BÀI TOÁN :TÌM MỘT SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ

     
*Bạn đang xem: Bài toán :tìm một số có 2 chữ số

Bài toán :Tìm một số trong những có 2 chữ số.Tổng nhì chữ số là 12 nếu đổi vị trí hai số lẫn nhau thì số đó bớt 18 đối chọi vị


*

Tham khảo 

Câu hỏi của Nguyễn Hải Lâm - Toán lớp 5 - học toán với OnlineMath

vào những thống kê của mk 

hc tốt 


*

các số gồm tổng là 12 có thể là : (93 , 84, 75 ..... )

93 sẽ loại vì chưng : 93- 39 = 54 

84 đang loại vày : 84 -48 =36

số phải tìm đang là 75 do : 75 -57 =18 

Đáp số : 75 


( extGọi số bắt buộc tìm là :overlineab) (left(0

( extTa có :overlineba=overlineab-18)

(Leftrightarrowoverlineab-overlineba=18Leftrightarrow10a+b-left(10b+a ight)=18)

(Leftrightarrow9left(a-b ight)=18Rightarrow a-b=2) (left(1 ight))

( extTheo đề ra ta có :a+b=12) (left(2 ight))

( extCộng vế với vế (1) và (2), ta có:)

(2a=14Rightarrow a=7)

( extThay vào (1), ta có:)

(7-b=2Rightarrow b=5)

( extVậy số nên tìm là :75)


call số buộc phải tìm là ab ( a không giống 0 ) a + b = 12

Theo bài ra ta tất cả : ab = ba = 18

a x 10 + b = b x 10 + a + 18

( a + b ) + a x 9 = ( b + a ) + b x 9 + 18

10 + a x 9 = 10 + b x 9 + 18

a x 9 = b x 9 + 36 ( giảm cả hai vế đến 10 )

a = b + 4 ( chia cả nhì vế cho 9 )

a - b = 4

nhưng a + b = 12

Vậy a = ( 12 + 4 ) : 2 = 8

b = 8 - 4 = 4

Vậy số phải tìm là 84


gọi số đề xuất tìm là ab

ta có

a+b = 12

và ab = 18 + ba

=> 10a +b = 18 + 10b + a

=>10a + b - 10b - a = 18

=> 9a - 9b =18

=> a-b = 2

a+b = 12 và a-b = 2

=> a = (12+2) : 2 = 7

=> b = 7 - 2 = 5

=> ab = 75

vậy số đề xuất tìm là 75
Xem thêm: Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Hơn Chiều Rộng 72M, Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chu Vui 72M

Cho một số trong những có nhị chữ số.Tổng nhị chữ số bằng 12.Nếu đổi địa chỉ hai chữ số lẫn nhau thì số đó giảm sút 18 đối chọi vị.Tìm số đó


cho một số ít có 2 chữ số.Tổng 2 chữ số là 12.Nếu đổi địa chỉ 2 chữ số lẫn nhau thì số đó giảm xuống 18 1-1 vị.Tìm số đó


cho một vài có nhị chữ số .tổng nhì chữ số bởi 12 .nếu đổi vị trí hai chữ số lẫn nhau thì số đó giảm sút 18 đơn vị .tìm số đó


Cho một vài có hai chữ số, tổng hai chữ số bởi 12. Nếu như đổi vị trí hai chữ số cho nhau thì số đã cho giảm xuống 18 solo vị. Tìm kiếm số đó. B


Cho một số có 2 chữ số.Tổng 2 chữ số bằng 12.Nếu thay vị chí 2 chữ só lẫn nhau thì số đó giảm xuống 18 đơn vị.Tìm số đó


Tìm một số bao gồm hai chữ số biết tổng 2 chữ số =12. Ví như đổi địa chỉ 2 chữ số cho nhau thì số đó tăng lên 18 solo vị. 


cho 1 số có 2 chữ số. Tổng 2 chữ số = 12 . Giả dụ đổi vị trí 2 chữ số cho nhau thì số đó giảm đi 18 đơn vị . Kiếm tìm số đó
Xem thêm: " Ông Đồ Tiếng Anh Là Gì ? Ông Đồ Tiếng Anh Là Gì Ông Đồ Bằng Tiếng Anh

Cho một vài có nhị chữ số , tổng nhị chữ số bằng 10 . Nếu đổi địa chỉ hai chữ số lẫn nhau thì số đó sút 36 đơn vị . Tra cứu số đó ?


Cho một vài có 2 chữ số .Tổng 2 chữ số đó bằng 12.Nếu đổi vị trí hai chữ số thì được số mới nhỏ hơn số cũ 18 đơn vị chức năng .Tìm số đó