Tìm nghiệm của đa thức x^2-x

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm nghiệm của đa thức x^2-x

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ văn giờ đồng hồ anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
*

Đặt(xleft(x^2+1 ight)-3left(x^2+1 ight)=0)

Ta có:(xleft(x^2+1 ight)-3left(x^2+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-3 ight)left(x^2+1 ight)=0)

Vì(x^2ge0forall x)(Rightarrow x^2+1ge1forall x)

(Rightarrow)Để(left(x-3 ight)left(x^2+1 ight)=0)thì(x-3=0)(Leftrightarrow x=3)

Vậy nghiệm của đa thức đã mang lại là(x=3)


Con chỉ biết giải nuốm này thôi.

(xleft(x^2+1 ight)-3left(x^2+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-3 ight)left(x^2+1 ight)=0)

TH1 :(x-3=0Leftrightarrow x=3)

TH2 :(x^2+1=0Leftrightarrow x^2=-1left(voli ight))

Vậy nghiệm của nhiều thức là 3
Xem thêm: Các Bài Toán Tìm X Lớp 5 Nâng Cao, Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 5 Và Cách Giải

Đặt nhiều thức x(2x+2)=0

=>2x+2=0

=> 2x=-2

=>x=-1

Vậy 1 là 1 nghiệm của nhiều thức x(2x+2)

Ta xét x=0=> 0.(2.0+2)=0

Vậy 0 cũng là một trong nghiệm của đa thức trên.


Đa thức trên có nghiệm

(Leftrightarrow x^3-x=0)

(Leftrightarrow xleft(x^2-1 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx=0\x^2-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=pm1endcases)

Vậy(xinleft;1;-1 ight\)là nghiệm của đa thức


Tìm nghiệm của nhiều thức f (x)= 2x-1 . Khẳng định a nhằm nghiệm của đa thứcf(x)cũng là nghiệm của nhiều thức g(x)=4x^2-ax+1


Bài 1. Tìm đa thức P(x) = x2+ ax + b. Biết rằng nghiệm của đa thức P(x) cũng là nghiệm của nhiều thức Q(x) = (x+2)(x-1)

Bài 2. Cho đa thức f(x) thỏa mãn f(x) +x f(-x) = x + 1 với tất cả giá trị của x. Tính f(1)

Bài 3. đến đa thức P(x) = x(x - 2) - 2x + 2m - 2015 (x là đổi mới số, m là hằng số). Search m để đa thức có nghiệm.


(2x^2+2x+1=0)

(4x^2+4x+2=0)

(left(2x ight)^2+2.2x.1+1^2+1=0)

(left(2x+1 ight)^2+1=0)

Do(left(2x+1 ight)^2ge0=>left(2x+1 ight)^2+1>0)

=> pt voo nghieemj


(x^2-6x+15=0)

(x^2-2.x.3+9+6=0)

(left(x-3 ight)^2+6=0)

Do(left(x-3 ight)^2ge0=>left(x-3 ight)^2+6>0)

=> domain authority thuc vo nghiem


(x^2-3x-4=0)

(x^2+x-4x-4=0)

(xleft(x+1 ight)-4left(x+1 ight)=0)

(left(x-4 ight)left(x+1 ight)=0)

(orbregincasesx=4\x=-1endcases)


(2x^3-x^2-2x+1=0)

(x^2left(2x-1 ight)-left(2x-1 ight)=0)

(left(x^2-1 ight)left(2x-1 ight)=0)

(left(x-1 ight)left(x+1 ight)left(2x+1 ight)=0)

(heptegincasesx=1\x=-1\x=-frac12endcases)


a)Tìm nghiệm của nhiều thức sau:F(x)=2x-1; G(x)=7x2​+14​ ;;;;b)Tìm nhiều thức bậc​ ​​​​​2 của F(x) biết:F(0)=2;F(-1)=6 và một nghiệm của nhiều thức bằng 2
Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán Lớp 2 Môn Toán Lớp 2, Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Môn Toán Lớp 2

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên