Tìm M Để (P) Và (D) Tiếp Xúc Nhau

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tìm tham số m để con đường thẳng d: y = 2x – 3m – 1 xúc tiếp với parabol (P): y = − x 2

A. M = 2 3

B. M = - 2 3

C. M = 3 2

D. M = - 3 2
Bạn đang xem: Tìm m để (p) và (d) tiếp xúc nhau

*

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = x 2 và đường thẳng (d): y = 2x + m (m là tham số).Bạn đang xem: kiếm tìm m nhằm (p) cùng (d) xúc tiếp nhau

a) xác định m để mặt đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P).

Xem thêm: Lời Bài Hát Thời Gian Sẽ Trả Lời Cho Tất Cả, Tốt Hay Xấu Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất CảXem thêm: Top 9 Bài Thuyết Minh Về Cái Cặp Sách Dành Cho Lớp 8,9, Thuyết Minh Về Chiếc Cặp Da

Search hoành độ tiếp điểm.

a) phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

x 2 = 2x + m ⇔ x 2 - 2x - m = 0

Δ"= 1 + m

(d) tiếp xúc với (P) khi phương trình hoành độ giao điểm có duy tốt nhất 1 nghiệm

⇔ Δ"= 1 + m = 0 ⇔ m = -1

Khi kia hoành độ giao điểm là x = 1

a) Vẽ vật thị hàm số y=2x² (P)b) bởi phép tính hãy tìm quý giá của m để đường thẳng (d): y= 4x –m tiếp xúc với Parabol (P): y= 2x²Giúp bản thân vớiiiii

b: Phương trình hoành độ giao điểm là:

(2x^2-4x+m=0)

( extΔ=16-4cdot2cdot m=-8m+16)

Để (P) tiếp xúc với (d) thì -8m+16=0

hay m=2

 

Xét ptr hoành độ của `(d)` với `(P)` có:

`(m-1)x^2+2mx+3m-1=2x+m`

`(m-1)x^2+2(m-1)x+2m-1=0` `(1)`

`(d)` xúc tiếp `(P)` Ptr `(1)` gồm nghiệm kép

`(a  e 0),(Delta'=0):`

`(m-1 e 0),((m-1)^2-(m-1)(2m-1)=0):`

`(m e 1),(-m(m-1)=0):`

`m=0`

`->B`

Phương trình hoành độ giao điểm : (m-1x2+2mx+3m-1=2x+m)

(Leftrightarrow m-1x2+2m-1x+2m-1=0)

Để d xúc tiếp với p khi và chỉ còn khi phương trình gồm nghiệm kép(Leftrightarrow m-1 e0Delta"=m-15-m-12m-1=-mm-1=0) (Leftrightarrow m e1m=0m=1Leftrightarrow m=0)

(Rightarrow) chọn (B)

1. Cho đường thẳng (d):y=2mx+2m-3 và Parabol (P):y=x(^2)

a) kiếm tìm m để con đường thẳng (d) đi qua A(1;5)

b) tra cứu m để mặt đường thẳng (d) tiếp xúc với Parabol (P)

a: ráng x=1 với y=5 vào (d), ta được:

2m+2m-3=5

=>4m-3=5

hay m=2

b: Phương trình hoành độ giao điểm là:

(x^2-2mx-2m+3=0)

Để(P) xúc tiếp với (d) thì (left(-2m ight)^2-4left(-2m+3 ight)=0)

(Leftrightarrow4m^2+8m-12=0)

(Leftrightarrowleft(m+3 ight)left(m-1 ight)=0)

=>m=-3 hoặc m=1

cho đường thẳng (d): y= 2mx+m-3 và Parabol (P): y=x2 

a) tìm kiếm m nhằm (p) giảm (d)

b) search m để (p) xúc tiếp với (d)

Hoành độ giao điểm (P) ; (d) tm pt 

(x^2-2mx-m+3=0)

(Delta"=m^2-left(-m+3 ight)=m^2+m-3)

a, có thiếu đề khum bạn ? 

b, Để (P) tiếp xúc (d) 

(m^2+m-3=0Leftrightarrow m=dfrac-1pmsqrt132)

-cần cụ thể hơn thì bạn dùng delta nhé 

 

Phương trình hoành độ giao điểm: (x^2=2mx+m-3Leftrightarrow x^2-2mx-m+3=0) (1)

a. D giảm (P) (Leftrightarrow) (1) có 2 nghiệm phân biệt

(LeftrightarrowDelta"=m^2+m-3>0Rightarrowleftdfrac-1+sqrt132\m

b. D tiếp xúc (P) khi (1) gồm nghiệm kép

(LeftrightarrowDelta"=m^2+m-3=0Rightarrow m=dfrac-1pmsqrt132)

cho đường thẳng (d): y= 2mx+2m-3 cùng Parabol (P): y=x2 

a) tìm kiếm m để con đường thẳng (d) đi qua A(1,5)

b) Tìm m nhằm đt (d) tiếp xúc với Parabol (P)

 

a) (d) đi qua (Aleft(1;5 ight)Rightarrow5=2m+2m-3Rightarrow4m=8Rightarrow m=2)

(Rightarrow y=4x+1)

b) pt hoành độ giao điểm (x^2-2mx-2m+3=0)

Để (d) tiếp xúc với (P) thì pt có nghiệm kép (Delta=0)

(Delta=left(2m ight)^2+8m-12=4m^2+8m-12)

(Rightarrow4m^2+8m-12=0Rightarrow m^2+2m-3=0Rightarrowleft(m-1 ight)left(m+3 ight)=0)

(Rightarrowleft

Trong nửa khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): (y=2x+m^2+m-3) và parabol (P): y=(x^2). Tìm GT nguyên dương của m để (d) tiếp xúc với (P) và khi ấy hãy search tọa độ tiếp điểm của (d) cùng (P) 

Phương trình hoành độ giao điểm là:

(x^2-2x-m^2-m+3=0)

(Delta=left(-2 ight)^2-4cdot1cdotleft(-m^2-m+3 ight))

(=4+4m^2+4m-12=4m^2+4m-8)

(=4left(m+2 ight)left(m-1 ight))

Để (P) tiếp xúc với (d) thì (m+2)(m-1)=0

=>m=-2(loại) hoặc m=1(nhận)

Lớp học trực con đường

Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh