Tiếng Anh Lớp 6 Review 2 Language Trang 68

     

Tổng hợp các bài tập và định hướng ở phần Language - đánh giá 2 (Units 4 - 5 -6) - giờ đồng hồ Anh 6 - Global Success


Pronunciation

1. Listen và circle the word with the different undefined sound. 

(Nghe và khoanh lựa chọn từ tất cả phần được gạch men chân tất cả phát âm khác.)

1. A. seat

2. A. Cheap

3. A. sugar

4. A. excuse 

5. A. Modern 

B. Wonder

B. Teach 

B. some

B. Between

B. Crowded

C. Desert

C. Bread

C. sure

C. Cathedral

C. Celebrat

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

1. A

Phần được gạch ốp chân ở phương pháp A được vạc âm là /s/, những phương án còn sót lại được phát âm /z/.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 2 language trang 68

2. C

Phần được gạch ốp chân ở phương án C được phạt âm là /e/, các phương án còn sót lại được phát âm /iː/.

3. B

Phần được gạch chân ở phương pháp B được phạt âm là /s/, những phương án còn lại được phân phát âm /ʃ/.

4. C

Phần được gạch men chân ở phương pháp C được vạc âm là /iː/, các phương án còn sót lại được phạt âm /ɪ/.

Xem thêm: Các Tình Huống Mâu Thuẫn Trong Nhóm, Cách Giải Quyết Xung Đột Trong Đội Nhóm

5. C

Phần được gạch ốp chân ở giải pháp C được phân phát âm là /t/, những phương án còn lại được phạt âm /d/.


bài 2


Video lý giải giải


Vocabulary

2. Write the words in the box (a - h) next to their opposites (1 - 8).

Xem thêm: Trăng Ngày Sinh Có Ý Nghĩa Gì, Ngày Bạn Sinh Ra Trăng Tròn Hay Trăng Khuyết

(Viết các từ trong khung (a-h) lân cận từ trái nghĩa của chính nó (1-8).)

a. Short b. Noisy c. Low d. Small

e. Boring f. Hot g. Sad h. Cheap

 

1. Big _____________ 

2. Happy ___________

3. Cold _____________

4. Quiet ___________

5. Long ___________

6. Expensive ___________

7. High ______________

8. Interesting___________

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - g

3 - f

4 - b

5 - a

6 - h

7 - c

8 - e

1 – d: big >(to - nhỏ)

2 – g: happy > (vui – buồn)

3 – f: cold > (lạnh – nóng)

4 – b: quiet > (yên tĩnh - ồn ào)

5 – a: long > (dài – ngắn)

6 – h: expensive >(đắt - rẻ)

7 – c: high > (cao – thấp)

8 – e: interesting >(thú vị - nhàm chán)


bài 3


Video giải đáp giải


3. Choose the correct word/phrase for each definition.

(Chọn trường đoản cú / các từ đúng cho từng định nghĩa.)

1. A place where a large amount of water falls from a high place. waterfall / lake

2. A thing which helps you to lớn find directions. backpack / compass

3. A building where people go and see valuable art of old things. theatre / museum

4. To lớn tell someone you want them to lớn be happy or successful. wish / hope

5. Children receive it in red envelopes at Tet. lucky money / new clothes

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Nơi có lượng nước béo từ trên cao rơi xuống. thác nước / hồ

2. Một thứ giúp bạn tìm phương hướng. ba lô / la bàn

3. Một tòa nhà nơi mọi tín đồ đi với xem phần nhiều tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ có quý giá của những sản phẩm cổ. nhà hát / bảo tàng

4. Để nói cùng với ai đó bạn muốn họ niềm hạnh phúc hoặc thành công. chúc phúc / hi vọng

5. Trẻ nhỏ nhận được nó trong phong so bì đỏ vào thời điểm Tết. lì xì / xống áo mới

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Waterfall

2. Compass

3. Museum

4. Wish

5. Lucky money

1. A place where a large amount of water falls from a high place. => waterfall

(Nơi gồm lượng nước phệ từ trên cao rơi xuống. => thác nước )

2. A thing which helps you lớn find directions. => compass

(Một thứ giúp bạn tìm phương hướng. => la bàn)

3. A building where people go and see valuable art of old things. => museum

(Một tòa nhà khu vực mọi người đi với xem rất nhiều tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật có giá trị của những món đồ cổ. => bảo tàng)