DẠNG BÀI TẬP TÌM PHÂN SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ

     

Cho phân số 56/81. Hỏi cùng phân phối tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số bởi 3/4. Mang lại phân số 23/45 Hỏi phải thêm vào đó vào tử số và bớt đi ở mẫu số cùng một trong những tự nhiên nào để được phân số mới có giá trị bằng 19/15


Tổng hòa hợp đề thi học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ các môn

Toán - giờ Việt - giờ Anh có đáp án và lời giải chi tiết


Phương pháp giải

- Nếu ta cùng thêm (hoặc trừ đi) cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên thì hiệu của tử số và mẫu mã số của phân số kia không cụ đổi.

Bạn đang xem: Dạng bài tập tìm phân số biết tổng và hiệu của tử số và mẫu số

- Nếu thêm vào đó vào tử số đồng thời bớt đi ở chủng loại số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên thì tổng của tử số và mẫu số không cố kỉnh đổi.

- trường hợp ta tiết kiệm hơn ở tử số đồng thời phân phối mẫu số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên thì tổng của tử số và mẫu số không núm đổi.

Ví dụ 1: đến phân số . Hỏi cùng cung ứng tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số bằng $frac34$ ?

Giải

Hiệu của chủng loại số với tử số của phân số đã chỉ ra rằng 81 – 56 = 25

Khi ta phân phối tử số và mẫu số cùng một số trong những tự nhiên thì hiệu của mẫu mã số với tử số vẫn ko đổi.

*

Tử số của phân số bắt đầu là 25 : (4 – 3) x 3 = 75

Số phải tìm là: 75 – 56 = 19

Đáp số: 19

 

Ví dụ 2: Cho phân số $frac2345$. Hỏi phải cộng thêm vào tử số và ngắn hơn ở chủng loại số cùng một số trong những tự nhiên nào để được phân số mới có giá trị bằng $frac1915$ ?

Giải

Tổng của tử số và mẫu mã số của phân số đã cho là 23 + 45 = 68

Khi ta cộng thêm vào tử số và ngắn hơn ở chủng loại số cùng một vài tự nhiên thì tổng của chủng loại số và tử số vẫn không đổi và bởi 68.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Cô Bé Bán Diêm, Please Wait

Gọi số bắt buộc tìm là a. Ta có

$frac23 + a45 - a = frac1915$

 Tổng số phần bởi nhau: 19 + 15 = 34 (phần)

Tử số của phân số new là: 68 : 34 x 19 = 38

Ta tất cả 23 + a = 38

Vậy a = 38 – 23 = 15

Đáp số: 15

 

Ví dụ 3: Cho phân số $frac2645$. Hãy tìm kiếm số tự nhiên c sao cho đem mẫu số của phân số đã đến trừ đi c và giữ nguyên tử số ta được phân số mới có giá trị bởi $frac56$.

Giải:

Vì tử số không thay đổi nên ta có:

$frac2537 - c = frac56 = frac2530$


Hai phân số bằng nhau lại có tử số đều nhau nên mẫu số của bọn chúng cũng phải bởi nhau.

Tức là 37 – c = 30. Vậy c = 7.

Đáp số: c = 7

Ví dụ 4: Cho phân số $frac2645$. Hãy kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái c làm thế nào để cho thêm c vào tử số và không thay đổi mẫu số, ta được phân số mới có giá trị bằng $frac23$.

Xem thêm: Chuyển Đổi Feet Sang Centimet ), 5ƍ Là Bao Nhiêu Cm

Giải:

Theo đề bài, ta có:

$frac26 + c45 = frac23$ hay $frac2645 + fracc45 = frac23$

Từ đó ta có: $fracc45 = frac23 - frac2645 = frac445$

Vậy c = 4

Đáp số: c = 4

Bài tập áp dụng


bài xích 1 :

Cho phân số $frac37$. Cộng thêm vào cả tử số và chủng loại số cùa phân số đó với cùng một vài tự nhiên ta được một phân số bởi $frac79$. Kiếm tìm số tự nhiên đó.