng cố, trả thiện kiến thức và kỹ năng phần sinh học vi sinh trang bị sinh học tập 10 thpt 136 607 2
*
phát hành và sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm củng cố, trả thiện kiến thức và kỹ năng phần Sinh học tập vi sinh đồ gia dụng Sinh học 10 trung học phổ thông 135 881 4
*
xây dừng hệ thông bài xích tập hoá học để củng cố và cải cách và phát triển thức cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông 115 298 0
*
báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Xây lắp Cơ khí với Lương thực thực phẩm 34 183 0


Xem thêm: Khi Em Lớn Em Sẽ Ngã Đau Hơn Bây Giờ, Orange X Hoàng Dũng X Karrot

*
Củng cố, nâng cao kiến thức thực hành thực tế thí nghiệm hoá học tập hữu cơ 12 thông qua bài tập trắc nghiệm khả quan 19 162 0
*
Củng cố, nâng cấp kiến thức thực hành thực tế thí nghiệm hoá học hữu cơ 12 trải qua bài tập trắc nghiệm khách quan1 đôi mươi 87 0
*
ử dụng bài xích tập để củng cố, rèn luyện kỹ năng, không ngừng mở rộng và hình thành quy nguyên tắc phản ứng của ion NO3 cùng với kim loại nhờ vào vào môi trường 13 45 0
*
Vẫn dụng phương thức so sánh nhằm củng cố, tự khắc sâu kỹ năng và kiến thức trong giờ dạy học nhà cửa chí phèo của phái nam cao sinh hoạt lớp 11 trung học phổ thông 15 107 0
*
hướng dẫn học sinh tự làm một số trong những thí nghiệm dễ dàng và đơn giản tại nhà nhằm củng cố, xung khắc sâu kiến thức đã học tập ở bên trên lớp 18 76 0


Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Lớp 6 Online Miễn Phí Cho Bé Lớp 6, Tiếng Anh Lớp 6

*
Củng cố, nâng cao kiến thức thực hành thực tế thí nghiệm hoá học tập hữu cơ 12 trải qua bài tập trắc nghiệm một cách khách quan 19 113 0