Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt

     
*Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
*

a) tra cứu m nhằm pt(sqrt2x^2-2x+m=x+1)có nghiệm

b) tìm m nhằm pt(sqrt2x^3+mx^2+2x-m=x+1)có 3 nghiệm phân biệt


a,(sqrt2x^2-2x+m=x+1)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix2x^2-2x+m=x^2+2x+1\x+1ge0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx^2-4x+m-1=0left(1 ight)\xge-1endmatrix ight.)

Yêu cầu bài xích toán thỏa mãn khi phương trình(left(1 ight))có nghiệm(xge-1)chỉ rất có thể xảy ra những trường phù hợp sau

TH1:(x_1ge x_2ge-1)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta"ge0\dfracx_1+x_22ge-1\1.fleft(-1 ight)ge0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix5-mge0\2ge-1\m+4ge0endmatrix ight.)

(Leftrightarrow-4le mle5)

TH2:(x_1ge-1>x_2)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix5-mge0\m+4

(Rightarrow)vô nghiệm

Vậy(-4le mle5)


Đúng(1)

1,Tìm m để pt có(sqrt2x^2+mx=3-x)

a, 1 nghiệm

b, 2 nghiệm phân biệt

2,Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt(sqrtx+2+sqrt6-x-sqrtleft(x+2 ight)left(6-x ight)=m)


#Toán lớp 10
1
An Lâm Bảo

hello


Đúng(0)

|x^2-x-m|=2x-1.Tìm m nhằm pt bao gồm 4 nghiệm phân biệt


#Toán lớp 10
1
Nguyễn Việt Lâm thầy giáo

(Leftrightarrow4left|x^2-x-m ight|=4left(2x-1 ight))

(Leftrightarrowleft|left(2x-1 ight)^2-4m-1 ight|=4left(2x-1 ight))

Đặt(2x-1=t), với mỗi nghiệm t sẽ đến đúng 1 nghiệm x tương ứng

(Rightarrowleft|t^2-4m-1 ight|=4t)((tge0))

(Rightarrowleft(t^2-4m-1 ight)^2=16t^2)(1)

Đặt(t^2=age0), với mỗi nghiệm(age0)sẽ mang đến đúng 1 nghiệm t ko âm tương ứng, đồng nghĩa cho đúng 1 nghiệm x tương ứng

(1)(Rightarrowleft(a-4m-1 ight)^2=16a)(2)

Do 2 là pt bậc 2 nên có thể có buổi tối đa 2 nghiệm

(Rightarrow)Phương trình đã cho tất cả tối đa 2 nghiệm

(Rightarrow)Không lâu dài m thỏa mãn nhu cầu yêu cầu


Đúng(1)

Tìm m để pt : (x2- x - m)(sqrtx)= 0 gồm 1nghiệm phân biệt

Tìm m nhằm pt : (x2- x - m)(sqrtx)= 0 gồm 2nghiệm phân biệt

Tìm m nhằm pt : (x2- x - m)(sqrtx)= 0 có 3 nghiệm phân biệt


#Toán lớp 10
1
Nguyễn Việt Lâm cô giáo

ĐKXĐ:(xge0)

(left(x^2-x-m ight)sqrtx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x^2-x-m=0left(1 ight)endmatrix ight.)

Giả sử (1) có nghiệm thì theo Viet ta có(x_1+x_2=1>0Rightarrowleft(1 ight))luôn có tối thiểu 1 nghiệm dương nếu tất cả nghiệm

Do đó:

a. Để pt có một nghiệm(Leftrightarrowleft(1 ight))vô nghiệm

(LeftrightarrowDelta=1+4m

b. Để pt gồm 2 nghiệm pb

TH1: (1) có một nghiệm dương cùng 1 nghiệm bằng 0

(Leftrightarrow m=0)

TH2: (1) gồm 2 nghiệm trái dấu

(Leftrightarrow x_1x_2=-m0)

(Rightarrow mge0)

c. Để pt gồm 3 nghiệm pb(Leftrightarrow)(1) tất cả 2 nghiệm dương pb

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta=1+4m>0\x_1x_2=-m>0\endmatrix ight.)(Leftrightarrow-dfrac14


Đúng(3)

tìm m nhằm pt:(left(x^2-2x+5 ight)left(x+1 ight)left(x-3 ight)=m)

có 4 nghiệm phân biệt


#Toán lớp 10
1
Nguyễn Việt Lâm cô giáo

(Leftrightarrowleft(x^2-2x+5 ight)left(x^2-2x-3 ight)=m)

Đặt(x^2-2x-3=t)(1)

(1) có 2 nghiệm x phân biệt khi(Delta"=1-left(-3-t ight)>0Rightarrow t>-4)

Khi kia pt đã mang đến trở thành:

(left(t+8 ight)t=m)

(Leftrightarrow t^2+8t=m)(2)

Do (2) là pt bậc 2 bao gồm tối nhiều 2 nghiệm bắt buộc pt vẫn cho gồm 4 nghiệm pb khi và chỉ khi (2) gồm 2 nghiệm pb đều to hơn -4

Từ đồ vật thị(fleft(t ight)=t^2+8t)ta thấy ko lâu dài m thỏa mãn
Xem thêm: Nêu Ngắn Gọn Nội Dung Đoạn Thời Gian Chạy Qua Tóc Mẹ Một Màu Trắng Đến Nôn Nao

Đúng(1)
search m để pt (left(x^2 2x 4 ight)^2-2mleft(x^2 2x 4 ight) 4m-1=0) có đúng 2 nghiệm thực phân biệt
#Toán lớp 10
1
Ngô Thành chung

Đặt x2+ 2x+ 4 = t . Điều khiếu nại : t≥ 3

Phương trình vẫn cho thay đổi t2- 2mt - 1 = 0 (1)

(1) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số y =t2- 2mt - 1 cùng với trục Ox (tức mặt đường thẳng y = 0). Yêu cầu bài toán vừa lòng khi (1) có 2 nghiệm rõ ràng t thỏa mãn t≥ 3

Ta có bảng đổi thay thiên củahàm số y =t2- 2mt - 1

t f(t) +∞ +∞ -∞ +∞ m -m - 1 2 3 y = 0 3 y = 0 8-6m 8-6m nếu m > 3 thì yêu cầu bài xích toán thỏa mãn nhu cầu khi

8 - 6m≥ 0⇔ m ≤(dfrac43)(không vừa lòng m > 3)

Nếu m (dfrac43)Vậy m∈()<(dfrac43;3))

Nếu m = 3 thì phương trình trở thành

t2- 6t - 1 = 0 bao gồm 2 nghiệm thỏa mãn(left{eginmatrixt_1+t_2=6\t_1.t_2=-1endmatrix ight.)

tức phương trình có 2 nghiệm trái vết (không vừa lòng điều kiện 2 nghiệm t≥ 3) nên m = 3 không vừa lòng yêu cầu bài bác toán

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa mãn yêu cầu việc là M =(left{min R;dfrac43le m


Đúng(0)
1. Tra cứu m để pt(left|-x^2+4x+5 ight|-1+m=0)0 gồm 4 nghiệm phân biệt2. Mang lại pt(x^2+2left(m+3 ight)x+m^2-3=0), m là tham số. Gọi x1,x2là 2 nghiệm của pt. Kiếm tìm GTLN của(P=5left(x_1+x_2 ight)-2x_1x_2)3. Search m để pt(x^2-2x=1-m-left|x-1 ight|)có nghiệm duy...
Đọc tiếp

1. Tìm m để pt(left|-x^2+4x+5 ight|-1+m=0)0 gồm 4 nghiệm phân biệt

2. Mang lại pt(x^2+2left(m+3 ight)x+m^2-3=0), m là tham số. điện thoại tư vấn x1,x2là 2 nghiệm của pt. Tìm kiếm GTLN của(P=5left(x_1+x_2 ight)-2x_1x_2)

3. Tìm kiếm m để pt(x^2-2x=1-m-left|x-1 ight|)có nghiệm duy nhất


#Toán lớp 10
0

(m-1)x^2-2mx+m-2=0

a)Tìm m nhằm pt gồm 2 nghiệm trái dấu

b) tra cứu m nhằm pt có nghiệm dương phân biệt


#Toán lớp 10
1
anbe

(m-1)x2-2mx+m-2=0(m( e1))

(Delta)'=(m^2-left(m-2 ight)left(m-1 ight))

=(m^2-m^2+m+2m-2)

=3m-2

Để pt bao gồm nghiệm 2 ngiệm trái dấu thì(Delta)'=3m-2>0(Leftrightarrow m>dfrac23)

Áp dụng hệ thức Viet, ta có

(left{eginmatrixx_1+x_2=dfrac2mm-1\x_1.x_2=dfracm-2m-1endmatrix ight.)

Để PT tất cả 2 nghiệm trái lốt thì x1x2(Leftrightarrowdfracm-2m-1

(Rightarrowleft<eginmatrixleft{eginmatrixm-20endmatrix ight.\left{eginmatrixm-2>0\m-1(left<eginmatrixleft{eginmatrixm1endmatrix ight.\left{eginmatrixm>2\m(Rightarrow1

Vậy 1(Rightarrow-2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac-12left(l ight))

.Với(m e1)

(RightarrowDelta)'=3m-2(ge0Leftrightarrow mgedfrac23)


Đúng(2)
s111111111

câu b là 2 nghiệm dương khác nhau nên△>0 mà


Đúng(0)

tìm m nhằm pt sau có 3 nghiệm phân biệt: 4x^3 -3x + 1 = mx - m + 2


#Toán lớp 10
0
xếp hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

american-home.com.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn nhiệt tình ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: - Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao

cho tới giỏ mặt hàng Đóng