VIẾT LẠI CÂU: THE LAST TIME IT RAINED WAS A FORTNIGHT AGO

     
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!
Rewrite the following sentences without changing the meaning1. She has never been lớn the club before. It’s the ………………………………………………………….2. The last time it rained was fortnight ago. It hasn’t ………………………………………………………….3. She hasn’t written for me for a long time. It’ s………………………………………………………….4. This is the worst food I’ve ever eaten. I’ve ………………………………………………………….5. I haven’t been to the cinema for months. The last...

Bạn đang xem: Viết lại câu: the last time it rained was a fortnight ago


Đọc tiếp

Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. She has never been khổng lồ the club before.

It’s the ………………………………………………………….

2. The last time it rained was fortnight ago.

It hasn’t ………………………………………………………….

3. She hasn’t written for me for a long time.

It’ s………………………………………………………….

4. This is the worst food I’ve ever eaten.

I’ve ………………………………………………………….

5. I haven’t been to lớn the cinema for months.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Ước Mơ Em Là Tuổi 12 Tuổi 13 (Tuổi Mộng Mơ), Tuổi Mộng Mơ (Phạm Duy)

The last ………………………………………………………….

6. When did you leave school?

How ………………………………………………………….

7. She began learning English 5 years ago.

She has ………………………………………………………….

8. My brother hasn’t smoked a pipe before.

This is the first ………………………………………………………….

9. The last time it rained was two years ago.

It last ………………………………………………………….

10. The last time they visited me was a long time ago.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa

They haven’t ………………………………………………………….