TÌM UCLN CỦA 2 SỐ

     

Ước chung lớn nhất (ƯCLN) là gì, cách tìm cầu chung béo nhất? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có câu vấn đáp nhé.

Bạn đang xem: Tìm ucln của 2 số


Ước chung lớn số 1 là gì?

Ước chung lớn số 1 (ƯCLN) của nhì hay những số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của những số đó.

Trong giờ Anh, cầu chung lớn số 1 gọi là greatest common factor (GCF).

Ký hiệu ước chung lớn số 1 của a với b là ƯCLN(a,b).

Ví dụ: tra cứu ƯCLN(24, 16, 32)

Ư(24) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Ư(16) = 1, 2, 4, 8, 16

Ư(32) = 1, 2, 4, 8, 16, 32

Vậy ƯCLN(24, 16, 32) = 8

Cách tìm ước chung to nhất

Cách 1: Liệt kê những ước chung của các số rồi lựa chọn ra ƯCLN

Để tìm mong chung to nhất của những số, ta search tập hợp những ước của từng số đó. Tiếp đến chọn ước chung khủng nhất.

Ví dụ: kiếm tìm Ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên 16 và 30.

Đầu tiên ta tra cứu tập hợp các ước của 16 với 30.

Ư(15) = 1, 2, 4 , 8, 16

Ư(30) = 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30

Vậy ƯCLN (16,30) = 2

Cách 2: Phân tích các số ra quá số nguyên tố


Bước 1: so sánh mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số thành phần chung.

Bước 3: Lập tích những tích vượt số vẫn chọn, từng thừa số rước với số mũ nhỏ tuổi nhất của nó.

Xem thêm: Top 9 Nh4Cl Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì ? Nh4Cl, (Nh4)2So4,

Tích sẽ là ƯCLN yêu cầu tìm.


Ví dụ: kiếm tìm ƯCLN(12, 30)

12 = 2 x 2 x 3

30 = 2 x 3 x 5

Ta có: những thừa số nguyên tố phổ biến là 2 cùng 3.

Vậy ƯCLN(12, 30) = 2 x 3 = 6


Cách 3: tìm ƯCLN bởi bội chung nhỏ tuổi nhất (BCNN) (điều khiếu nại a, b khác 0)

Ước chung lớn số 1 của a với b hoàn toàn có thể tính bằng cách lấy tích của a cùng b phân tách cho bội chung bé dại nhất (BCNN) của a cùng b.

Ví dụ: tìm ƯCLN(12, 30)

B(12) = 0, 12, 24, 36, 48, 60,...

B(30) = 0, 30, 60,...

Ta có: BCNN(12,30) = 60

Vậy ƯCLN(12,30) = 12.30:60 = 6

Những chú ý khi tìm cầu chung mập nhất

Nếu trong số số sẽ cho có 1 số bằng 1 thì mong chung phệ nhất của các số đó bởi 1.

Ví dụ: ƯCLN(1, 55, 95) = 1

Nếu những số đã đến mà không có thừa số nguyên tố tầm thường thì ước chung lớn nhất của số sẽ là 1.

Ví dụ: Số 5 và 8 không tồn tại thừa số nguyên tố chung yêu cầu ƯCLN(5,8) = 1

Hai hay nhiều số có ước chung lớn nhất bằng 1 được hotline là những số nguyên tố thuộc nhau.

Ví dụ: ƯCLN (6,35) = 1 buộc phải 6 và 35 là nhì số nguyên tố cùng nhau.

Xem thêm: Top 8 Đất Nước Nghèo Nhất Thế Giới, Năm Hiện Nay

Trong các số đang cho, nếu có số nhỏ tuổi nhất là ước của những số còn lại thì ước chung lớn nhất của các số vẫn cho đó là số nhỏ tuổi nhất ấy.

Ví dụ: 5 hầu hết là ước của 5 cùng 15 yêu cầu ƯCLN(5,15) = 5


4,3 ★ 24