Tỉ Số Của 2 Số A Và B Là 3/7

     

(Dạng 1). Tỉ số của nhị số a và b bằng 3 : 5. Tìm hai số kia biết tổng của bọn chúng là -64.

Bạn đang xem: Tỉ số của 2 số a và b là 3/7

Bạn đã xem: Tỉ số của 2 số a với b là 3/7

Bài 16.5

(Dạng 1). Tỉ số của hai số a cùng b bằng 120%. Tìm hai số đó hiểu được a – b = – 3.

Bài 16.6

(Dạng 1). Một miếng vườn có diện tích là 374 mét vuông được chia làm hai khoảnh ; tỉ số diện tích giữa khoảnh I với khoảnh II là : 37,5%. Tính diện tích s của mỗi khoảnh.

Bài 16.7

(Dạng 1). Tìm nhị số biết tỉ số của chúng bằng 3 : 7 và tích của chúng bởi 525.

Bài 16.8

(Dạng 1). Ta vẫn nghe nói “chậm như sên”, “chậm như rùa” nhưng thực tế sên chậm chạp hơn rùa hay ngược lại ? Để trả lời thắc mắc này, ta hãy tính tỉ số giữa gia tốc của rùa và gia tốc của sên biết rằng trong 1 giờ rùa trườn được 72m còn trong 1 giây sên trườn được l,5mm.

Bài 16.9

(Dạng 1). Bao gồm hai chuồng thỏ A va B. Tỉ số thân số thỏ sinh hoạt chuồng A so với chuồng B là 5 : 4. Sau khoản thời gian thêm 2 nhỏ vào chuồng B thì tỉ số giữa số thỏ sinh sống chuồng A so với chuồng B la 10 : 9. Tính số thỏ ban sơ ở từng chuồng.

Bài 16.10

(Dạng 1). Tìm nhị số biết tỉ số của chúng và tổng của bọn chúng đều bởi 2/3.

Bài 16.11

(Dạng 1). Tỉ số của nhị số bằng 3 : 5. Trường hợp thêm 15 vào số đầu tiên thì tỉ số của chúng sẽ bởi 9 : 10. Tìm hai số đó.

Bài 16.12

(Dạng 1). Tỉ số của hai số bởi 3 : 8. Nếu giảm số vật dụng hai đi 5 thì tỉ số của chúng sẽ bởi 3 : 9. Tìm nhì số đó.

Bài 16.13

(Dạng 1). Tỉ số của nhị số a với b là 3/7 , tỉ số của nhì số b với c là 35/36 . Tính tỉ số của nhì số a với c.

Bài 16.14

(Dạng 1) Tỉ số của nhì số a và b là 4/5 , tỉ số của nhị số a với c là 65/52 . Tính tỉ số của nhì số b cùng c.

Bài 16.15*

(Dạng 1). Tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số sao cho tỉ số thân số đó với tổng những chữ số của nó là bự nhất.

Bài 16.16

(Dạng 2). Kiếm tìm tỉ số phần trăm của nhị số :

a) 2.(3/4) cùng 5 ; b) 0,2 tạ cùng 24kg

Bài 16.17

(Dạng 2). Viết các số dưới đây dưới dạng xác suất :

a) 17/20 b) 9/16 c) 2.(2/5) d) 8 e) 0,007

Bài 16.18

(Dạng 2). 75cm là bao nhiêu phần trăm của 4m ?

Bài 16.19

(Dạng 2). Kiếm tìm 12.(1/2) % của 480kg.

Bài 16.20*

(Dạng 2). Giá chỉ hàng thuở đầu tăng 20% và tiếp đến lại giảm 20%. Hỏi giá lúc đầu và giá sau cùng giá nào rẻ hơn và rẻ rộng mấy phần trăm ?

Bài 16.21

(Dạng 3). Khoảng cách giữa hai tp trên phiên bản đồ là 15cm. Khoảng cách giữa hai thành phố ấy trên thực tiễn là 150km. Tính tỉ lệ xích của bạn dạng đồ.

ĐÁP SỐ:

Bài 16.1

a) a : b = 5:4; b) a : b = 1:3 ;

Bài 16.2

a) 63/109 b) 7 : 25 c) 40 : 3 d) 65 : 102

Bài 16.3

a) a : b = 39 : 28 b) a : b = 16 : 11

Bài 16.4

a = -24.

Bài 16.5

120% = 6/5 ; a = -18 , b = -15.

Bài 16.6

102 mét vuông và 272 m2

Bài 16.7

a/b = 3/7 nên a = 3k , b = 7k ( k ≠ 0).

Xem thêm: Đặt Lời Mới Cho Bài Lí Dĩa Bánh Bò ", Đặt Lời Mới Cho Bài Lí Dĩa Bánh Bò

Từ a.b = 525 suy ra 3k.7k = 525 =>

*

Với k = 5 thì a = 3.5 = 15 , b = 7.5 = 35.

Với k = – 5 thì a = 3.(- 5) = -15 , b = 7.(- 5) = – 35.

Bài 16.8

Trong 1 giây rùa bò được : 72000 : 3600 = 20 (mm)

Tỉ số gia tốc của rùa và sên là : đôi mươi : 1,5 = 40 : 3.

Vậy, vận tốc của rùa vội hơn 13 lần vận tốc của sên !

Bài 16.9

Lúc đầu , số thỏ sinh hoạt chuồng B bởi 4/5 số thỏ sinh sống chuồng A, thời điểm sau bởi 9/10 số thỏ nghỉ ngơi chuồng A. Số thỏ tăng thêm ở chuồng B bởi 9/10 – 4/5 = 1/10 số thỏ sinh sống chuồng A hay 2 con. Vậy số thỏ ở chuồng A là : 20 : 4/5 = 16 (con).

Bài 16.10

Số nhỏ bằng 2/3 số lớn. Theo đề bài ta bao gồm 5/3 số lớn bởi 2/3.

Vậy số mập là : 2/3 : 5/3 = 2/5 , số nhỏ dại là : 01/05 . 2/3 = 4/15.

Bài 16.11

a/b = 3/5 , (a+15)/b = 9/10.

Ta có:

a/b + 15/b = 9/10 => 15/b = 9/10 – a/b = 9/10 – 3/5 = 3/10.

Do kia b = (15.10)/3 = 50 , a = 50. 3/5 = 30.

Bài 16.12

Đs: a = -15 ; b = -40.

Bài 16.13

a/c = a/b . B/c = 3/7 . 35/36 = 5/12 . Vậy a/c = 5/12.

Bài 16.14

Đs : b/c = 25/16.

Bài 16.15

Ta biết rằng a ≥ b khi còn chỉ khi a – b ≥ Xét hiệu


*

Tỉ số này đạt giá chỉ trị lớn nhất bằng 10 khi b = 0 với a ∈ 1,2,…,9. Vậy các số đề xuất tìm là 10 , trăng tròn …., 90.

Bài 16.16

a) 55% ; b) 83-% .

Bài 16.17

a) 85% ; b) 56,25% ; c) 240% ; d) 800% ; e) 0,7%.

Bài 16.18

18,75%.

Xem thêm: Chó Sủa Là Chó Không Cắn Bl Sidestory, Sadistic Beauty Bl Sidestory

Bài 16.19

Bài 16.20

Nếu mang giá thuở đầu là 100 thì sau thời điểm tăng 20% giá đang lầ 100.120% = 120. Sau đó, sút 20% thì giá chỉ còn là 120.80% = 96. So vói giá ban đầu chỉ bởi 96% có nghĩa là rẻ hon 4%.