Soạn bài các nước đông nam á

     

Lý thuyết Sử 9 bài 5. Những nước Đông nam Á

I. Thực trạng Đông nam giới Á trước và sau năm 1945

- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, phần nhiều các nước Đông nam Á là trực thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây.

Bạn đang xem: Soạn bài các nước đông nam á

- mon 8-1945, khi phát xít Nhật đầu sản phẩm đồng minh, các nước Đông phái nam Á đã nổi lên chống ách thống trị thực dân, giành chính quyên.

- tức thì sau đó, những nước Đông nam giới Á lại bị thực dân châu âu xâm lược trở lại. Quần chúng Đông nam giới Á lại cần cầm súng tiến hành kháng chiến kháng các cuộc chiến tranh xâm lăng trở lại của các nước đế quốc như ngơi nghỉ Inđônêxia, Việt Nam, … đến trong số những năm 50 của ráng kỉ XX new lần lượt giành được độc lập.

- Nét khá nổi bật của Đông phái nam Á thời kì cuộc chiến tranh lạnh là:

+ Mĩ đã can thiệp vào Đông phái nam Á.

+ Mĩ cùng Anh, Pháp lập yêu cầu khối quân sự chiến lược Đông phái nam Á (SEATO), nhằm mục tiêu ngăn chặn tác động của nhà nghĩa làng hội cùng đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trong quần thể vực.

+ Mĩ thực hiện xâm lược việt nam và không ngừng mở rộng chiến tranh lịch sự Lào cùng Campuchia => tình hình Đông nam giới Á trở nên tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh căng thẳng.

+ Inđônêxia, Miến Điện thi hành chế độ hòa bình, trung lập, không thâm nhập vào khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc.

=> Từ trong những năm 50 của chũm kỉ XX, những nước Đông phái nam Á đã gồm sự phân hóa theo mặt đường lối đối ngoại.

*

Lược đồ các nước Đông phái nam Á

II. Sự thành lập và hoạt động của tổ chức triển khai ASEAN

- hoàn cảnh:

+ sau khi giành độc lập, đứng trước đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế, thôn hội của quốc gia => yêu cầu hợp tác và ký kết cùng nhau vạc triển.

+ Hạn chế ảnh hưởng của những cường quốc phía bên ngoài đối với khu vực vực.

- cộng đồng các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) được thành lập (8 - 8-1967) trên Băng cốc (Thái Lan) với việc tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po với Thái Lan.

- mục tiêu của ASEAN: phạt triển kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực hợp tác bình thường giữa các nước thành viên, bên trên tinh thần bảo trì hòa bình và bình ổn khu vực.

Xem thêm: Hoá Học 8 Bài 8 Luyện Tập Hóa 8, Giải Hóa 8 Bài 8: Bài Luyện Tập 1

- mon 2-1976, những nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông nam giới Á tại Ba-li (Inđô nêxia), xác định những bề ngoài cơ bạn dạng trong quan hệ giữa các nước thành viên:

+ bên nhau tôn trọng công ty quyền, toàn diện lãnh thổ.

+ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ giải quyết và xử lý các tranh chấp bằng phương án hòa bình.

+ phù hợp tác cải tiến và phát triển có kết quả.

- từ lúc cuối những năm 70 của thay kỉ XX, nền tài chính nhiều nước ASEAN gồm sự gửi biến khỏe mạnh và đạt sự tăng trưởng cao. Những nước này đã đưa sang tiến hành chiến lược công nghiệp hóa hướng đến xuất khẩu – thúc tăng cường xuất khẩu hàng hóa, gắn thị phần trong nước với bên ngoài.

- quan hệ giữa 3 nước Đông Dương cùng với ASEAN:

+ Cuộc binh cách chống Mĩ cứu giúp nước của quần chúng Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia hoàn thành với chiến thắng vào năm 1975, những quan hệ nước ngoài giao giữa 3 nước Đông Dương cùng ASEAN đã có được thiết lập

+ Năm 1979, do vấn đề Campuchia, dục tình giữa 3 nước Đông Dương với các nước ASEAN trở nên stress và “đối đầu”.

III. Tự “ASEAN 6” cách tân và phát triển thành “ASEAN 10”

- Năm 1984, Bru-nây trở nên thành viên sản phẩm sáu của tổ chức triển khai ASEAN.

- Tình hình quanh vùng Đông nam giới Á sau “chiến tranh lạnh”: mối quan hệ giữa những nước ASEAN cùng với 3 nước Đông Dương đã chuyển từ "đối đầu” sang “đối thoại”.

=> xu hướng nổi bật đầu tiên là sự không ngừng mở rộng các member của tổ chức triển khai ASEAN

- việt nam gia nhập ASEAN trong thời điểm tháng 7-1995, tiếp đó kết nạp Lào, Mi-an-ma trong tháng 7-1997 và Cam-pu-chia mon 4-1999.

- thứ 1 trong lịch sử khu vực, 10 nước ASEAN mọi cùng đứng trong một đội chức thống duy nhất => ASEAN chuyển giữa trung tâm sang vận động hợp tác tởm tế, xây dựng khu vực Đông nam giới Á hòa bình, bình ổn để thuộc nhau cách tân và phát triển phồn thịnh.

+ Năm 1992, ASEAN đưa ra quyết định biến Đông nam giới Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA) trong vòng 10-15 năm.

Xem thêm: Giải Bài 24 Hóa Học 12: Thực Hành Bài 24 Hóa 12, Please Wait

+ Năm 1994, ASEAN lập diễn bầy khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 tổ quốc trong cùng ngoài quanh vùng nhằm khiến cho một môi trường xung quanh hòa bình, định hình cho công cuộc hợp tác cải cách và phát triển của Đông phái nam Á.