Looking Back

     

I live on the outskirts of a thành phố in Viet Nam. Three years ago, my neighbourhood was very clean và beautiful, with paddy fields & green trees. However, in the last two years, some factories have appeared in my neighbourhood. They have caused serious water (1. Pollute) ________ by dumping industrial waste into the lake. The (2. Contaminate) ________ water has led khổng lồ the (3. Die) ________ of aquatic animals & plants. Also, tall residential buildings have replaced the paddy fields. More people result in more cars và motorcycles. (4. Poison) ________ fumes from these vehicles are serious air (5. Pollute) ________.

Bạn đang xem: Looking back

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Pollution

2. Contaminated

3. Death

4. Poisonous

5. Pollutants

 

I live on the outskirts of a thành phố in Viet Nam. Three years ago, my neighbourhood was very clean và beautiful, with paddy fields và green trees. However, in the last two years, some factories have appeared in my neighbourhood. They have caused serious water (1) pollution by dumping industrial waste into the lake. The (2) contaminated water has led khổng lồ the (3) death of aquatic animals & plants. Also, tall residential buildings have replaced the paddy fields. More people result in more cars & motorcycles. (4) Poisonous fumes from these vehicles are serious air (5) pollutants.

Giải thích:

(1) water pollution (n): sự độc hại nước

(2) Trước danh từ "water" cần tính từ => contaminated (adj): bị ô nhiễm

(3) Sau mạo từ "the" đề nghị danh trường đoản cú => death (n): loại chết, sự bị tiêu diệt chóc

(4) Trước danh từ "fumes" phải tính trường đoản cú => poisonous (adj): tất cả độc

(5) Sau danh từ bỏ "air" đề nghị thêm một danh trường đoản cú để chế tạo ra thành cụm danh từ bỏ => air pollutants (n.p): nhân tố gây ô nhiễm không khí

Tạm dịch:

Tôi sống nghỉ ngơi ngoại ô thành phố ở Việt Nam. Cách đây 3 năm, làng mạc tôi rất thật sạch sẽ và xinh đẹp, cùng với cánh đồng lúa với cây xanh. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, vài xí nghiệp đã xuất hiện trong thôn tôi. Chúng tạo ra sự ô nhiễm nước nghiêm trọng. Bằng câu hỏi thải chất thải công nghiệp vào hồ. Nước bị ô nhiễm và độc hại đã dẫn đến chết choc của động vật dưới nước và cây cỏ. Số đông tòa nhà người dân cao cũng thay thế những cánh đồng lúa. Ngày càng nhiều người dân dẫn đến có không ít xe hơi cùng xe máy. Khí ô nhiễm và độc hại từ số đông xe cộ này là hóa học gây độc hại không khí nghiêm trọng.


2. Write types of pollution in the word web.

(Viết phần đông loại độc hại trong màng lưới từ.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Types of pollution (các nhiều loại ô nhiễm)

1. Radioactive pollution: ô lây lan phóng xạ

2. Noise pollution: ô lan truyền tiếng ồn

3. Visual pollution: ô lây nhiễm cảnh quan

4. Thermal pollution: ô lây truyền nhiệt

5. Water pollution: ô lây truyền nước

6. Land pollution: độc hại đất

7. light pollution: ô lây nhiễm ánh sáng

8. Air pollution: ô nhiễm không khí


3. Rewrite the sentences, using the words in brackets.

(Viết lại các câu, thực hiện những từ vào ngoặc đơn.)

1. The noise from the music club is loud, so the residents of the street cannot sleep. (because of)

(Tiếng ồn từ bỏ câu lạc bộ âm thanh lớn khiến cư dân trê tuyến phố không thể ngủ được.)

→ ___________________

2. Vy had a stomachache because she ate a big dinner. (since)

(Vy bị nhức bụng vì ăn một bữa tối thịnh soạn.)

→ ___________________

3. Because it rained heavily, the road in front of my house was flooded. (due to)

(Vì trời mưa khổng lồ nên tuyến phố trước nhà tôi bị ngập.)

→ ___________________

4. His room is untidy, so his mother is unhappy. (because)

(Phòng của anh ấy bừa bộn, bởi vì vậy bà mẹ anh ấy ko hài lòng.)

→ ___________________

5. Global warming happens when there is too much carbon dioxide (CO2) in the atmosphere. (causes)

(Hiện tượng nóng lên trái đất xảy ra khi có quá nhiều carbon dioxide (CO2) trong khí quyển.)

→ ___________________

Phương pháp giải:

- because of + danh từ: vì chưng vì

- since + S + V: vì chưng vì

- due lớn + danh từ: vị vì

- because + S + V: vì chưng vì

- S + cause + danh từ: khiến ra 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The residents of the street cannot sleep because of the loud noise from the music club.

(Những cư dân của phố này không thể ngủ được bởi vì tiếng ồn phệ từ câu lạc bộ âm nhạc.)

2. Vy had a stomachache since she ate a big dinner

(Vy bị căn bệnh đau dạ dày bởi vì cô ấy đã ăn uống một buổi tối thật nhiều.)

3. The road in front of my house was flooded due to lớn the heavy rain.

(Con đường phía trước đơn vị tôi bị lụt vì chưng mưa lớn.)

4. His mother is unhappy because his room is untidy.

(Mẹ anh ấy ko vui bởi vì phòng anh ấy không gọn gàng.)

5. Too much carbon dioxide (CO2) in the atmosphere causes global warming.

(Quá nhiều khí CO2 trong không gian gây nên việc nóng lên toàn cầu.)


4. Put the verbs in bracket into the correct form.

(Đặt các động từ trong ngoặc đơn theo bề ngoài đúng của chúng.)

1. It (not be) __________ possible lớn save the Earth if we (not take) __________ action now.

2. If the world temperatures (continue) __________ lớn rise, there (be) less snow.

3. If I (be) __________ you, I (wear) __________ earplugs when going khổng lồ the concert.

4. If we (do) __________ nothing lớn stop global warming, we (see) __________ big changes in the future.

5. How you (travel) __________ to lớn work if you (not have) __________ this motorbike?

6. Our garden is so beautiful. There (not be) __________ any flowers if my sister (not take care) __________ of it every day.

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V

Cấu trúc câu đk loại II: If + S + V (quá khứ đơn), S + would + V.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Won’t be; don’t take

2. Continue; will be

3. Were/was; would wear

4. Do; will see

5. Would ... Travel; didn’t have

6. Wouldn’t be; didn’t take care

1. It won’t be possible lớn save the Earth if we don’t take kích hoạt now.

(Sẽ thiết yếu cứu lấy Trái khu đất nếu bọn họ không hành vi ngay bây giờ.)

2. If the world temperatures continue to lớn rise, there will be less now.

Xem thêm: Bài 17 : Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 6, Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 17: Vẽ Tranh

(Nếu ánh sáng thế giới liên tục tăng lên, sẽ sở hữu được ít tuyết hơn.)

3. If we were/was you, I would wear earplugs when going to the concert.

(Nếu tôi là bạn, tôi vẫn mang mẫu trùm tai khi đi cho hòa nhạc.)

4. If we do nothing to lớn stop global warming, we will see big changes in the future.

(Nếu họ không làm cái gi để phòng sự ấm dần lên của Trái Đất, chúng ta sẽ thấy sự biến hóa lớn vào tương lai.)

5. How would you travel to lớn work if you didn’t have this motorbike.

(Nếu chúng ta có chiếc xe thiết bị này, các bạn sẽ đi phượt khắp quả đât như gắng nào?)

6. Our garden is so beautiful. There wouldn’t be any flowers if my sister didn’t take care of it everyday.

(Vườn công ty chúng tôi thật đẹp sẽ không còn có bất kỳ hoa nào trường hợp chị tôi không chăm sóc nó mỗi ngày.)


6. Work in groups. Discuss what you would vì chưng or say in each situation.

(Làm theo nhóm. Bàn bạc những gì em làm cho hoặc nói trong những tình huống.)

1. Your neighbors littered near your house.

(Hàng xóm bạn xả rác rến gần đơn vị bạn.)

2. Your friend wore headphones everyday to lớn listen to music.

(Bạn của khách hàng đeo tai nghe hằng ngày để nghe nhạc.)

3. Your brother dumped his clothes và school things on the floor.

(Em trai các bạn bỏ áo quần và vật dụng đến lớp trên sàn nhà.)

4. Your sister had a bath everyday.

(Em gái chúng ta tắm từng ngày.)

Example:

A: If my neighbours littered near my house, I would write them a letter explaining that it was making the neighbourhood dirty.

(Nếu hàng xóm của mình xả rác rưởi gần công ty tôi, tôi sẽ viết mang đến họ một lá thư lý giải rằng điều ấy đang tạo nên khu phố trở nên dơ thỉu.)

B: Oh, I would put a large sign up saying ‘No littering".

(Ồ, tôi đang đặt một tờ biển khủng ghi "Không xả rác".)

C: I think I would knock on their door & explain that it was polluting the area.

(Tôi nghĩ về tôi sẽ gõ cánh cửa họ và giải thích rằng điều này đang gây độc hại khu vực.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. If my neighbors littered near my houseI would warn them about their wrong action.

(Nếu hàng xóm xả rác gần nhà tôi, tôi sẽ cảnh báo họ về hành vi sai trái của họ.)

2. If my friend wore headphones everyday khổng lồ listen lớn music I would say khổng lồ him/her about the effects of it.

(Nếu chúng ta tôi đeo tai nghe hàng ngày để nghe nhạc, tôi đã nói mang đến anh ấy/cô ấy nghe về hậu quẩ của nó.)

3.

Xem thêm: Nhân Dịp Sinh Nhật Của Một Người Thân Đang Ở Xa Hãy Viết Thư Để Thăm Hỏi Và Chúc Mừng Người Thân Đó

 If my brother dumped his clothes and school things on the floor I would order him khổng lồ put them in the right place & make the room tidy.

(Nếu em trai tôi bỏ quần asoa với vật dụng đi hojv trên sàn nhà, tôi đã yêu cầu nó đặt nó lại đúng vị trí và dọn phòng gọn gang.)