Skills 2 Unit 2: My Home

     

Phần Skills 2 giúp cho chính mình học tập luyện 2 năng lực vô cùng cần thiết trong giờ đồng hồ Anh sẽ là Listening (Nghe) và Writing (Viết) trải qua chủ đề My home. Bài viết là gợi nhắc về bài xích tập vào sách giáo khoa.


1. Nick"s parents are describing their room at the hotel. Listen & draw the furniture in the correct place.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 2: my home


*

Listening

1. Nick"s parents are describing their room at the hotel. Listen & draw the furniture in the correct place. (Bố người mẹ của Nick đang diễn tả căn phòng của họ ở khách hàng sạn. Nghe với vẽ đồ vật vào đúng địa điểm của nó. )

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace.In the far corner, there is a window. The shelves are right in front of it. Next lớn the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next lớn the bed.Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room.In front of these windows, there’s a sofa, a table và two stools.We like the room because it’s comfortable.

Writing

An email to a friend (Gửi e-mail tới một người bạn)

Writing tips - How to write an email to a friend (Mẹo viết - phương pháp để viết thư điện tử cho một fan bạn)

In the subject line, write briefly what the thư điện tử is about.Begin the e-mail with a greeting (Dear/Hi/Hello...)The introduction is the first paragraph. We can ask about his/her health, thank his/her for the previous thư điện tử or write he reasons for e-mailing,etc.In the body, write the subject of the e-mail. Write each subject in a new paragraph.The conclusion is the last paragraph. It concludes the closing remarks: saying goodbye, asking your friend to write back, sending your regards khổng lồ his/her family,ect.

Dịch:

Trong hàng nhà đề: Viết một giải pháp ngắn gọn gàng e-mail nói tới việc gì.Bắt đầu e-mail bằng lời chào (Dear, Hi, Hello ...)Phần reviews là đoạn đầu tiên. Bạn có thể hỏi về mức độ khỏe, cảm ơn anh ấy/cô ấy về thư điện tử trước kia hoặc viết những vì sao cho thư điện tử lần này.Trong phần thân bài, viết chủ đề của e-mail. Viết mỗi chủ đề trong một quãng văn mới.Phần kết luận là đoạn cuối cùng. Nó bao gồm những điểm chú thích kết bài: Nói lời tạm bợ biệt, kiến nghị bạn viết thư hồi âm, nhờ cất hộ lời kính chào thân ái đến mái ấm gia đình anh/cô ấy.

2. Read Nick"s email again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. (Đọc lại email của Nick. Khẳng định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân với phần kết luận của e-mail.)

Subject (Chủ đề): Weekend AwayGreeting (Lời chào): Hi Phong and MiIntroduction (Giới thiệu):How are you? I"m in domain authority Lat with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow, it"s really crazy.Body (Phần thân): domain authority Lat is nice.........just lượt thích my bedroom at home.Conclusion (Phần kết):You should visit here, it"s great. See you soon!

3. Read the e-mail below và correct it. Write the correct version in the space provided. (Đọc e-mail dưới đây và sửa nó. Viết lại mang lại đúng)

From:mi
quickmail.com

Subject: My house

hi sophia

thanks for your thư điện tử now i"ll tell you about my house, i live with my parents & younger brother in a town house it"s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms i lượt thích my bedroom best, we"re moving lớn an apartment soon, what about you? where do you live? tell me in your next e-mail.

Xem thêm: Số Đường Chéo Của Đa Giác Lồi N Cạnh, Cho Đa Giác Lồi Có N Cạnh

best wishes,

Mi

Sửa:

From:mi
quickmail.com

Subject: My house

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now, I will tell you about my house. I live with my parents & younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to lớn an apartment soon. What about you? Where bởi you live? Tell me in your next email.

Best wishes,

Mi

Dịch:

Từ: mi
quickmail.com

Chủ đề: nhà của tôi

Chào Sophia,

Cám ơn email của cậu. Hiện nay mình sẽ kể mang đến cậu nghe về tòa nhà của mình. Bản thân sống cùng cha mẹ và em trai ở 1 căn nhà phố. Nó to lắm. Tất cả 6 phòng: 1 phòng khách, 1 chống bếp, 2 phòng ngủ với 2 phòng tắm. Mình đang có nhu cầu muốn phòng ngủ của chính mình nhất. đơn vị mình sẽ đưa đến 1 căn hộ không giống sớm thôi. Còn cậu thì sao? Cậu sống ở đâu? Kể cho doanh nghiệp nghe trong email tới nhé.

Thân ái,

Mi

4. Write an email to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House hotel (Viết email gửi cho tới Nick. Nhắc cậu ấy biết về phát minh cho căn phòng new của khách sạn Crazy House)

Plan: Brainstorm vocabulary about your roomDraft: Write a draftCheck: check your draft: Is the punctuation correct? Is the capitalisation correct? Does it have all necessary parts?

Dịch:

Kế hoạch: để ý đến về từ vựng cho hộ gia đình của bạnBả nháp: Viết 1 phiên bản nhápKiểm tra: đánh giá lại bản nháp: Liệu vết câu đã đúng chưa? Liệu đang viết hoa đúng chưa? các phần quan trọng đã có đủ chưa?

Ví dụ:

From: est.r.w
fastmail.com

Subject: The new room for Crazy House Hotel

Hi Nick,

Thanks for your email. Guess what? I have an idea about the new room for Crazy House Hotel. I"ll tell you about it. It"s the most special room in the hotel. There"re many colorful lanterns & a lot of beautiful lanscape pictures on the wall. There"s a wardrobe, a stool, a sofa, an armchair and an air-conditioner. Oh,there"s a TV on the cupboard. It also has a big window with yellow curtains. There"s a large bath in the bathroom.

Xem thêm: Những Câu Đố Thông Minh Cho Bé Hay Có Đáp Án, 40 Câu Đố Dân Gian Rèn Trí Thông Minh Cho Trẻ

What about you? vị you have any ideas about the new room for Crazy House Hotel? Tell me in your next e-mail, OK? Look forward lớn receiving your e-mail.

Best wishes,

Est


2. Read Nick"s e-mail again. Identify the subject, greeting, introduction, toàn thân and conclusion of the e-mail. (Đọc lại e-mail của Nick. Khẳng định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân với phần kết luận của e-mail.)

3. Read the e-mail below & correct it. Write the correct version in the space provided. (Đọc e-mail sau đây và sửa nó. Viết lại mang đến đúng)

4. Write an thư điện tử to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House khách sạn (Viết email gửi cho tới Nick. Kể cậu ấy biết về ý tưởng cho căn phòng mới của khách sạn Crazy House)