SỐ TỰ NHIÊN LỚN NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ BẰNG 15

     

Trung chổ chính giữa Toán học bdkhtravinh.vn giới thiệu với các em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất gồm tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn đã xem: Số tự nhiên lớn nhất bao gồm 3 chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên bé dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15

Bạn sẽ xem: Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có tía chữ số mà tổng những chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 5 chữ số và những chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số gồm tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số, những chữ số không giống nhau và tất cả tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các tích các chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, từng nào số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và chia hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng các chữ số bằng 7 và phân chia hết mang lại 5.


Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số to nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số sót lại để được số còn lại có 15 chữ số với là số nhỏ nhắn nhất có thể. Số nhỏ xíu nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó cơ mà vẫn giữ nguyên thứ từ bỏ của bọn chúng để được sốlớn nhất, số bé bỏng nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà trong các số đó có ít nhất hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) chúng ta C ngồi chính giữa?b) cặp đôi bạn trẻ A cùng E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập phần nhiều số bao gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) gồm bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) có bao nhiêu số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau sao cho trong các số ấy luôn có mặt chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được từng nào số có 6 chữ số khác biệt trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số? trong các số đó có từng nào số điện thoại thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số tất cả 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có nhì chữ số mà lại hàng chục to hơn hàng đối kháng vị?

Bài ViO.41 kiếm tìm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tra cứu số 8a3b biết số đó chia hết mang lại 2 cùng 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó chia hết cho 2, còn phân chia cho 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 search số bé bỏng nhất không giống 1 nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm số bé nhỏ nhất nhưng mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6 có số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 chữ số mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 tra cứu số nhỏ bé nhất có 3 chữ số nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng toàn bộ các số chẵn có 3 chữ số chia hết mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 bằng?


Bài ViO.50 search số bé nhỏ nhất tất cả 4 chữ số khác biệt chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số chia hết cho cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà những số đó đều không phân tách hết cho 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số phân tách hết mang đến 9?

Bài ViO.55 kiếm tìm số nhỏ dại nhất không giống 0 mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 tìm kiếm số 6a2b biết số đó chia hết mang đến 2 còn chia cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm số 3a7b biết số đó phân chia hết cho cả 2; 5 cùng 9.

Bài ViO.59 search số 2a8b biết số đó phân chia hết mang đến 2 và 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Yêu Cánh Đồng Quê Em Yêu Mùa Hè Quê Em, Em Yêu Mùa Hè Quê Em

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà phân tách hết cho 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau không phân chia hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết mang đến 5?

Bài ViO.66 search số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có tía chữ số, hiểu được số đó chia hết mang lại 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a nhằm 31a31a31a phân tách hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết mang đến 72.b) 24a68b chia hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất nhằm khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo trang bị tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số từ bỏ nhiên bé dại nhất không giống 1 sao để cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tìm kiếm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số mà lại mỗi số vừa phân chia hết đến 4 vừa chia hết cho 5.

Bài ViO.74 tìm kiếm số nhỏ nhất tất cả 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) các số này to hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân chia hết đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số bé dại nhất có 5 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 và 5.


Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm sao để cho a35b phân tách hết đến 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán hết số đĩa trong một hộp thì số chén bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi buộc phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết mang đến 45

Bài ViO.81 đến số 222…22 (2017 số 2). đề nghị thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết mang đến 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Nên bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết đến 63.

Bài ViO.83 cho số 7878…78 (2017 số 78). Cần thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi cần bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết mang đến 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết cho 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số từ nhiên nhỏ dại nhất có 9 chữ số ,chia hết đến 9 và tất cả các tính chất sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 8

– giả dụ xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 7

– nếu như xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang đến 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang lại 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 3

– nếu xóa 7 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết đến 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số phân chia hết mang đến 5 và bao gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số trong đó:

a) mỗi chữ số đông đảo chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành thành những số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bắt đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số nhận ra để còn lại một số lớn tốt nhất (giữ nguyên thứ tự các chữ số). Hãy tra cứu số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn duy nhất mà trong các số đó theo thứ tự từ bỏ trái lịch sự phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức khắc sau nó.

Bài ViO.93 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có những chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 15.

Bài ViO.94 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số mặt hàng trăm lớn hơn chữ số mặt hàng chục, chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng đối kháng vị.

Xem thêm: Thiếu Nhi Việt Nam Vẽ Tranh Vững Tin Việt Nam Chiến Thắng Covid

Bài ViO.95 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số hàng trăm bằng trung bình cộng của chữ số hàng trăm ngàn và chữ số hàng đối kháng vị.

kimsa88
cf68