TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1

     

Trọn cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1 – My new school được tổng thích hợp và share bởi american-home.com.vn sẽ giúp đỡ các em học viên củng vắt vững vàng kỹ năng và kiến thức tiếng Anh đã học.

Từ vựng là 1 phần vô cùng đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh, ghi nhớ từ vựng giờ đồng hồ Anh tốt là các em đã thành công đến một nửa rồi. Hôm nay, những em hãy cùng american-home.com.vn cho với bài tự vựng giờ Anh lớp 6 thứ nhất thuộc sách giáo khoa tiếng Anh 6 lịch trình mới, có chủ đề “Ngôi trường new của tớ” nhé!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school

 

*

 

Từ mới

Phiên âm

Từ loại

Định nghĩa

1. Activity

/ækˈtɪvəti/

n

hoạt động

2. Art 

/ɑːt/ 

n

nghệ thuật

3. Backpack 

/ˈbækpæk/ 

n

ba lô

4. Binder 

/ˈbaɪndə(r)/ 

n

bìa hồ nước sơ

5. Boarding school 

/ˈbɔːdɪŋ skuːl/ 

n

trường nội trú

6. Borrow 

/ˈbɒrəʊ/ 

v

mượn, vay

7. Break time 

/breɪk taɪm/ 

n

giờ ra chơi

8. Chalkboard 

/ˈtʃɔːkbɔːd/

n

bảng viết phấn

9. Classmate

/ˈklɑːsmeɪt/ 

n

bạn thuộc lớp

10. Calculator 

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

n

máy tính

 

11. Compass 

/ˈkʌmpəs/ 

n

compa

12. Creative 

/kriˈeɪtɪv/ 

adj

sáng tạo

13. Diploma 

/dɪˈpləʊmə/ 

n

bằng, giấy khen

14. Equipment 

/ɪˈkwɪpmənt/

n

thiết bị

15. Excited 

/ɪkˈsaɪtɪd/ 

adj

hào hứng, phấn khích

16. Folder 

/ˈfəʊldə(r)/ 

n

bìa đựng tài liệu

17. Greenhouse

/’griːnhaʊs/

n

nhà kính

18. Gym

/dʒɪm/ 

n

phòng đồng minh dục

19. Healthy 

/ˈhelθi/ 

adj

khỏe mạnh

20. Help 

/help/ 

v

giúp đỡ

 

21. History 

/ˈhɪstri/ 

n

lịch sử

22. Ink 

/iŋk/ 

n

mực

23. Ink bottle

/iŋkˈbɒtl/ 

n

lọ mực

24. International 

/ɪntəˈnæʃnəl/

adj

thuộc về quốc tế

25. Interview 

/ˈɪntəvjuː/

n

cuộc bỏng vấn, rộp vấn

26. Judo

/ˈdʒuːdəʊ/ 

n

môn võ ju-đô (của Nhật)

27. Kindergarten 

/ˈkɪndəgɑːtn/

n

nhà trẻ

28. Knock 

/nɒk/ 

v

gõ cửa

29.


Bạn đang xem: Tổng hợp đầy đủ từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 1


Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 158 Phép Cộng, Toán Lớp 5 Trang 158, 159 Phép Cộng



Xem thêm: Bài 5: Một Số Vấn Đề Của Châu Lục Và Khu Vực, Lý Thuyết Địa Lí 11 Bài 5 (Mới 2022 + Bài Tập)

Lecturer 

/ˈlektʃərər/ 

n

giảng viên

30. Locker 

/ˈlɒkə(r)/ 

n

tủ bao gồm khóa

 

31. Mechanical pencil 

/məˈkænɪkl ˈpensl/

n

bút chì kim

32. Neighbourhood

/ˈneɪbəhʊd/ 

n

hàng xóm, vùng lạm cận

33. Notepad

/ˈnəʊtpæd/

n

sổ tay

34. Overseas 

/əʊvəˈsiːz/ 

adj

ở nước ngoài

35. Pencil sharpener 

/ˈpensl ˈʃɑːpənər/ 

n

gọt cây bút chì

36. Physics 

/ˈfɪzɪks/ 

n

môn đồ vật lý

37. Playground

/ˈpleɪgraʊnd/

n

sân chơi

38. Pocket money

/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/ 

n

tiền tiêu vặt

39. Poem

/ˈpəʊɪm/ 

n

bài thơ

40. Private tutor

/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/

n

gia sư riêng

 

41. Pupil 

/ˈpjuːpil/ 

n

học sinh

42. Quiet 

/ˈkwaɪət/ 

adj

yên tĩnh, lặng lặng

43. Remember 

/rɪˈmembə(r)/ 

v

ghi nhớ

44. Rubber

/ˈrʌb·ər/ 

n

cục tẩy

45. Ride 

/raɪd/ 

v

đi xe

46. Schoolbag

/ˈskuːlbæg/

n

cặp xách

47. School lunch

/ˈskuːl lʌntʃ/ 

n

bữa ăn trưa ngơi nghỉ trường

48. School supply 

/ˈskuːl səˈplaɪ/ 

n

dụng nỗ lực học tập

49. Science 

/ˈsaɪəns/

n

môn Khoa học

50. Share

/ʃeə(r)/ 

v

chia sẻ

51. Spiral notebook

/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/

n

sổ, vở gáy xoắn/ lò xo

 

52. Student 

/stjuːdənt/ 

n

học sinh

53. Surround 

/səˈraʊnd/ 

v

bao quanh

54. Swimming pool

/ˈswɪmɪŋ puːl/ 

n

bể bơi

55. Teacher

/ˈtiːtʃə(r)/ 

n

giáo viên

56. Textbook

/ˈtekst bʊk/

n

sách giáo khoa

57. Uniform

/ˈjuːnɪfɔːm/ 

n

bộ đồng phục

 

Trên phía trên là bài viết “Tổng hợp tương đối đầy đủ từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 1 – My new school” của american-home.com.vn – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề song ngữ. Hy vọng bài viết này hữu ích với những em.

 

Chúc những em học tập thật giỏi và thêm yêu môn giờ Anh! Đừng quên ké thăm american-home.com.vn liên tiếp để update những loài kiến thức có ích nhưng cũng không kém phần thú vị nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school

 

Trọn bộ định hướng và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1: “My new school” tất cả đáp án