Tìm Số Nguyên Tố P Để P + 2, P + 6, P + 8, P + 14 Cũng Là Số Nguyên Tố

     
*

*

Với phường là số yếu tố ta xét những giá trị của p

• p=2=> p+2;p+6;p+8;p+12;p+14 đông đảo là phù hợp số do đều phân tách hết mang lại 2 (loại)

•p=3=> p+6=3+6=9 là hợp số (loại)

• p=5. Ta có

p+2=5+2=7

p+6=5+6=11

p+8=5+8=13

p+12=5+12=17

p+14=5+14=19

Các hiệu quả trên phần lớn là số nguyên tố cần p=5 (chọn)

Với p khác 5 cùng p>5 => p=5k+1;5k+2;5k+3;5k+4 (k nằm trong N*)

• p=5k+1=> p+14=5k+1+14=5k+15 là thích hợp số vì chưng chia hết mang lại 5 (loại)

• p=5k+2=> p+8=5k+2+8=5k+10 là thích hợp số vị chia hết mang đến 5 (loại)

• p=5k+3=> p+2=5k+3+2=5k+5 là vừa lòng số (loại)

• p=5k+4=> p+6=5k+4+6=5k+10 là thích hợp số (loại) 

Vậy p=5


Đúng 2
bình luận (0)
*

Í nhầm... P = 3


Đúng 0
comment (0)

Xét p. = 2 thì p+2 = 2+2 =4 là hợp số < loại >

 Xét phường = 3 thì p+6 = 3+6 = 9 là đúng theo số < một số loại >

Xét p = 5 thì p+2 ; p+6 ; p+8 ; p+12 ; phường +14 đông đảo là SNT < vừa lòng >

 Xét p. > 5 Thì có những dạng : 5k+1 ; 5k+2 ; 5k +3 ; 5k+4

Nếu p. = 5k+1 thì p+14 = 5k+1+14 = 5k+15 là hòa hợp số nhưng p> 5 nên phường = 5k+1 là hợp số < các loại >

Nếu phường = 5k+2 thì p+ 8 = 5k+2+8 = 5k+10 là đúng theo số < nhiều loại > 

Nếu phường = 5k +3 thì p+ 12 = 5k+3+12 = 5k+ 15 là phù hợp số < nhiều loại > 

Nếu p = 5k+4 thì p. + 6 = 5k+6=4+6 = 5k+10 là thích hợp số < các loại >

NHư trên trường hợp p >5 không tồn tại số nào thỏa mãn 

Vậy phường = 5 thỏa mãn đề bài


Đúng 0
bình luận (0)

P = 5

5+2=7 là số nguyên tố 

5+6 = 11 là số nguyên tố

5+ 8 = 13 là số nguyên tố

5 + 12= 17 là số nguyên tố

5 + 14= 19 là số nguyên tố


Đúng 0
bình luận (0)

Với p = 2 => p+2 = 2+2 = 4 là hợp số (loại)

Với p = 3 => p+6 = 3+6 = 9 là hợp số (loại)

Với p = 5 => p+2 = 5+2 = 7 là số nguyên tố

=> p+6 = 5+6 = 11 là số nguyên tố

=> p+8 = 5+8 = 13 là số nguyên tố

=> p+12 = 5+12 = 17 là số nguyên tố

=> p+14 = 5+14 = 19 là số nguyên tố

Với phường > 5 => p. Có dạng 5k+1, 5k+2, 5k+3 hoặc 5k+4 (k ∈ N*)

Với p = 5k+1 => p+14 = 5k+1+14 = 5k+15 phân chia hết mang lại 5 và lớn hơn 5

=> p+14 là hợp số (loại)

Với p = 5k+2 => p+8 = 5k+2+8 = 5k+10 phân tách hết mang lại 5 và lớn rộng 5

=> p+8 là hợp số (loại)

Với p = 5k+3 => p+2 = 5k+3+2 = 5k+5 phân tách hết mang lại 5 và lớn rộng 5

=> p+2 là hợp số (loại)

Với p = 5k+4 => p+6 = 5k+4+6 = 5k+10 phân chia hết cho 5 và lớn rộng 5

=> p+6 là hợp số (loại)

Kết luận: Vậy với p = 5 thì p+2; p+6; p+8; p+12; p+14 là các số nguyên tố.

Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố p để p + 2, p + 6, p + 8, p + 14 cũng là số nguyên tố


Đúng 0
phản hồi (0)

hello tao đang chịch mày lúc 22h ngày 1 tháng một năm 2023


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú

Tìm những số yếu tố p thế nào cho các số sau cũng là số nguyên tố: p+6 , p+8 , p+12 , p+14


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
1
0

Tìm số thành phần p, sao cho những số p+2, p+6, p+8, p+12, p+14 cũng là số nguyên tố

 


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
3
1

Câu hỏi: search số nhân tố p, sao cho các số p + 2, p. + 6, p. + 8, p. + 12, p. + 14 cũng là số nguyên tố.


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
2
0

 Câu hỏi: kiếm tìm số nguyên tố p, làm thế nào cho các số p + 2, phường + 6, phường + 8, phường + 12, p. + 14 cũng là số nguyên tố.

Xem thêm: Thế Nào Là Hợp Số Là Gì - Thế Nào Là Số Nguyên Tốhợp Số


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
6
0

tìm số yếu tắc p sao cho các số sau cũng là số nhân tố p+6;p+8;p+12;p+14


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
0
0

1. Tra cứu số nguyên tố p làm sao cho p+2 với p+4 cũng là số nguyên tố.

Xem thêm: Write About Your Favourite Season ( 80, Write About Your Favourite Season~~~

2. Tìm số nguyên tố p sao cho  p+2;p+6;p+8;p+12;p+14 cũng chính là số nguyên tố


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
2
0

tìm số nguyên tố p thế nào cho p+2; p+6; p+8; p+12; p+14 cũng chính là số nguyên tố


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0

tìm số yếu tắc p làm thế nào để cho p+2; p+6; p+8; p+12; p+14 cũng chính là số nguyên tố


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
0
0

Tìm số nhân tố p, làm sao cho các số sau cũng là số yếu tố b) p 10 và p 20 ;c) p 2, p. 6, p. 8, p. 12, p. 14.


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)