Tìm Tổng Các Số Nguyên X Biết

     
lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: Tìm tổng các số nguyên x biết

lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

a) - 98 ≤ x ≤ 100

=> x = - 98 ; - 97 ; -96 ; ...... ; 100

Số số hạng của dãy số đó là:

100 - ( - 98 ) : 1 + 1 = 199 ( số )

Tổng của các số nguyên đó là:

100 + ( - 98 ) x 199 : 2 = 199

Đ/S: 199

k mik nha


*

(xinleft-98;-97;-96;...;100 ight\)

(-98) + (-97) + (-96) +...+ 100

= (100 + 99) +<(-98) + 98> + <(-97) + 97> + <(-96) + 96> + .... + <(-1) + 1> + 0

= 199 + 0 + 0 + 0 + ... + 0 + 0

= 199


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

1)Tính tổng:

A=1+(-2)+3+(-4)+ ... + 99+ (-100)

2)Tính tổng

A=1 - 2 + 3 - 4 + . . . + năm ngoái - 2016

3)Tính tổng các số nguyên x vừa lòng : - 8≤ x


#Toán lớp 6Xem thêm: Ước Của Một Số Là Gì, Ước Và Bội Của Một Số Tự Nhiên Là Gì, Ước Số Là Gì

bài 1.

a,vì /x/+1;+2;+3}

tổng là 0 bởi vì tổng mỗi cặp số đối nhau bằng 0

vậy tổng là 0


Đúng(0)


tôi ko có thời hạn chỉ trả lời phần a thoi phần b tương tự


Đúng(0)
21
Xem thêm: 6 Dạng Bài Ôn Tập Toán Lớp 3 Lên Lớp 4 (30 Trang), Bộ 20 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3