TÍCH : KẾT QUẢ CÓ CHỮ SỐ TẬN CÙNG LÀ

     
(HNM) - tức thì từ những bài học vỡ lòng đầu tiên, cùng với gần như phép toán cơ phiên bản là cộng, trừ, nhân và phân chia trong hệ đếm, ta đã được học với hiểu về tư tưởng chữ số tận cùng. Ví dụ như trong phép cộng, ta biết 6 + 10 = 16, hoặc như là trong bạn dạng cửu chương ta được học thuộc lòng 6 x 6 = 36. Mặc dù vậy, phải đến các lớp lớn hơn, ta mới được học tập và làm toán về tìm chữ số tận cùng. Những kết quả cơ phiên bản về dạng toán này vẫn được ra đời từ khôn xiết sớm trong quá trình học. Ta hoàn toàn có thể liệt kê một vài đặc thù của chữ số tận cùng như sau:1) một vài cộng thêm 10 thì công dụng giữ nguyên hàng đối kháng vị.2) một trong những nhân cùng với 10 thì kết quả luôn tất cả chữ số hàng đơn vị chức năng bằng 0.3) một số chẵn nhân với 5 luôn luôn tận cùng bằng 0, một vài lẻ nhân cùng với 5 luôn luôn tận cùng bởi 5.4) nhiều số tận cùng là 1 trong những nhân cùng nhau ra công dụng có chữ số tận cùng bằng 1. Tương tự với nhiều số tận cùng vì 0, 5 hoặc 6 nhân cùng với nhau.Ta cũng vận dụng chữ số tận cùng để tính nhanh một tổng hay là một tích. Sau đó là một số dạng toán thường gặp gỡ về chữ số tận cùng.Bài toán 1. Tính nhanh: A = 27 + 12 + 73; B = 36 + 48 + 63 + 22.Bài làm. A = 27 + 12 + 73 = (27 + 73) + 12 = 100 + 12 = 112.B = 36 + 48 + 63 + 22 = (36 + 63) + (48 + 22) = 100 + 70 = 170.Bài toán 2. Tìm kiếm chữ số tận cùng của các biểu thức sau: a) A = 65 x 66 x 67 x 68 x 69.b) B = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9.c) C = 32 x 55 x 87 - 21 x 45 x 93.Bài làm. A) Tích 65 x 66 tận cùng bởi 0. Vậy A tận cùng bằng 0.b) Tích 4 x 5 tận cùng bởi 0. Vậy B tận cùng bằng 0.c) Tích 32 x 55 tận cùng bằng 0. Vậy 32 x 55 x 87 tận cùng bằng 0. Tích 21 x 45 x 93 tận cùng bằng 5. Vậy C tận cùng bởi 5.Bài toán 3. Tìm kiếm chữ số tận thuộc của:a) Tích A = 19 x 29 x 39 x 49 x 66 x 76 x 86 x 96.b) Tích tất cả 2011 số 3: B = 3 x 3 x... X 3.c) Tích 1006 số lẻ đầu tiên: C = 1 x 3 x 5 x... X 2011.Bài làm.


Bạn đang xem: Tích : kết quả có chữ số tận cùng là


Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Mẹ Ốm Trần Đăng Khoa ), Tiếng Việt Lớp 4 Mẹ Ốm

A) Tích 19 x 29 tận cùng bằng 1, tích 39 x 49 tận cùng bởi 1. Tích 66 x 76 x 86 x 96 tận cùng bởi 6. Vậy A tận cùng bởi 6.b) Tích 3 x 3 x 3 x 3 tận cùng bằng 1. Chia 2011 cho 4 được thương bởi 502 dư 3. Tích bao gồm 2008 số 3 tận cùng bởi 1. Tích 3 x 3 x 3 tận cùng bởi 7. Vậy B tận cùng bằng 7.c) trong C tất cả thừa số 5 yêu cầu C tận thuộc là 5 hoặc 0. Do C lẻ yêu cầu C tận cùng bởi 5.Bài toán 4. Không lấy lệ tính, hãy cho thấy thêm kết quả các phép tính sau đúng tốt sai? phân tích và lý giải cách làm.a) 19 x 15 x 2011 = 747341.b) 1221 + 847 + 99 + 32 = 2187.c) (2001 + 2003 + 2005) x 100 = 60091.a) Sai. Bởi vì tích 19 x 15 x 2011 tận cùng bằng 5.b) Sai. Do 1221 + 847 + 99 + 32 = (1221 + 99) + (847 + 32) tận cùng bằng 9.c) Sai. Vị tích nghỉ ngơi vế trái tận cùng bằng 0.Bài toán 5. Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x... X 48 x 49 tận thuộc là từng nào chữ số 0?Bài làm. Vào tích kia có các thừa số phân tách hết đến 5 là: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.Hay 5 = 1 x 5; 10 = 2 x 5; 15 = 3 x 5; 20 = 4 x 5; 25 = 5 x 5; 30 = 6 x 5; 35 = 7 x 5; 40 = 8 x 5; 45 = 9 x 5. Mỗi thừa số 5 nhân với một số trong những chẵn mang đến ta một số tròn chục. Cơ mà tích trên tất cả 10 vượt số 5 phải tích tận cùng bởi 10 chữ số 0.Bài tập kỳ này. Tìm chữ số tận cùng của tích 2011 số chín là: 9 x 9 x... X 9.Bài giải gởi về Hoàng Trọng Hảo, tạp chí Toán Tuổi thơ, 361 ngôi trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài phong phân bì ghi tham dự cuộc thi "Học mà chơi - đùa mà học" của Báo Hànộimới.


Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Đói Cho Sạch Rách Cho Thơm Lop 7

chia sẻ Facebook share Google Plus share Twitter share Zalo Tới khu vực comment In nội dung bài viết Gửi bài viết