Tìm Số Liền Sau Của Số Tự Nhiên Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau. Trả Lời: Số Đó Là

     

Câu hỏi : tra cứu số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. trả lời: số đó là

Lời giải:

Số chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số khác biệt là 98764

Số liền sau của số 98764 là : 98764 + 1 = 98765

Vậy số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số khác nhau là : 98765

Top lời giải xin giới thiệu với các em một số dạng bài tập về hàng số lớp 5, mời các em cùng đọc nhé.

1. Những kiến thức cần nhớ dãy số


Trong hàng số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn… vì chưng vậy, nếu:

- dãy số bắt đầu từ số lẻ cùng kết thúc là số chẵn thì số lượng các số lẻ bằng số lượng những số chẵn.

-Dãy số bắt đầu từ số chẵn và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số chẵn bằng số lượng các số lẻ.

-Nếu dãy số bắt đầu từ số lẻ cùng kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số lẻ nhiều hơn những số chẵn là một số.

-Nếu dãy số bắt đầu từ số chẵn với kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng những số chẵn nhiều hơn những số lẻ là 1 trong số.

a. Trong hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng những số trong hàng số chủ yếu bằng giá chỉ trị của số cuối cùng của số ấy.

b. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số không giống số 1 thì số lượng những số trong dãy số bằng hiệu giữa số cuối cùng của dãy số với số liền trước số đầu tiên.

2. Những loại hàng số:

+ dãy số giải pháp đều:

- hàng số tự nhiên.

- hàng số chẵn, lẻ.

- hàng số chia hết hoặc không phân chia hết mang đến một số tự nhiên nào đó.

+ hàng số không biện pháp đều.

- dãy Fibonacci xuất xắc tribonacci.

- Dãy bao gồm tổng (hiệu) giữa nhị số liên tiếp là một hàng số.

+ hàng số thập phân, phân số:

3. Biện pháp giải các dạng toán về hàng sốlớp 5

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một hàng số

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của dãy số:

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên a.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số tự nhiên q không giống 0.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n khác 0).

...............................

Các ví dụ:

Bài 1:Điền thêm 3 số hạng vào hàng số sau:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Muốn giải được việc trên trước hết phải xác định quy luật của hàng số như sau:

Ta thấy: 1 + 2 = 3 3 + 5 = 8

2 + 3 = 5 5 + 8 = 13

Dãy số bên trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của nhị số hạng đứng liền trước nó.

Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144

Vậy dãy số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.

Bài 2:Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4 + 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta rút ra được quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của ba số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3:Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi hàng số bao gồm 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số này là: mỗi số hạng của hàng số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của hàng là: 1 x 11 = 11.

Bài 4:Tìm những số còn thiếu trong hàng số sau :

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729.

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608.

Giải:

Muốn tìm được những số còn thiếu vào mỗi hàng số, cần tim được quy luật của mỗi dãy số đó.

a. Ta nhận xét: 3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Quy luật của dãy số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước nó.

Vậy các số còn thiếu của dãy số đó là:

27 x 3 = 81; 81 x 3 = 243; 243 x 3 = 729 (đúng).

Vậy hàng số còn thiếu hai số là: 81 cùng 243.

b. Ta nhận xét: 3 x 3 – 1 = 8; 8 x 3 – 1 = 23.

..........................................

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1. Vị vậy, các số còn thiếu ở dãy số là:

23 x 3 - 1 = 68; 68 x 3 – 1 = 203; 203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Dãy số còn thiếu nhị số là: 68 và 203.

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B cùng một người đi từ B đến A; cả hai cùng đi đến đích của mình thời gian 2h chiều. Vì đường đi khó khăn dần từ A đến B; đề nghị người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối cùng đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Giải:

2 giờ chiều là 14h vào ngày.

2 người đi đến đích của mình trong số giờ là:

14 – 7 = 7 giờ.

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành dãy số:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành dãy số:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Nhìn vào 2 dãy số ta nhận thấy đều có những số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84

Đáp số: 84km.

Xem thêm: Tên Một Số Công Trình Kiến Trúc Cổ Nổi Bật Trên Thế Giới, Kiến Trúc Cổ Việt Nam

Một số lưu ý khi giảng dạy Toán dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của dãy là hàng tiến, dãy lùi hay dãy số theo chu kỳ. Từ đó nhưng mà học sinh bao gồm thể điền được những số vào hàng đã cho.

Dạng 2: Xác định số A bao gồm thuộc hàng đã mang đến hay không?

Cách giải của dạng toán này:

- Xác định quy luật của dãy;

- Kiểm tra số A tất cả thoả mãn quy luật đó tuyệt không?

Các ví dụ:

Bài 1: Cho hàng số: 2, 4, 6, 8,……

a. Dãy số được viết theo quy luật nào?

b. Số 2009 có phải là số hạng của dãy không? do sao?

Giải:

a. Ta nhận thấy: Số hạng thứ 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thứ 2: 4 = 2 x 2

Số hạng thứ 3: 6 = 2 x 3

….........

Số hạng thứ n: ? = 2 x n

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

b. Ta nhận thấy những số hạng của hàng là số chẵn, nhưng số 2009 là số lẻ, nên số 2009 ko phải là số hạng của dãy.

Bài 2:Cho hàng số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

- Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số trên?

- Số 2009 bao gồm thuộc dãy số trên không? Tại sao?

Giải:

- Ta thấy: 8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; ………

Dãy số trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo của hàng số là:

17 + 3 = trăng tròn ; trăng tròn + 3 = 23 ; 23 + 3 = 26

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

- Ta thấy: 2 : 3 = 0 dư 2; 5 : 3 = 1 dư 2; 8 : 3 = 2 dư 2; .....

Vậy đây là hàng số nhưng mỗi số hạng khi chia cho 3 đều dư 2. Mà:

2009 : 3 = 669 dư 2. Vậy số 2009 tất cả thuộc dãy số trên vị cũng phân chia cho 3 thì dư 2.

Bài 3:Em hãy mang lại biết:

a. Những số 60, 483 bao gồm thuộc hàng 80, 85, 90,…… tuyệt không?

b. Số 2002 gồm thuộc dãy 2, 5, 8, 11,…… tốt không?

c. Số nào trong những số 798, 1000, 9999 có thuộc dãy 3, 6, 12, 24,…… giải phù hợp tại sao?

Giải:

a. Cả 2 số 60, 483 đều không thuộc hàng đã đến vì:

- các số hạng của hàng đã cho đều lớn hơn 60.

- các số hạng của dãy đã cho đều phân tách hết cho 5, cơ mà 483 không phân tách hết cho 5.

b. Số 2002 ko thuộc dãy đã cho vày mọi số hạng của dãy khi chia cho 3 đều dư 2, mà lại 2002 phân tách 3 thì dư 1.

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều ko thuộc hàng 3, 6, 12, 24,… vì:

- Mỗi số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận nó; đến nên những số hạng (kể từ số hạng thứ 3) tất cả số hạng đứng liền trước là số chẵn, cơ mà 798 chia cho 2 = 399 là số lẻ.

- những số hạng của dãy đều chia hết mang lại 3, mà 1000 lại không phân chia hết mang lại 3.

- các số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, cơ mà 9999 là số lẻ.

Bài 4:Cho hàng số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2.

Nếu viết tiếp thì số 34,6 gồm thuộc hàng số bên trên không?

Giải:

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2; 3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2;……

Quy luật của dãy số trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền trước nó là 1,2 đơn vị:

- Mặt khác, các số hạng trong hàng số trừ đi 1 đều chia hết mang lại 1,2.

Ví dụ: (13 - 1) phân chia hết cho 1,2

(3,4 - 1) phân tách hết mang lại 1,2

Mà: (34,6 - 1) : 1,2 = 28 dư 0.

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc dãy số trên.

Bài 5:Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây tất cả phải là số hạng của hàng không?

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009?

Giải:

Nhận xét: Đây là dãy số phương pháp đều 3 đơn vị.

Trong dãy số này, số lớn nhất là 1996 cùng số bé xíu nhất là 49. Vị đó, số 2009 ko phải là số hạng của dẫy số đã cho bởi vì lớn hơn 1996.

Các số hạng của dãy số đã cho rằng số khi phân chia cho 3 thì dư 1. Vì chưng đó, số 100 cùng số 1900 là số hạng của dãy số đó.

Các số 123, 456, 789 đều phân chia hết mang lại 3 nên các số đó không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Số 1436 khi phân chia cho 3 thì dư 2 đề nghị không phải là số hạng của hàng số đã cho.

Dạng 3: tra cứu số số hạng của dãy

* biện pháp giải ở dạng này là:

Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng cách (toán trồng cây). Ta gồm công thức sau:

Số những số hạng của dãy = số khoảng phương pháp + 1.

Đặc biệt, nếu quy luật của dãy là : Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số không đổi d thì:

Số các số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

Các ví dụ:

Bài 1:Cho hàng số 11; 14; 17;.....;65; 68.

Hãy xác định dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3;....

Vậy quy luật của dãy số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứmg liền tr­ước nó cộng với 3. Số những số hạng của dãy số đó là:

(68 - 11) : 3 + 1 = trăng tròn (số hạng)

Bài 2:Cho hàng số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

Hãy xác định dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta thấy: 4 – 2 = 2 ; 8 – 6 = 2

6 – 4 = 2 ; ………

Vậy, quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng với 2. Nói các khác: Đây là hàng số chẵn hoặc hàng số bí quyết đều 2 đơn vị.

Dựa vào công thức trên:

(Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng phương pháp + 1

Ta có: Số những số hạng của hàng là:

(1992 - 2) : 2 + 1 = 996 (số hạng).

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong hàng số này? Giải thích cách tìm?

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 – 1981)

Giải:

Ta thấy:

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2 x 0

Số hạng thứ nhị bằng: 3 = 1 + 2 x 1

Số hạng thứ cha bằng: 5 = 1 + 2 x 2

………

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2 x 990

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 991 trong hàng số đó.

Bài 4:Cho hàng số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a. Tìm kiếm số hạng thứ 100 của dãy.

b. Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Giải:

a. Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n - 1)

Vậy số hạng thứ 100 của hàng là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + …… + 15 x (100 - 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + …… + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng.

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + …… x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ (n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của nhì số tự nhiên liên tiếp 39 và 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 5:Trong những số có bố chữ số, gồm bao nhiêu số phân tách hết mang đến 4?

Giải:

Ta nhận xét : Số nhỏ nhất có tía chữ số chia hết mang đến 4 là 100 cùng số lớn nhất có tía chữ số phân chia hết mang đến 4 là 996. Như vậy các số có bố chữ số chia hết mang đến 4 lập thành một dãy số có số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 cùng mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ nhì ) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

Vậy số những số có bố chữ số phân tách hết mang lại 4 là:

(996 – 100) : 4 = 225 (số)

Dạng 4: tìm kiếm số hạng thứ n của dãy số

Bài 1:Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,............Hỏi số hạng thứ 100 của hàng số là số nào

Giải:

Số khoảng biện pháp từ số đầu đến số hạng thứ 100 là:

98 - 1 = 99

Mỗi khoảng bí quyết là

3 - 1 = 5 - 3 = 2

Số hạng thứ 100 là

1 + 99 ´x 2 = 199

Công thức tổng quát:

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng phương pháp x (Số số hạng - 1)

Bài 2:Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật:

a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1)

b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2)

c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3)

Giải:

a) dãy (1) có thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7,…

Mỗi số hạng của dãy (1) là tích của hai thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, …; Dãy này có số hạng thứ 100 là 100.

Số hạng thứ 100 của dãy (1) bằng: 100x102 = 10200.

b) hàng (2) tất cả thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15,…

Mỗi số hạng của dãy (2) là tích của hai thừa số, thừa số thứ nhì lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Những thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, …; Số hạng thứ 100 của dãy 1, 4, 7, 10, 13,… là: 1 + (100 – 1 ) x 3 = 298.

Số hạng thứ 100 của hàng (2) bằng: 298 x 300 = 89400.

c) hàng (3) gồm thể viết dưới dạng:

*

Số hạng thứ 100 của hàng (3) bằng:

*

Dạng 5: search số chữ số của hàng khi biết số số hạng

Bài 1:Cho dãy số: 1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết dãy số này người ta phải dùng từng nào chữ số

Giải:

Dãy số đã đến có: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có một chữ số.

Có (99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số tất cả 2 chữ số

Có (150 - 100) : 1 + 1 = 51 số bao gồm 3 chữ số.

Vậy số chữ số cần cần sử dụng là:

9 x 1 + 90 x 2 + 51 x 3 = 342 chữ số

Bài 2:Một quyển sách có 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng bao nhiêu chữ số.

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 234 thành dãy số. Dãy số này có

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số

Có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số

Có: (234 - 100) : 1 + 1 = 135 số bao gồm 3 chữ số

Vậy người ta phải cần sử dụng số chữ số là:

9 x 1 + 90 x 2 + 135 x 3 = 594 chữ số

Dạng 6: tra cứu số số hạng lúc biết số chữ số

Bài 1:Để đánh số trang 1 quyển sách người ta sử dụng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó bao gồm bao nhiêu trang?

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên bắt đầu từ 1 thành dãy số. Dãy số này có

9 số có 1 chữ số

có 90 số bao gồm 2 chữ số

Để viết các số này cần số chữ số là

9 x 1 + 90 ´ 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là:

435 - 189 = 246 chữ số

Số chữ số còn lại này dùng để viết tiếp các số có 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

246 : 3 = 82 số

Số trang quyển sách đó là

99 + 82 = 181 (trang)

Bài 2:

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó tất cả bao nhiêu trang?

Giải: 99 trang đầu cần dùng 9x1 + 90x2 = 189 chữ số.

999 trang đầu cần dùng: 9x1 + 90x2 + 900x3 = 2889 chữ số

Vì: 189 Dạng 7: kiếm tìm chữ số thứ n của dãy

Bài 1: cho dãy số 1, 2, 3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho tất cả 9 số có một chữ số

Có 90 số có 2 chữ số

Để viết những số này cần

9 x 1 + 90 x 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là

200 - 189 = 11 chữ số

Số chữ số còn lại này sử dụng để viết những số tất cả 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

11 : 3 = 3 số (dư 2 chữ số)

Nên có 3 số gồm 3 chữ số được viết liên tiếp đến

99 + 3 = 102

Còn dư 2 chữ số cần sử dụng để viết tiếp số 103 nhưng chỉ viết được 10. Vậy chữ số thứ 200 của dãy là chữ số 0 của số 103.

Bài 2: Cho dãy số 2, 4, 6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho gồm 4 số có một chữ số

Có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 số tất cả 2 chữ số

Có (998 - 100) : 2 + 1 = 450 số có 3 chữ số

Để viết những số này cần:

4 x 1 + 45 x 2 + 450 x 3 = 1444 chữ số

Số chữ số còn lại là:

2010 - 1444 = 566 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết những số bao gồm 4 chữ số bắt đầu từ 1000. Ta viết được:

566 : 4 = 141 số (dư 2 chữ số)

Nên có 141 số tất cả 4 chữ số được viết , số có 4 chữ số thứ 141 là:

(141 - 1) x 2 + 1000 = 1280

Còn dư 2 chữ số cần sử dụng để viết tiếp số 1282 nhưng mới chỉ viết được 12. Vậy chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số 2 mặt hàng trăm của số 1282.

*

Bài 4:Cho 1 số tất cả 2 chữ số, một hàng số được tạo yêu cầu bằng bí quyết nhân đôi chữ số sản phẩm đơn vị của số này rồi cộng với chữ số sản phẩm chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được ... (Ví dụ có thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, ... ). Kiếm tìm số thứ 2010 của dãy nếu số thứ nhất là 14.

Giải:

Ta lập được dãy những số như sau:

14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9, 18, 17, 15, .....

Ta thấy cứ hết 18 số thì dãy những số lại được lặp lại như hàng 18 số đầu.

Xem thêm: Lời Bài Hát Để Em Một Mình Nhé Anh Anh Cứ Đi Đi, Lời Bài Hát Để Em Rời Xa

Với 2010 số thì có số nhóm là:

2010 : 18 = 111 nhóm (dư 12 số)

12 số đó là những số của team thứ 112 lần lượt là: 14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1. Vậy số thứ 2010 của hàng là số 1.