Tìm ước chung lớn nhất của 2 số

     
*

Tập hợp các ước chung của nhị số ab được ký kết hiệu là:

ƯC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp các ước chung của a, b, c được ký hiệu là:

ƯC(a, b, c)


Giải

a) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

c) Các phần tử chung của Ư(12) và Ư(30) là: 1; 2; 3; 6.

Bạn đang xem: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số

Vậy ƯC(12, 30) = 1; 2; 3; 6


Cách kiếm tìm ƯC(a, b) – tập hợp những ước chung của a và b:

Viết tập hợp những ước của a và mong của b: Ư(a), Ư(b);Tìm những thành phần chung của Ư(a) và Ư(b). Đây cũng đó là những phần tử của ƯC(a, b).

Giải

a) Ta có:

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các phần tử chung của Ư(30) và Ư(45) là: 1; 3; 5; 15.

Vậy: ƯC(30, 45) = 1; 3; 5; 15

b) Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các bộ phận chung của cả ba tập Ư(18), Ư(36) cùng Ư(45) là: 1; 3 và 9.

Vậy: ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9


Ước chung to nhất của ab là số lớn nhất trong tập hợp những ước tầm thường của ab.

Ước chung lớn nhất của a cùng b được ký hiệu là:

ƯCLN(a, b)


Giải

a) Ta có:

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6

b) Số lớn số 1 trong tập vừa lòng ƯC(24, 30) vừa kiếm được là số 6.

Vậy ƯCLN(24, 30) = 6.


Cách tìm ƯCLN(a, b):

Tìm ƯC(a, b);Tìm số lớn nhất trong tập phù hợp ƯC(a, b). Đó chính là ƯCLN(a, b)

Giải

Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(18, 30) = 1; 2; 3; 6

Số lớn số 1 trong tập ƯC(18, 30) là 6.

Vậy ƯCLN(18, 30) = 6.


✨ ƯC(a, b) là một trong tập hợp, còn ƯCLN(a, b) là 1 con số.

✨ với mọi số tự nhiên a cùng b, ta có:

ƯCLN(a, 1) = 1;

ƯCLN(a, b, 1) = 1

✨ trong số số đang cho, ví như số nhỏ dại nhất là ước của các số còn lại thì mong chung lớn nhất của các số sẽ cho chính là số nhỏ dại nhất ấy.

Nếu a ⋮ b thì ƯCLN(a, b) = b.


Tìm ƯỚC phổ biến LỚN NHẤT bằng cách phân tích những số ra quá số nguyên tố

Sau đó là một bí quyết khác nhằm tìm ước chung phệ nhất, khôn cùng đắc dụng khi gặp gỡ các số a và b quá lớn hoặc có vô số ước:


✨ mong mỏi tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của nhì hay nhiều số to hơn 1, ta triển khai ba cách sau:

Bước 2: chọn ra các thừa số nhân tố chung.Bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số mang với số nón nhỏ độc nhất vô nhị của nó. Tích sẽ là ƯCLN nên tìm.

Giải

Bước 1: so với 45 với 150 ra vượt số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nguyên tố chung, kia là: 3 với 5.

Bước 3: Số mũ nhỏ dại nhất của 3 là 1. Số mũ bé dại nhất của 5 là 1.

Xem thêm: Khi Nhân Một Số Thập Phân Với Một Số Thập Phân Với Một Số Thập Phân

Vậy: ƯCLN(45, 150) = 3 . 5 = 15


Giải

Bước 1: đối chiếu 56; 140 cùng 168 ra thừa số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nhân tố chung, kia là: 2 cùng 7.

Bước 3: Số mũ bé dại nhất của 2 là 2. Số mũ nhỏ dại nhất của 7 là 1.

Vậy: ƯCLN(56, 140, 168) = 22 . 7 = 28


✨ sau khi phân tích các số ra quá số nguyên tố, nếu bọn chúng không gồm thừa số nhân tố chung thì ƯCLN của chúng bởi 1.


Giải

Phân tích 24 với 25 ra vượt số nguyên tố:

24 = 23 . 325 = 52

Vậy 24 với 25 không có thừa số yếu tố chung.

Do đó, ƯCLN(24, 25) = 1


Tìm ƯỚC CHUNG phụ thuộc ƯỚC phổ biến LỚN NHẤT

Tất cả các ước bình thường (ƯC) của hai hay những số gần như là mong của ƯCLN của các số đó. Vậy ta bao gồm cách kiếm tìm ƯC nhờ vào ƯCLN như sau:


✨ mong tìm ƯC của nhì hay các số to hơn 1, ta làm hai cách sau:

Bước 1: tra cứu ƯCLN của những số đó.Bước 2: tìm tập hợp các ước của ƯCLN đó. Đây cũng chính là tập hợp bắt buộc tìm.

Giải

a) bởi vì 72 ⋮ 24 phải ƯCLN(24, 72) = 24.

b) Ước chung của 24 với 72 là ước của ƯCLN(24, 72).

Vậy: ƯC(24, 72) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24


Giải

Ta có:

72 = 23 . 32180 = 22 . 32 . 5

Do đó:

ƯCLN(72, 180) = 22 . 32 = 36

Vậy:

ƯC(72, 180) = Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36


Tóm lược bài bác học:

Cách search ước thông thường ƯC(a, b):

Cách 1: kiếm tìm các bộ phận chung của Ư(a) và Ư(b).Cách 2: Tìm các ước của ƯCLN(a, b).

Cách tìm mong chung lớn số 1 ƯCLN(a, b):

Cách 1: tìm số lớn số 1 trong tập phù hợp ước bình thường ƯC(a, b).Cách 2: phân tích a cùng b ra thừa số nguyên tố.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Tìm:

a) ƯCLN(1, 49);

b) ƯCLN(15, 30);

c) ƯCLN(27, 35);

d) ƯCLN(84, 156).

Bài tập 2: Tìm:

a) ƯC(28, 42);

b) ƯC(180, 234).

Xem thêm: Ảnh Chiến Binh Âm Nhạc Full 48/48, Suite Pretty Cure


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.