Tìm Số Tự Nhiên Bé Nhất Có 5 Chữ Số Mà Số Này Đem Chia Cho 8 Thì Dư 5.

     

Trung trung ương Toán học tập american-home.com.vn reviews với các em học viên lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất gồm tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 12.Bạn đang xem: Số những số gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 21.Bạn đang xem: kiếm tìm số từ bỏ nhiên nhỏ xíu nhất bao gồm 5 chữ số cơ mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Bạn đang xem: kiếm tìm số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số mà lại số này đem phân tách cho 8 thì dư 5

Bạn đang xem: search số từ bỏ nhiên bé xíu nhất gồm 5 chữ số mà lại số này đem phân tách cho 8 thì dư 5.

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà lại tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 5 chữ số và các chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số bao gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số, các chữ số khác biệt và có tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ nhiên bé dại nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có các tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, từng nào số lẻ có 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và chia hết mang lại 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và phân tách hết mang đến 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bằng 7 và chia hết cho 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số bự nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số còn lại có 15 chữ số cùng là số nhỏ xíu nhất bao gồm thể. Số nhỏ xíu nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn khác 0 trước tiên để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng vẫn giữ nguyên thứ trường đoản cú của chúng để được sốlớn nhất, số bé xíu nhất?

Bài ViO.29 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong các số ấy có tối thiểu hai chữ số giống như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) các bạn C ngồi chủ yếu giữa?b) hai bạn A với E ngồi ở hai đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 bạn ta lập rất nhiều số tất cả bốn chữ số không giống nhau.

a) gồm bao nhiêu số bé dại hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 7000?

Bài ViO.35 từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong số đó luôn xuất hiện chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 trường đoản cú 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tất cả 6 chữ số khác nhau trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số? trong các số ấy có bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số gồm 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số mà lại hàng chục to hơn hàng đối kháng vị?

Bài ViO.41 kiếm tìm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân chia hết đến 2 cùng 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm số 4a8b biết số đó phân tách hết cho 2, còn phân tách cho 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tra cứu số nhỏ nhắn nhất khác 1 mà lại khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm kiếm số nhỏ xíu nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 gồm số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 tìm số bé nhỏ nhất gồm 3 chữ số mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 search số nhỏ xíu nhất có 3 chữ số mà lại khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa đủ cộng toàn bộ các số chẵn gồm 3 chữ số chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số chia hết mang đến 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm số nhỏ bé nhất có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Xem thêm: Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế, Iaea Lã  Gã¬

Bài ViO.51 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà những số này đều không phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số phân tách hết mang lại 9?

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó chia hết cho 2 cùng 9, phân tách cho 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà phân chia hết mang lại 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau không phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà những số đó phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có cha chữ số, hiểu được số đó chia hết đến 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm kiếm a để 31a31a31a phân chia hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết cho 72.b) 24a68b phân chia hết mang lại 48.

Bài ViO.69 search số từ nhiên bé dại nhất để khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo lắp thêm tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất khác 1 thế nào cho lấy số đó chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tìm a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 gồm bao nhiêu số gồm 5 chữ số nhưng mà mỗi số vừa phân tách hết mang đến 4 vừa chia hết mang lại 5.

Bài ViO.74 tìm số nhỏ tuổi nhất có 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) những số này to hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân chia hết mang đến 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ dại nhất bao gồm 5 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao để cho a35b phân chia hết cho 45.

Bài ViO.78 search a + b biết 30a5b chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán không còn số đĩa trong một hộp thì số chén nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi đề nghị bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết mang lại 45

Bài ViO.81 cho số 222…22 (2017 số 2). Phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). Phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Buộc phải thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết cho 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi bắt buộc bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang lại 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết đến 24

Bài ViO.86 kiếm tìm số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm 9 chữ số ,chia hết cho 9 và tất cả các đặc điểm sau:

– nếu xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 8

– nếu xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 7

– nếu như xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang đến 6

– nếu xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 5

– nếu như xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết đến 4

– nếu như xóa 6 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 3

– nếu như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số chia hết đến 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có tứ chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số rất nhiều chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn có 3 chữ số không giống nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo nên thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ ban đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một trong những lớn tuyệt nhất (giữ nguyên lắp thêm tự những chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn nhất đó.

Xem thêm: What Is The Answer Of 5 - 5 Foot 5 Inches To Centimeters

Bài ViO.94 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số mặt hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đơn vị.