Số tự nhiên nhỏ nhất

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: kiếm tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 12 ước


Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất

*

*Xem thêm:

Gọi số bắt buộc tìm là A. (A là hợp số tất cả 12 ước)

Đặt A = ax.by= cm.dn.ep(a, b, c, d, e∉0; 1 vì lúc đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số cầu của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng ngôi trường hợp:

TH1: với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11= 1.b11= b11

.Để A nhỏ dại nhất thì b = 2 ,lúc kia A = 211= 2048

TH2: với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 cùng y = 5 => A = a1.b5= a.b5. Để A nhỏ dại nhất thì b = 2 với a = 3, dịp đó A = 31.25= 96

TH3: cùng với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ tuổi nhất thì a = 3và b = 2

, thời điểm đó A = 32.23= 72

TH4: cùng với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m= 1; n= 1 và p. = 2 => A = c2.d2.e3..Để A bé dại nhất thì c = 2 ; a = 3 cùng b = 5 => A = 22.3.5= 60

trong số trường phù hợp trên, ta chọn A nhỏnhất.Vậy A = 60

Đúng 0
phản hồi (0)
*Xem thêm: 3 Bài Văn Mẫu Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 6 : Kể Về Một Việc Tốt Em Đã Làm

a=60 nha

t jup mk vs

Đúng 0
comment (0)

A = 60

Đáp số: 60

Đúng 0
comment (0)

Gọi số cần tìm là A. (A là hòa hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by=cm.dn.ep∉(a, b, c, d, e∉0; 1 vì lúc ấy A sẽ không hẳn là thích hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: cùng với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 với y = 11 => A = a0.b11=1.b11=b11

.Để A bé dại nhất thì b = 2 ,lúc đó A = 211=2048

TH2: với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 với y = 5 => A = a1.b5=a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 với a = 3, thời điểm đó A = 31.25= 96

TH3: cùng với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 với y = 3 => A = a2.b3.Để A bé dại nhất thì a = 3 cùng b = 2,lúc đó A = 32.3.5 = 60

Trong những trường đúng theo trên, ta chọn Anhỏ nhất . Vậy A=60

CAO THỦ ĐÂY CẦN GÌ LIÊN HỆ

Đúng 0
bình luận (0) Các câu hỏi tương tự

số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả đúng 12 ước số là

Lớp 6 Toán 0 0

Số từ bỏ nhiên bé dại nhất có đúng 12 cầu số là....

Lớp 6 Toán 1 0

số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có đúng 12 ước số là

Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất gồm đúng 12 cầu là ?

Lớp 6 Toán 15 0

số tự nhiên nhỏ nhất gồm đúng 12 mong là

Lớp 6 Toán 2 0

Số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả đúng 12 mong là ...

Lớp 6 Toán 2 0

số tự nhiên bé dại nhất có đúng 12 mong là ......

Lớp 6 Toán 0 0

Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có đúng12 mong số là bao nhiêu?

Lớp 6 Toán 0 0

Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất gồm đúng 12 cầu nguyên dương là ?

Lớp 6 Toán 2 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

chuyên mục: