TÂM CỦA HÌNH BÌNH HÀNH

     
*Bạn đang xem: Tâm của hình bình hành

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12
trang bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Thơ Trung Đại Việt Nam Lop 7, Các Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Lớp 7

*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 trang bị lí 11

Câu hỏi cho hình bình hành ABCD vai trung phong O. điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác OCD. Hãy biểu diễn (overrightarrow BG ) theo hai vecto (overrightarrow AB ) và (overrightarrow AD ).

A (overrightarrow BG = 1 over 6overrightarrow AB + 1 over 2overrightarrow AD )B (overrightarrow BG = 1 over 6overrightarrow AB + 2 over 3overrightarrow AD )C (overrightarrow BG = - 1 over 2overrightarrow AB + 1 over 6overrightarrow AD )D (overrightarrow BG = - 1 over 2overrightarrow AB + 5 over 6overrightarrow AD )


Xem thêm: Tìm Một Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số, Lý Thuyết Và Bài Tập Minh Họa Tìm Số Có 3 Chữ Số

Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta có:

(eqalign& overrightarrow BG = overrightarrow BO + overrightarrow OG = 1 over 2overrightarrow BD + overrightarrow OG cr & ,,,,,,,,, = 1 over 2left( overrightarrow BA + overrightarrow BC ight) + 2 over 3overrightarrow OE cr và ,,,,,,,,, = - 1 over 2overrightarrow AB + 1 over 2overrightarrow AD + 2 over 3.1 over 2overrightarrow AD cr & ,,,,,,,,, = - 1 over 2overrightarrow AB + 5 over 6overrightarrow AD . cr )

Chọn D


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.