A closer look 2 trang 9 unit 1 sgk tiếng anh 8 mới

     

Bài họcUnit 1 "Leisure Activities​" công tác Tiếng Anh new lớp 8 phần A Closer Look 2​hướng dẫn các em mày mò về các hình thức của hễ từ.

Bạn đang xem: A closer look 2 trang 9 unit 1 sgk tiếng anh 8 mới


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2

1.3. Task 3 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2

1.4. Task 4 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2

1.5. Task 5 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2

1.6. Task 6 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2

2. Bài xích tập trắc nghiệm

3. Lời kết

4.Hỏi đáp


Read the conversation in Getting Started again. Underline verbs that are followed by a gerund(Đọc bài hội thoại trong phần bắt đầu lần nữa. Gạch men dưới số đông động từ nhưng được theo sau bởi vì một danh đụng từ)

Guide khổng lồ answer

Mai:Check out this book, Phuc. ‘My Mini Guide lớn Dog Training’.

Phuc:Sounds great! Max’ll lượt thích it too. Last weekend we learnt some tricks. Iloveto watch him. It’s so much fun… Have you found your craft kit?

Mai:Yes, I’ve found this one. It’s got everything: beads, stickers, wool, buttons… I don’t know, it’ll take all my savings.

Phuc:But it’s right up your street! Nick, what’s that?

Nick:It’s a CD of Vietnamese folk songs. I’ll listen to it tonight.

Mai:And you’ll be able lớn improve your Vietnamese!

Nick:Ha ha, not sure about that. But I think I’llenjoylistening lớn the melodies.

Phuc:Look at the language website I sent you. It’ll help you learn Vietnamese more easily.

Nick:Yes, Ilikedreading Doraemon comics while I was learning Japanese.

Phuc:Stopreading comics! I’ll bring you my favourite short story this Sunday when we play football.

Mai:Sorry but we have khổng lồ hurry. Mum & dad are waiting. We need lớn buy some tools khổng lồ build a new house for Max this weekend.


1.2. Task 2 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2


Tick (✓) the appropriate box. Then listen lớn check(Đánh vệt (✓)thích hòa hợp vào trong khung. Kế tiếp nghe với kiểm tra)

Guide to answer

*


Script

1. I love eating spicy food. I love to lớn eat spicy food.

2. Jane enjoys running.

3. Phong detests doing DIY.

4. I prefer reading poetry. I prefer khổng lồ read poetry.

5. Vày you fancy watching TV?

Tạm dịch

1. Tôi thích nạp năng lượng đồ cay. Tôi thích ăn uống đồ cay.

2. Jane mê say chạy.

3. Phong ghét làm DIY.

4. Tôi yêu thích đọc thơ. Tôi thích đọc thơ.

5. Bạn có thích hợp xem TV không?


1.3. Task 3 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2


Write the correct khung of the verb(Viết dạng đúng của cồn từ)

Guide khổng lồ answer

1.Mai enjoysmakingcrafts, especially bracelets.

Xem thêm: Hướng Dương Ngược Nắng Tập 14 Phần 2 Full, Hướng Dương Ngược Nắng (Phần 2) Tập 14

(Mai thích làm thủ công, nhất là vòng tay.)

2.People in Britain lovetowatch/ watchingTV in their không tính phí time.(Người dân ở Anh ưa thích xem tv vào thời gian rảnh.)

3.Do you fancyskateboardingin the park this Sunday?(Bạn bao gồm thích trượt ván trong công viên vào nhà nhật này không?)

4.Nick likesto learn/ learningVietnamese.(Nick ưa thích học giờ đồng hồ Việt.)

5.Ngoc hatessittingat the computer for too long.(Ngọc ghét ngồi ở máy tính lâu.)


1.4. Task 4 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2


Write sentences about what you lượt thích or don"t like doing in your không tính tiền time, beginning with the following. Then nội dung what you have written with your partner(Viết các câu về điều nhưng mà em ham mê hoặc không thích làm trong thời hạn rảnh, bắt đầu với phần nhiều từ sau. Sau đó share những gì em viết với chúng ta học)

Guide to lớn answer

1.I adoreplaying badminton.(Tôi đắm đuối chơi ước lông.)

2.I lovejogging in the park.(Tôi ưng ý chạy cỗ trong công viên.)

3.I fancyplaying computer games.(Tôi thích chơi game máy vi tính.)

4.I don’t mindhelping you bởi vì the homework.(Tôi ko phiền khi giúp đỡ bạn làm câu hỏi nhà.)

5.I don’t likeplaying football.(Tôi không thích nghịch bóng đá.)

6.I detestmakingbread in the không tính phí time.(Tôi không mê say làm bánh mỳ trong thời hạn rảnh.)


1.5. Task 5 Unit 1 lớp 8A Closer Look 2


Look at the following e-mail that Minh Duc wrote a new penfriend(Nhìn vào thư năng lượng điện tử (email) sau mà lại Minh Đức đã viết cho một người chúng ta mới)

Hi, my name’s Duc.

How are you? This is what I like do in my free time. I often play video games or watch TV. Or I go lớn the park & play football with my friends. I enjoy do this very much! I sometimes help my parents too. If I have homework, I’ll try khổng lồ finish it first before I do anything else. But I don’t like have lots of homework☹! I don’t mind to bởi homework but I hate spend all evening on it! On Saturday or Sunday, I love eat out with my family. The food is delicious!

What about you?

Best,

Duc

Tạm dịch

Chào, mình tên Đức.

Bạn khỏe mạnh chứ? Đây là những gì mình thích làm trong thời hạn rảnh. Bản thân thường nghịch trò chơi đoạn clip hoặc coi ti vi. Hoặc mình đi đến khu dã ngoại công viên và chơi đá bóng với chúng ta bè. Mình muốn chơi đá bóng lắm! Thỉnh thoảng tôi cũng giúp ba người mẹ mình. Nếu như mình có bài bác tập về nhà, mình sẽ ráng gắng ngừng nó thứ nhất trước khi làm bất kỳ thứ khác. Nhưng mà mình ko thích có rất nhiều bài tập về nhà! Mình không phiền lúc làm bài bác tập về nhà mà lại mình ghét dành riêng cả đêm tối cho nó! Vào lắp thêm Bảy hoặc chủ nhật, minh mê say ăn bên phía ngoài với gia đình mình. Thức ăn uống ngon!

Còn chúng ta thì sao?

Thân,

Đức

a.There are six grammar mistakes in his email. Can you find và correct them?(Có6điểm ngữ pháp bị lỗi trong thư năng lượng điện tử của cậu ấy. Bạn cũng có thể tìm và sửa chúng không?)

Guide lớn answer

Hi, my name’s Duc.

How are you? This is what I likedoing/ to doin my free time. I often play video games or watch TV. Or I go to lớn the park và play football with my friends. I enjoydoingthis very much! I sometimes help my parents too. If I have homework, I’ll try to lớn finish it first before I bởi anything else. But I don’t liketo have/ havinglots of homework☹! I don’t minddoinghomework but I hatespendingall evening on it! On Saturday or Sunday, I loveto eat/ eatingout with my family. The food is delicious!

What about you?

Best,

Duc

b.Answer the questions(Trả lời số đông câu hỏi)

1.How many activities does Due mention in his email?(Đức nói bao nhiêu vận động trong email cậu ấy?)

⇒He mentions 7 activities: playing đoạn phim games, watching TV, going to lớn the park, playing football, helping his parents, doing homework, và eating out with his family.(Cậu ấy đề cập 7 hoạt động: chơi trò chơi video, coi ti vi, đi công viên, đùa bóng đá, giúp sức ba mẹ, làm bài tập về nhà, ăn bên phía ngoài với mái ấm gia đình cậu ấy.)

2.Which two activities bởi you think he enjoys the most?(Hai vận động nào mà lại em cho rằng cậu ấy phù hợp nhất?)

⇒He goes to lớn the park and play football with his friends. He eats out with his family on Saturday or Sunday.(Cậu ấy đi đến khu vui chơi công viên và chơi đá bóng với bằng hữu cậu ấy. Cậu ấy ăn ngoài với gia đình vào ngày lắp thêm Bảy hoặc chủ nhật.)


Write a similar e-mail to tell your friend about your miễn phí time, using the verbs of liking + gerunds or verbs of liking + fo-infinitives. Swap your work with a partner and check for mistakes(Viết một thư năng lượng điện tử tựa như để kể cho anh em nghe về thời gian rảnh của em, sử dụng những hễ từ chỉ sự thương yêu kết phù hợp với danh rượu cồn từ hoặc đụng từ chỉ sở thích kết hợp với động trường đoản cú nguyên mẫu bao gồm “to”. Trao đổi bài viết của em với bàn sinh hoạt và soát sổ lỗi)

Guide to answer

Hi Nam,

How are you?

Long time no talk to you.

There is a new park in my neighbourhood so I have a new leisure activity as jogging in the park besides playing computer games, watching TV. But, I enjoy playing computer games most, hihi. However, I also lượt thích to jog in the park & help my sister bởi vì housework.

How about you?

Best,

Ngan

Tạm dịch

Chào Nam,

Cậu khỏe mạnh chứ?

Lâu rồi không nói chuyện với cậu nhỉ.

Xem thêm: Chính Thức Hết Tết Rồi Làm Việc Thôi, Hết Tết Rồi: Làm Việc Hứng Khởi Lại Thôi

Có một khu dã ngoại công viên mới trong xóm mình, do vậy mình có một chuyển động thư giãn ngủ ngơi bắt đầu như chạy bộ trong công vỉên kề bên việc chơi game vi tính, xem ti vi. Nhưng, mình vẫn thích chơi trò chơi vi tính nhất, hihi. Tuy vậy mình cùng thích chạy bộ trong khu vui chơi công viên và góp em gái thao tác làm việc nữa.