Unit 3: Ways Of Socialising

     

Work with a partner. Study the pictures and answer the questions. (Làm việc với một các bạn cùng học. Khảo sát các hình và trả lời các câu hỏi.)


Before

I. BEFORE YOU LISTEN (Trước khi nghe)

*


Task 1: Work with a partner.

Bạn đang xem: Unit 3: ways of socialising

 Study the pictures và answer the questions.

(Làm việc với một chúng ta cùng học. Quan liêu sát những hình và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What are they doing?

2. What vày you think each of them would say khổng lồ greet each other?

3. What do you think they would talk about?

4. How long vì chưng you think it would take them to lớn finish their call and why?


Lời giải đưa ra tiết:

1. They"re talking on the phone.

(Họ đang có tác dụng gì? => chúng ta đang nói chuyện qua năng lượng điện thoại.)

2.They would say “Hello" to greet each other.

(Bạn nghĩ mọi cá nhân sẽ nói gì để kính chào nhau? => Họ đang nói "Xin chào" để xin chào nhau.)

3. I think they would talk about their usual jobs và things happening to them.

(Bạn nghĩ về họ đang nói gì? => Tôi suy nghĩ rằng chúng ta sẽ nói đến công việc thông thường của bọn họ và gần như điều xảy ra với họ.)


4. It would take them about five minutes to finish their calls because they are on the move in the street.


(Bạn nghĩ chúng ta mất bao thọ để kết thúc cuộc gọi của mình và trên sao? => đang mất khoảng chừng năm phút để xong cuộc gọi của mình vì chúng ta đang dịch rời trên mặt đường phố.)


Before - Task 2

Task 2: Listen và repeat.

(Nghe cùng lặp lại.)

marvellous /ˈmɑːr.vəl.əs/ kì diệu

arguments /ˈɑːɡ.jə.mənt/ tranh luận

regulations /ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/ quy tắc

absolute /ˈæb.sə.luːt/ trả toàn

maximum /ˈmæk.sɪ.məm/ tối đa

object /ˈɒb.dʒɪkt/ đồ dùng thể

installed /ɪnˈstɔːld/ được gắn thêm đặt

adult /ˈæd.ʌlt/ fan lớn

startling /ˈstɑː.təl/ xứng đáng ngạc nhiên


While

II. WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

Task 1: Linda Cupple, a social worker, advises young people on how khổng lồ use the telephone in their family. Listen lớn her talk & decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Linda, một cán cỗ xã hội, khuyên bạn trẻ biện pháp dùng điện thoại ở gia đình. Lắng tai cuộc thủ thỉ của cô và đưa ra quyết định những lời nói đúng (T) giỏi sai (F).

1. The telephone often causes arguments between members of the family. 


Lời giải chi tiết:

1. The telephone often causes arguments between members of the family. 

(Điện thoại thường gây tranh luận giữa các thành viên trong gia đình.)

=> True (audio) "The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you and your parents"

2. A reasonable length of time for a call is the main problem.

(Một khoảng tầm thời gian phải chăng cho một cuộc call là sự việc chính.)

=> True (audio) "The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call"

3. Ten minutes is a reasonable length of time for a call.

(Mười phút là 1 trong những khoảng thời gian phù hợp cho một cuộc gọi.)

=> True (audio) "The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum"

4. Young people should not receive a gọi at dinner time.

(Trẻ em tránh việc nhận cuộc gọi vào giờ ăn tối.)

=> True (audio) "If your parents object khổng lồ your leaving the dinner table khổng lồ take calls, tell your friends lớn avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to call back, or offer to gọi him when dinner"s over."

5. Young people often điện thoại tư vấn their friends at night.

(Những người trẻ tuổi thường điện thoại tư vấn cho đồng đội của họ vào ban đêm.) 

=> True (audio) "A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm."

6. You can’t call your friends at any time even when you have a separate telephone.

(Bạn không thể call cho bạn bè bất cứ thời gian nào tức thì cả khi bạn có một chiếc smartphone riêng.)

=> False (You can but try not lớn annoy anyone in your family) 


While - Task 2

Task 2: Listen lớn part of Ms Linda Cupple’s talk again và write the missing words.

Xem thêm: Giải V Ở Châu Phi Môi Trường Địa Trung Hải Nằm Ở Bài Tập Địa Lí 7

(Nghe lại một trong những phần của cuộc thì thầm của bà Linda Cupple và viết mọi từ thiếu.)

Calling hours should be (1) ………upon. If your parents object to lớn your leaving the dinner table khổng lồ take calls, tell your friends (2)………….calling at that hour; if someone does phone, ask him to gọi back, or offer to gọi him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)……………….. Mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4)………..are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to điện thoại tư vấn after ten o’clock. The shock of (5)…………..out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough lớn give your parents a (6)……… attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother & father, out of (7) …………, have installed a separate phone for you remember that you’re still a thành viên of a family. So try (8)………to your family"s regulations.

Phương pháp giải:

 ❖ Tapescript

  The Telephone - Potential Family Background

Hello, everyone. In today"s talk I"m going lớn give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most decent way so as to lớn avoid unnecessary disagreements between you và members of your family.

The telephone, as you know, is a marvellous instrument, but it may cause arguments between you và your parents - arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over và agree to a few simple regulations.

The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough lớn say almost anything in five different ways, và yet it isn’t so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your điện thoại tư vấn should be limited, because they, or someone else, may he trying lớn reach your home for a very important reason.

Calling hours should be agreed upon. If your parents object khổng lồ your leaving the dinner table to lớn take calls, tell your friends to avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to hotline back, or offer to gọi him when dinner"s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm. When a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.

So please tell your friends not to hotline after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to lớn give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it"s the one time your parents can sleep late.

If your mother và father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you"re still a member of a family. So try to stick lớn your family’s regulations. That"s all for my talk today. Thank you for listening.

Tạm dịch:

Chào đông đảo người. Vào bài rỉ tai hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho mình một số lời khuyên về cách sử dụng smartphone theo cách tốt nhất có thể để tránh phần nhiều bất hòa không quan trọng giữa các bạn và các thành viên trong gia đình bạn.

Điện thoại, như các bạn biết, là 1 công cố gắng tuyệt vời, tuy thế nó rất có thể gây tranh cãi xung đột giữa chúng ta và bố mẹ - những tranh cãi xung đột mà chúng ta có thể dễ dàng tránh được nếu như khách hàng ngồi xuống, đàm luận và gật đầu đồng ý một số quy định 1-1 giản.

Dĩ nhiên, vấn đề hiển nhiên tốt nhất là toàn bộ mọi người đều nghĩ mang đến một khoảng thời gian phù hợp cho một cuộc gọi. Thời gian chính xác phải được thiết kế việc với bố mẹ bạn, nhưng tối đa là mười phút. Nó chắc chắn rằng đủ dài để nói bất cứ điều gì theo năm bí quyết khác nhau, và nó không hẳn là quá thọ mà những thành viên không giống trong mái ấm gia đình sẽ trở đề xuất tức giận. Ngay cả khi cha mẹ bạn sinh hoạt ngoài, thời lượng cuộc gọi của chúng ta nên hạn chế, cũng chính vì họ, hoặc fan khác, gồm thể cố gắng liên lạc với nhà của bạn vì một nguyên nhân rất quan tiền trọng.

Giờ call điện rất cần phải thỏa thuận. Nếu cha mẹ bạn làm phản đối việc bạn ra khỏi bàn ăn uống để nhấn cuộc gọi, hãy nói với bằng hữu của chúng ta để tránh hotline điện vào giờ đó, trường hợp ai đó điện thoại tư vấn điện thoại, yêu ước họ gọi lại hoặc điện thoại tư vấn điện thoại cho mình khi buổi tối kết thúc. Một vụ việc nghiêm trọng gọi smartphone là điện thoại tư vấn rất muộn vào ban đêm, hoặc cực kỳ sớm vào buổi sớm cuối tuần. Không đúng lầm đặc biệt quan trọng này được thực hiện chủ yếu do những người trẻ tuổi xem 10 hoặc 11 giờ tối. Khi những người lớn căng thẳng mệt mỏi đang ngủ đủ giấc giấc, bị đánh thức lúc nửa đêm.

 Vì vậy, xin sung sướng cho đồng đội của chúng ta không điện thoại tư vấn sau 10 giờ. Cú sốc khi thức tỉnh giấc ngủ ngon và nỗi lúng túng của tứ tưởng bất chợt - "Có một tai nạn" - đủ nhằm cho bố mẹ bạn bị đau tim. Những cuộc gọi vào buổi sáng vào ngày cuối tuần không quá tạo sửng sốt nhưng đó là lúc bố mẹ bạn cũng có thể ngủ muộn.

Nếu bà mẹ và tía của bạn, trên cả xuất xắc vời, đã lắp đặt một chiếc điện thoại riêng mang đến bạn, hãy nhớ là bạn vẫn luôn là thành viên của một gia đình. Vì chưng vậy, hãy cố gắng gắn bó với những quy định của gia đình bạn. Đó là tất cả cho cuộc nói chuyện của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn lắng nghe.

Lời giải bỏ ra tiết:

Calling hours should be (1) agreed upon. If your parents object khổng lồ your leaving the dinner table to take calls, tell your friends (2) to avoid calling at that hour; if someone does phone, ask him to gọi back, or offer to call him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3) particular. Mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4) adults are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to hotline after ten o’clock. The shock of (5) waking out of a sound sleep & the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to give your parents a (6) heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother & father, out of (7) kindness, have installed a separate phone for you remember that you’re still a thành viên of a family. So try (8)to stick to your family"s regulations.

Tạm dịch:

Giờ hotline điện rất cần được thỏa thuận. Nếu bố mẹ bạn phản nghịch đối vấn đề bạn ra khỏi bàn nạp năng lượng để nhấn cuộc gọi, hãy nói với đồng đội của bạn để tránh hotline điện vào giờ đó, nếu như ai đó điện thoại tư vấn điện thoại, yêu mong họ gọi lại hoặc hotline điện thoại cho mình khi buổi tối kết thúc. Một sự việc nghiêm trọng khi gọi điện thoại là vô cùng muộn vào ban đêm, hoặc khôn xiết sớm vào buổi sáng sớm cuối tuần. Không đúng lầm quan trọng này được triển khai chủ yếu do những thanh niên lúc 10 hoặc 11 giờ đồng hồ tối. Khi có rất nhiều người stress đang ngủ ngon giấc, chìm vào giấc mộng say.

 Vì vậy, xin vui miệng cho đồng đội của chúng ta không điện thoại tư vấn sau 10 giờ. Cú sốc khi thức tỉnh giấc ngủ ngon cùng nỗi sợ hãi của tứ tưởng thiên nhiên - "Có một tai nạn" - đủ nhằm cho cha mẹ bạn bị đau tim. Những cuộc gọi vào buổi sáng vào ngày cuối tuần không quá khiến sửng sốt nhưng sẽ là lúc cha mẹ chúng ta có thể ngủ muộn.

Xem thêm: Bài 59 Trang 32 Toán 9 Trang 32 Bài 59 Trang 32 Toán 9 Tập 1

Nếu bà bầu và cha của bạn, bên trên cả tốt vời, đã lắp ráp một chiếc điện thoại riêng mang lại bạn, hãy nhớ là bạn vẫn chính là thành viên của một gia đình. Vày vậy, hãy nỗ lực gắn bó với các quy định của mái ấm gia đình bạn.