Tả ngôi trường em đang học lớp 6

     
Văn mẫu .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
TOP 6 bài Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6, kèm dịch.

Bạn đang xem: Tả ngôi trường em đang học lớp 6

Qua đó, để giúp đỡ các em học viên lớp 6 cầm được cấu trúc, rèn luyện tài năng viết đoạn văn tiếng Anh thật thành thục để càng ngày càng học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh 6 hơn.

Tả ngôi trường bởi tiếng Việt thì hết sức quen thuộc, thuận tiện với các em. Tuy nhiên để viết đoạn văn Tả ngôi trường bằng tiếng Anh thì ko phải học viên nào cũng thành thạo. Vậy mời những em cùng theo dõi 6 đoạn văn Tả ngôi trường bởi tiếng Anh trong bài viết để nắm rõ từ vựng, ngữ pháp giờ Anh chủ thể trường học.

*
Ảnh minh họa

Nội dung chính


Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ ra mắt về trường học bằng tiếng Anh bao hàm những ý bao gồm sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả phổ biến về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – số lượng giáo viên, học sinh, lớp học với số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn đạt giáo viên cùng học sinh.What vị you lượt thích the best about your school? – Điều gì nghỉ ngơi ngôi trường khiến mình muốn nhất

Tả ngôi trường lớp 6 bởi tiếng Anh – chủng loại 1

Tiếng Anh

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It’s on Dich Vong Hau street. It’s very beautiful & big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students và thirty five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teacher are friendly and kind. At school, I learn many subject such as : English, Math, Art ,… .I like English best because it’s very entertaining & important for my further education. At break time, I & my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so on. Each day at school is a happy day. I love my school very much.

Tiếng Việt

Đây là trường học của tôi. Nó thương hiệu là trường trung học cửa hàng Dịch Vọng Hậu. Ngôi trường tôi nằm trên tuyến đường Dịch Vọng Hậu. Nó siêu đẹp và lớn. Có hai mươi phòng học trong trường của tôi. Ngôi trường tôi gồm hai trăm năm mươi học sinh và bố mươi lăm giáo viên. Học viên trong trường của tớ rất tốt. Họ tới từ xung quanh khu vực quận Dịch Vọng. Cô giáo của công ty chúng tôi rất thân thiện và tốt bụng. Ở trường, em được học nhiều môn học khác nhau như: giờ Anh, Toán, Mĩ thuật, … Em thích hợp nhất môn giờ Anh vị nó hết sức thú vị và quan trọng cho câu hỏi học về sau của em. Tiếng ra chơi, tôi và các bạn có nhiều hoạt động vui nhộn như nhảy dây, nghịch trốn tìm,…. Hàng ngày đến trường là 1 trong ngày vui. Tôi yêu trường của tớ rất nhiều.

Tả ngôi trường em bằng tiếng Anh lớp 6 – mẫu mã 2

Tiếng Anh

My new school’s name is Nguyen Tat Thanh secondary school. It’s located in Xuan Thuy street, Ha Noi capital. It’s surrounded by many tall trees with much fresh air. It’s big with a large yard và three buildings. It’s has trăng tròn rooms with 14 classrooms an some function rooms: a library room, a biology room, a language room, a chemistry room, a physic room và a computer room. There is a playground in my school where we often play basketball in it at breaktime between lessons. There are 40 teachers. They are kind, helpful và generous. They are as our second mother. They teach us many useful lessons an help us with many difficult problems in the life. It’s also has 450 students. They are always sociable, funny và intelligent. We often sit on the benches under the trees khổng lồ talk about interesting lessons or a good movie. My new school is always in my mind & I love it very much.

Tiếng Việt

Trường mới của tôi thương hiệu là trường trung học cơ sở Nguyễn vớ Thành. Nó nằm tại đường Xuân Thủy, hà nội Hà Nội. Nó được phủ bọc bởi nhiều cây cao với nhiều không khí trong lành. Nó bự với một sân rộng và ba tòa nhà. Nó có 20 phòng cùng với 14 phòng học và một trong những phòng chức năng: phòng thư viện, chống sinh học, phòng ngôn ngữ, chống hóa học, phòng đồ vật lý và phòng vật dụng tính. Bao gồm một sân nghịch trong trường của tôi, nơi chúng tôi thường đùa bóng rổ trong số ấy vào giờ giải lao giữa những giờ học. Tất cả 40 giáo viên. Họ giỏi bụng, có lợi và hào phóng. Bọn họ như người người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ dạy dỗ cho công ty chúng tôi nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, giúp shop chúng tôi giải quyết các vấn đề trở ngại trong cuộc sống. Nó cũng có thể có 450 sinh viên. Họ luôn luôn hòa đồng, vui tính với thông minh. Cửa hàng chúng tôi thường ngồi trên các cái ghế dài dưới tán cây để nói tới những bài học kinh nghiệm thú vị hoặc một bộ phim truyền hình hay. Ngôi trường mới luôn ở trong tâm địa trí tôi và tôi yêu thương nó cực kỳ nhiều.

Viết về ngôi trường học bằng tiếng Anh – mẫu mã 3

Tiếng Anh

Hey, there. My name is Huyen Anh. I’m 12 years old and I come from Thanh Hoa City. Well, today I’m gonna tell you about my school. My school name is Tran Mai Ninh Secondary School. It’s located in the centre of the city và it was built in 1994. My school is very big & it is surrounded by many tall trees và houses. There are about one thousand and five hundred students and thirty- one teachers in my school. Thirty-two rooms are for classes, four rooms for the teachers và two rooms of computer. All the teachers of our school are all friendly and helpful. They always teach us with pleasure và love us like their own children. There is a big school yard in front of the school. They often plant trees & flowers in the yard. That makes our school more beautiful. & I love my school very much.

Xem thêm: Tính Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Cực Hay, Có Đáp Án, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9

Tiếng Việt

Xin chào. Tôi thương hiệu là Huyền Anh. Tôi 12 tuổi và tới từ Thành phố Thanh Hóa. Hôm nay tôi vẫn kể cho các bạn nghe về trường học tập của tôi. Trường tôi thương hiệu là trường thcs Trần Mai Ninh, nằm tại chính giữa thành phố cùng được xây dựng vào khoảng thời gian 1994. Trường tôi siêu lớn, xung quanh có rất nhiều cây cao và nhà cửa. Có khoảng một ngàn năm trăm học sinh và ba mươi mốt gia sư trong trường của tôi. Tía mươi hai phòng dành riêng cho các lớp học, bốn phòng cho giáo viên cùng hai phòng đồ vật tính. Tất cả các gia sư của trường công ty chúng tôi đều thân mật và gần gũi và hữu ích. Họ luôn dạy shop chúng tôi một giải pháp vui vẻ và yêu thương chúng tôi như nhỏ đẻ của họ. Trước trường có sân trường lớn. Họ trồng cây và hoa trong sân. Điều đó tạo nên ngôi ngôi trường của chúng tôi đẹp hơn. Cùng tôi yêu thương ngôi trường của bản thân rất nhiều.

Viết 1 đoạn văn bởi tiếng Anh về ngôi trường – mẫu 4

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy rã street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, & a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students & 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers & my friends very much. Because they are very friendly & always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! tên tôi là Hoa. Tôi mong kể cho mình nghe về trường học của tôi. Trường tôi thương hiệu trường cấp cho 2 Lý hay Kiệt. Ngôi trường tôi ở mặt đường Duy Tân. Nó vô cùng đẹp và khôn cùng lớn. Ngôi trường tôi tất cả sân trước với sân sau. Sảnh trước có khá nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sảnh sau có sân chơi. Ngôi trường tôi gồm 40 giáo viên, 1000 học sinh và 30 phòng. Em mong muốn em là học sinh tốt của trường thcs Lý thường xuyên Kiệt. Em rất yêu thích trường lớp, các thầy giáo viên và chúng ta của em. Vì họ rất thân mật và gần gũi và luôn giúp sức tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Tả về trường học bởi Tiếng Anh – mẫu 5

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, mình tên Trí, bản thân là học sinh. Lúc này mình sẽ nói tới trường mình. Đây là trường bản thân tên là quang đãng Trung, là trường cấp cho 2, trường mình có 20 phòng học, lớp nào cũng có máy chiếu. Toàn bộ các giáo viên hồ hết thân thiện. Bao phủ trường tôi có nhiều cây xanh, không ít người dân nói trường tôi là “trường học xanh” vị mọi học viên và giáo viên rất nhiều phải đảm bảo ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bởi tiếng Anh – chủng loại 6

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small & antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind & help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice và practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, thể thao festival và fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học tập trường thcs Lê Quý Đôn. Đây chưa hẳn là ngôi trường tốt nhất nhưng với tôi đó là ngôi trường cực tốt mà tôi từng học. Trường học tập của tôi bé dại và cổ kính. Nó ở một ngôi làng bé dại nên không có rất nhiều người vào trường này tuy thế tôi không thấy chán nản về điều đó vì những người dân ở kia thực sự xuất sắc bụng và hỗ trợ tôi giả dụ tôi gặp mặt khó khăn. Những giáo viên vào trường này thiệt thú vị cùng họ luôn hiểu nhiều người đang nghĩ gì? Lần trước tiên học làm việc đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng bọn họ là phù thủy vày họ rất có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Từng buổi học ở trường tôi không gớm ghê hơn trường khác vì thầy cô ko dạy triết lý cho tôi. Họ có nhu cầu tôi luyện tập và luyện tập. Tuy vậy họ cũng là một trong giáo viên buộc phải họ luôn luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài bác tập về công ty … Ở ngôi ngôi trường này, bao gồm rất nhiều hoạt động ngoài trời như gặm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng mà dù sao đây cũng chưa hẳn là vấn đề, vấn đề là những sinh viên ở đó thực sự siêng năng học tập vì người ta có nhu cầu ngôi trường này trở đề xuất nổi tiếng.

Xem thêm: Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm :, Cần Gấp Nhé,Giúp Mik Chỉ Cần Đáp Án

Kết luận:

Trên đấy là top các bài mẫu tả ngôi trường bởi tiếng anh hay duy nhất lớp 6 đã làm được american-home.com.vn chon lọc tường tận và bỏ ra tiết, nếu các bạn thấy hay thì nhằm lại bình luận cho american-home.com.vn biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.