Tìm số tự nhiên n lớn nhất nhỏ hơn 150

     
*

*

,Theo bài xích ra,ta có: n-1 chia hết cho tất cả 2,3,4,5,6 n-1 chia hết mang lại BCNN(2,3,4,5,6) n-1 phân tách hết mang lại 720 mà lại n n không thuộc N => n ở trong tập đúng theo rỗng


*

a) mang lại hai số có hiệu là 303.nếu lấy số lớn phân tách cho số nhỏ thì được là 4 và còn dư 3.tìm nhì số đã cho.b) tìm số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số hàng 1-1 vị là 4.nếu chuyển chữ số 4 sang hàng trăm,giữ nguyên vị trí các chữ số còn lại ta được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 378 đối chọi vị.c) có từng nào số tự nhiên có 3 chữ số mà hàng trăm là 1 và chữ số hàng chục lớn rộng chữ số hàng 1-1 vị ?

a) mang đến hai số có hiệu là 303.nếu lấy số lớn phân tách cho số nhỏ thì được là 4 và còn dư 3.tìm nhì số đã cho.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên n lớn nhất nhỏ hơn 150

b) tìm số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số hàng đối kháng vị là 4.nếu chuyển chữ số 4 sang trọng hàng trăm,giữ nguyên vị trí các chữ số còn lại ta được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 378 1-1 vị.

c) có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà hàng trăm là 1 và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị ?


a) mang lại hai số có hiệu là 303.nếu lấy số lớn phân tách cho số nhỏ thì được là 4 và còn dư 3.tìm hai số đã cho.b) tìm số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số hàng 1-1 vị là 4.nếu chuyển chữ số 4 quý phái hàng trăm,giữ nguyên vị trí các chữ số còn lại ta được số mới nhỏ rộng số ban đầu là 378 đối chọi vị.c) có từng nào số tự nhiên có 3 chữ số mà hàng trăm là 1 và chữ số hàng chục lớn rộng chữ số hàng 1-1 vị ?mình đang cần gấp nên các bn cấp tốc lên...

a) mang lại hai số có hiệu là 303.nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được là 4 và còn dư 3.tìm nhì số đã cho.

b) tìm số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số hàng đối chọi vị là 4.nếu chuyển chữ số 4 thanh lịch hàng trăm,giữ nguyên vị trí các chữ số còn lại ta được số mới nhỏ rộng số ban đầu là 378 đối chọi vị.

Xem thêm: Trằn Trọc Băn Khoăn Giấc Chẳng Thành, Tạp Chí Xứ Thanh

c) có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà hàng trăm là 1 và chữ số hàng chục lớn rộng chữ số hàng solo vị ?

mình sẽ cần gấp đề xuất các bn cấp tốc lên nhé


1.Có.......số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300.2.số nguyên tố lớn nhất có dạng *31 là......3.số tự nhiên nhỏ nhất tỏa bởi các chữ số ba, phân tách hết cho 9 là.......4.cho một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số tận cùng này thì được số mới nhỏ rộng số ban đầu 1994 đối kháng vị. Số đó là........

1.Có.......số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300.

2.số nguyên tố lớn nhất có dạng *31 là......

3.số tự nhiên nhỏ nhất tỏa bởi các chữ số ba, phân chia hết mang đến 9 là.......

Xem thêm: Top 7 Game Trang Trại Nuôi Gà, Game Nông Trại Chăn Nuôi Ga Lay Trung

4.cho một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số tận cùng này thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu 1994 1-1 vị. Số đó là........


lúc viết một số có 3 chữ số theo chiều ngược lại thì ta được một số tự nhiên mới có 3 chữ số lớn rộng số ban đầu 693 đơn vị. Tìm số tự nhiên ban đầu, biết rằng chữ số hàng chục là chữ số lớn nhất chỉ phân chia hết cho 1 và chính nó.

tìm hai số tự nhiên biết hiệu của chúng bằng 8210.Nếu phân tách số lớn cho số nhỏ ta được mến là 206 và số dư là số tự nhiên nhỏ nhất có nhì chữ số


số hs trường A là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số mà khi chia số đó mang đến 5,6,7 đều dư 1.Tính số HS??????????????????????

Giải nhanh giup mình vscho minh hoi +k la gi v

 

 


Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho n3 là 1 số có 3 chữ số đầu và 4 chữ số cuối đều là 1


tìm số tự nhiên a nhỏ nhất có bốn chữ số biết rằng khi phân tách số đó đến 5,6,7,8 có số dư lần lượt là 1,2,3,4


Bài 14 : Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất biết khi chia cho 11 ; 17 ; 29 thi có số dư lần lượt là : 6 ; 12 ; 24