TIẾNG ANH LỚP 6: UNIT 1

     

Unit 1: My new school

A Closer Look 2 (Trả lời câu hỏi phần 1-7 trang 9-10 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới)

Grammar

1. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school ....

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6: unit 1

(Cô Nguyệt đang vấn đáp Duy cho tờ bản tin. Viết dạng đúng của rượu cồn từ)

Miss Nguyet: Tell us about yourself Duy.

Duy: Sure! I live near here now. This is my new school. Wow! It (1. Have) _____ a large playground.

Miss Nguyet: ___ you ____ (2. Have) any new friends?

Duy: Yes. I ______ (3. Love) my new school và my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: ___ Vy ___ (4. Walk ) to school with you?

Duy: Well, we often _________ (5. Ride) our bicycles lớn school.

Miss Nguyet: Who’s your teacher?

Duy: My teacher is Mr Quang. He’s great. He ______(6. Teach) me English.

Miss Nguyet: What vày you usually vì chưng at break time?

Duy: I play football but my friend Phong ________ (7. Not play) football. He ______________ (8. Read) in the library.

Miss Nguyet: What time vì chưng you go home?

Duy: I ______ (9. Go) home at 4 o’clock every day. Then I ______(10. Do) my homework.

Miss Nguyet: Thank you.

Lời giải:

1. Has

2. Vị you have

3. Love

4. Does Vy walk

5. Ride

6. Teaches

7. Doesn’t

8. Reads

9. Go

10. Do

Hướng dẫn dịch

Cô Nguyệt: ra mắt về bạn dạng thân em đi Duy

Duy: Dạ được ạ. Bây chừ em sống sinh hoạt đây. Đây là trường bắt đầu của em . Woa, nó gồm cả một sân trường lớn.

Cô Nguyệt: Em bao gồm người các bạn mới nào không?

Duy: có ạ, em yêu trường new và chúng ta mới của em, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy đi bộ đến trường với em à.

Duy: À, chúng em thường đánh đấm xe đến trường.

Cô Nguyệt: Ai là giáo viên của em?

Duy: giáo viên của em là thầy Quang. Thầy khôn xiết tuyệt. Thầy dạy em giờ đồng hồ Anh.

Cô Nguyệt: Em làm gì trong giờ đồng hồ giải lao?

Duy: Em chơi soccer nhưng bạn Phong không đùa bóng đá. Các bạn ấy xem sách trong thư viện.

Cô Nguyệt: Em về nhà lúc mất giờ?

Duy: Em về nhà cơ hội 4 giờ chiều mặt hàng ngày. Tiếp đến em làm bài tập về nhà.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em.

2. Correct the sentences according to lớn the .... (Sửa các câu sau dựa theo tin tức bài một bên trên)

1. Duy doesn’t live near here.

2. Duy doesn’t lượt thích his new school.

3. Vy & Duy walk to lớn school.

4. Mr quang đãng teaches Duy science.

5. At breaktime, Duy plays football.

Lời giải:

1. Duy lives near here.

2. Duy loves/likes his new school.

3. Vy và Phong ride bicycle lớn school.

4. Mr quang teaches Duy English.

5. At break time,Phong reads in the library.

Hướng dẫn dịch

1. Duy sống ngay gần đây.

2. Duy mê say trường mới.

3. Vy với Duy đạp xe đạp đến trường.

4. Thầy Quang dạy Duy giờ đồng hồ Anh

5. Giờ giải lao, Phong xem sách trong thư viện

3. Work in pairs. Make question then ....

Xem thêm: Lesson 1 Unit 10 Lesson 3 Lớp 5, Lesson 3 Unit 10 Trang 68,69 Sgk Tiếng Anh 5 Mới

(Làm theo cặp. Đặt câu hỏi,sau đó phỏng vấn bạn học)

1. Bởi vì you ride your bicycle khổng lồ school?

2. Vì you read in the library at break time?

3. Bởi you lượt thích your new school?

4. Vì your friends go to school with you?

5. Bởi vì you vị your homework after school?

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có đạp xe đạp đến ngôi trường không?

2. Chúng ta có xem sách trong thư viện vào giờ giải lao không?

3. Bạn muốn trường mới không?

4. Bạn của chúng ta có mang lại trường với các bạn không?

5. Các bạn có làm bài xích tập về nhà sau khi tan ngôi trường không?

4. Isten to part of the conversation from Getting Started .... (Nghe một phần bài thoại trường đoản cú phần Getting Started lần nữa. Tiếp nối tìm với gạch chân dưới(hoặc in nghiêng) thì hiện tại tiếp diễn)

Click vào đó để nghe:

*

Lời giải:

Phong: Oh, someone’s knocking at the door.

Phong"s mum: Hi, Vy. You’re early. Phong’s having breakfast.

Phong: And you’re wearing the new uniform Duy. You look smart!

5. Complete the sentences with the correct .... (Hoàn thành những câu sau với dạng đúng của động từ)

1. I (not play) football now. I’m tired.

2. Shh! They (study) in the library.

3. Vy & Phong (not do) their homework.

4. Now I (have) an English lesson with Mr Lee.

5. Phong, Vy và Duy (ride) their bicycles khổng lồ school now.

Lời giải:

1. Am not playing

2. Are studying

3. Are not doing

4. Am having

5. Are riding

Hướng dẫn dịch

1. Hiện giờ tôi không đùa bóng đá. Tôi mệt.

2. Shh! Họ sẽ học bài bác trong thư viện.

3. Vy và Phong hiện tại không làm bài xích tập về nhà đất của họ.

4. Hiện giờ tôi đang xuất hiện bài học tiếng Anh cùng với thầy Lee.

5. Phong, Vy và Duy vẫn đạp xe đạp đến trường.

6 .Choose the correct tense of the verbs. (Chọn dạng đúng thì của rượu cồn từ)

1. My family have/are having dinner now.

2. Mai wears/is wearing her uniform on Mondays & Saturdays.

3. The school year in Viet phái mạnh starts/is starting on Sep 5th.

4. Now Duong watches/ is watching Ice Age on video.

5. Look! The girls skip/are skipping in the schoolyard.

Lời giải:

1. Are having

2. Wears

3. Starts

4. Is watching

5. Are skipping

Hướng dẫn dịch

1. Gia đình tôi đang ăn uống tối.

2. Mai mặc đồng phục vào các ngày trang bị Hai với thứ Bảy.

3. Năm học new ở Việt Nam bắt đầu vào ngày 05 tháng 9.

4. Bây giờ Dương sẽ xem Ice Age bên trên video.

5. Quan sát kìa! Các bạn nữ đang dancing dây trên sảnh trường.

7. Read Vy’s thư điện tử to her friend. (Đọc e-mail của Vy cho bạn cô ấy)

Hướng dẫn dịch

Chào Trang.

Bạn tất cả khỏe không? Đây là tuần thứ nhất mình học ở ngôi trường mới. Hiện nay mình vẫn làm bài tập về bên trong thư viện. Mình có nhiều bài tập lắm!

Mình có rất nhiều bạn với họ rất tốt với mình. Bản thân học nhiều môn: Toán, Khoa học, dĩ nhiên cả giờ Anh nữa.

Mình bao gồm đồng phục mới, mà lại mình ko mặc nó hàng ngày (chỉ mặc vào lắp thêm Hai cùng thứ Bảy). Mình học vào buổi sáng. Vào buổi chiều, mình xem sách trong tủ sách hoặc chơi thể thao trong sân trường. Trường mới của người tiêu dùng thế nào?Bạn tất cả học các môn học giống như mình không?Bạn gồm chơi cầu lông với bằng hữu không?

Trường học bước đầu vào vật dụng hai tới. Giờ đồng hồ cũng trễ rồi. Mình bắt buộc về đơn vị đây.

Viết thư cho bạn sớm nhé.

Xem thêm: Số Các Số Có 5 Chữ Số Khác Nhau Chia Hết Cho Cả 2 Và 5, Có Bao Nhiêu Số Có 5 Chữ Số Chia Hết Cho 2 Và 5

Thân, Vy

a. Underline things that often happen or are fixed. ... (Gạch bên dưới những vấn đề hay xảy ra hoặc luôn luôn xảy ra. Gạch dưới câu hỏi đang xảy ra. )

Things that often happen or are fixed

Things are happening

have lots to bởi vì have lots of friends study many subjects have a uniform don’t wear have lessons read books bởi sports school starts

kimsa88
cf68