TALK ABOUT YOUR FAVOURITE TV PROGRAMME LỚP 6

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

TOPIC: Talk about your favorite television program.Among many programs & channels available on TV these days such as the current news programs, sport programs, entertaining programs, educational programs and movie programs, etc., I like the program "the World of Animals" most.This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 in the evening. It often lasts about 45 minutes. In this program, stories of the life of many animals in the world are told in a very lively way. For example, people can watch films about monkeys, snakes, tigers, insects, birds, sea turtles, sharks etc. ... And even the penguins & the polar bears in the far North. While watching these films, I find the everyday life activities and habits of these animals very interesting và full mysteries. In addition, I also learn that it is very important lớn protect these animals & their living environments became they are part of our valuable natural world. Watching this program makes me very well informed & relaxed after a day of work.

Bạn đang xem: Talk about your favourite tv programme lớp 6

Bản dịch:

Chủ đề: nói đến chương trình truyền hình mếm mộ của bạn.Trong số các chương trình và các kênh gồm sẵn trên tivi những thời nay như những chương trình tin tức hiện tại, những chương trình thể thao, những chương trình giải trí, các chương trình giáo dục và những chương trình phim, etc., tôi thích chương trình "thế giới của cồn vật"Chương trình này thường được hiện trên Vtv2 mỗi ngày vào thời điểm 8.30 giờ tối. Nó thường kéo dãn khoảng 45 phút. Trong lịch trình này, những mẩu truyện về cuộc sống của rất nhiều động vật dụng trên nhân loại được nhắc trong một phương pháp rất sinh sống động. Ví dụ, hầu như người hoàn toàn có thể xem phim về khỉ, rắn, hổ, côn trùng, chim, rùa biển, cá mập.... Và trong cả những nhỏ chim cánh cụt với những bé gấu bắc rất ở xa phía bắc. Trong những lúc xem những bộ phim này, tôi tìm kiếm thấy các chuyển động cuộc sống mỗi ngày và thói quen của không ít con thú này hết sức thú vị với đầy những bí ẩn Ngoài ra, tôi cũng học được rằng nó rất đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn những động vật và môi trường sống của mình trở thành 1 phần của thế giới tự nhiên có mức giá trị của bọn chúng tôi. Xem chương trình này khiến cho tôi vô cùng được thông tin và thư giãn sau một ngày có tác dụng việc.


Đúng 0
phản hồi (0)
*

Mong chúng ta hãy sữa chữa đến mình. Thank you!!!

My favourite TV programme is Doraemon. It is a cartoon. It is on VTV3 channel. It was created in 1964 by Fujiko F Fujio. This cartoon has five main characters: Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo and Jaian. It is a robot from the future, his name is Doraemon. He has a job that helps his friends (Nobita) because of Nobita"s clumsiness. I and my brother often watch on TV at 7:00 p.m và that is my favourite TV programme. I enjoy watching it because it is educational & interesting.

Xem thêm: Em Có Còn Thương Anh Nhiều Hay Không 'S Popular Videos, Em Có Còn Thương Anh Nhiều Hay Không


Đúng 0
phản hồi (1)
*

My favourite tv programme is" discover the world". It"s on VTV2 channel. That tv programme about humans & animals. I can learn how to lớn save animals & living environment.It is at 8pm from monday to sunday.I often watch tv one hour a day in my miễn phí time.


Đúng 0
phản hồi (1)

Hello, everyone! I am Linh. I would like to present lớn you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I like this program because it is very funny và entertaining. It"s on Disney Channel at 5pm from Tuesday lớn Saturday every week. I always watch it . This program is about a cute girl, funny and intelligent but quite lazy và friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance & life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes and more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much! Hello, everyone! I am Thang. I would lượt thích to present khổng lồ you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I like this program because it is very funny & entertaining. It"s on Disney Channel at 5pm from Tuesday to lớn Saturday every week. I always watch it . This program is about a dễ thương girl, funny and intelligent but quite lazy và friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance & life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes và more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much!


Đúng 0
comment (4)

Mong chúng ta chọn câu trả lời của bản thân mình sẽ giúp ích cho chính mình dễ học.

Xem thêm: Bài 33 : Đặc Điểm Chung Sông Ngòi Việt Nam Có Đặc Điểm Gì? Mạng Lưới Sông Ngòi Nước Ta Có Đặc Điểm Gì

There are a lot of exciting TV Programme such as: cartoon, comedies, trò chơi shows, ...However my favourite TV Programme is The Wingless Penguin cartoon. It starts at 7 o"clock và finish at a half past 7 on Sam Channel. It"s talk about the adventures of a xinh tươi child penguin. Morever he is very clever and funny. It is a great TV Programme for us khổng lồ entertain after hard-working study times.