Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thiết bị tự thực hiện các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết cho 2, mang lại 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, cho 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước tầm thường và bội chungBài 17: Ước chung to nhấtBài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtÔn tập chương 1 số ít học

Mục lục

Sách Giải Sách bài Tập Toán 6 bài 13: Ước và bội giúp cho bạn giải các bài tập vào sách bài xích tập toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp các bội bé dại hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát những số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta có B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp những bội của 7 nhỏ tuổi hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k cùng với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 cùng 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là

Vậy x ∈ B(15) với 40≤ x ≤70 phải x ∈45;60

b. Vì chưng x ⋮ 12 buộc phải x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta bao gồm x ∈12;24

c. Ta tất cả Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) và x >12 buộc phải x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x cần x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn có 42 dòng tem. Tuấn hy vọng chia đa số số tem đó vào các phong bì. Trong số cách phân tách sau, cách nào thục hiện nay được? Hãy điền vào khu vực trống trong trường hợp được chia:


*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 cần cách thứ nhất thực hiện được. Số tem trong một phong so bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 yêu cầu cách đồ vật hai thục hiện nay được. Số phong tị nạnh chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân chia hết đến 8 bắt buộc cách thứ cha không tiến hành được


*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số có hai chữ số là bội của:

a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số gồm hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 5 Bé Hơn 1000? ? Câu Hỏi 198533

Các số tất cả hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số bao gồm hai chữ số là cầu của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy các số gồm hai chữ số là mong của 50 là 10;25;50

b. Ta tất cả Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy các số có hai chữ số là mong của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vì chưng 6 ⋮(x -1) đề xuất (x-1) ∈ Ư(6)

Ta bao gồm Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Bởi vì 14 ⋮ (2x +3) đề nghị (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta tất cả Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 nên (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: bao gồm bao nhiêu bội của 4 trường đoản cú 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tư số trường đoản cú nhiên liên tiếp thì có một số trong những là bội của 4 phải số bội của 4 trường đoản cú 12 đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn đang xem: Tập hợp các số gồm hai chữ số là bội của 32 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Xem thêm: Giải Sinh 8 Bài 28 Tiêu Hóa Ở Ruột Non, Sinh Học 8 Bài 28: Tiêu Hoá Ở Ruột Non

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.


*

- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: thiết bị tự thực hiện các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, đến 5Bài 12: dấu hiệu chia hết cho 3, đến 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Phù hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra quá số nguyên tốBài 16: Ước tầm thường và bội chungBài 17: Ước chung khủng nhấtBài 18: Bội chung bé dại nhấtÔn tập chương một số học