TÌM X THUỘC Z ĐỂ A THUỘC Z

     
*Bạn đang xem: Tìm x thuộc z để a thuộc z

*

a) (A=dfracx+3x+2=dfracx-2+5x-2=dfracx-2x-2+dfrac5x-2=1+dfrac5x-2)

(Rightarrow5⋮x-2Rightarrow x-2inƯleft(5 ight))

(Ưleft(5 ight)=left\pm1;pm5 ight\)

(Rightarrowleft<eginmatrixx-2=1\x-2=-1\x-2=5\x-2=-5endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixx=3\x=1\x=7\x=-3endmatrix ight.)

b) (B=dfrac1-2xx+3=dfrac-2x+1x+3)

(Bin ZRightarrow-2x+1⋮x+3)

(Rightarrow-2x-6+7⋮x+3)

(Rightarrow-2left(x+3 ight)+7⋮x+3)

(Rightarrow7⋮x+3)

(Rightarrow x+3inƯleft(7 ight))

(Ưleft(7 ight)=left\pm1;pm7 ight\)

(Rightarrowleft<eginmatrixx+3=1\x+3-1\x+3=7\x+3=-7endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixx=-2\x=-4\x=4\x=-10endmatrix ight.)

 


Đúng 1
bình luận (0)
*

(A=dfracx+3x-2=dfracx-2+5x-2=1+dfrac5x-2)

Để (Ain Z) thì (x-2inƯleft(5 ight)=left1;-1;5;-5 ight\)

(Rightarrow xinleft3;1;7;-3 ight\)

Vậy (xinleft3;1;7;-3 ight\) thì (Ain Z)

(B=dfrac1-2xx+3=dfrac-2x-6+7x+3=dfrac-2left(x+3 ight)-7x+3=-2+dfrac-7x+3)

Để (Bin Z) thì (x+3inƯleft(-7 ight)=left1;-1;7;-7 ight\)

(Rightarrow xinleft-2;-4;4;10 ight\)

Vậy (xinleft-2;-4;4;10 ight\) thì (Bin Z)


Đúng 1
bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
câu 3:1.tìm x trực thuộc Z để A ở trong Z và tìm cực hiếm đóa) Adfracx+3x-2 b)Bdfrac1-2xx+3 2. Cho thấy thêm 8 công nhân xây xong xuôi một căn nhà hết 30 ngày. Hỏi 10 người công nhân xây ngừng ngôi nhà kia hết từng nào ngày?(giả sử năng suất thao tác làm việc của mỗi công nhân là như sau)câu 4:cho Ot là tia phân giác của góc xOy( xOy là góc nhọn ). Lấy I bất kể thuộc Ot. Qua I kẻ IA vuông góc với Ox tại A với AI cắt Oy tại D. Qua I kẻ IB vuông góc cùng với Oy trên B với IB giảm Ox trên C a) chứng minh rằng : t...
Đọc tiếp

câu 3:1.tìm x ở trong Z để A trực thuộc Z cùng tìm cực hiếm đóa) A=(dfracx+3x-2) b)B=(dfrac1-2xx+3) 2. Cho thấy 8 người công nhân xây kết thúc một căn nhà hết 30 ngày. Hỏi 10 người công nhân xây ngừng ngôi nhà kia hết bao nhiêu ngày?(giả sử năng suất thao tác của mỗi người công nhân là như sau)câu 4:cho Ot là tia phân giác của góc xOy( xOy là góc nhọn ). Rước I bất cứ thuộc Ot. Qua I kẻ IA vuông góc cùng với Ox trên A và AI cắt Oy tại D. Qua I kẻ IB vuông góc với Oy tại B cùng IB giảm Ox tại C a) chứng tỏ rằng : tam giác OIA= tam giác OIB b)chứng minh rằng: tam giác OIC = tam giác OID cùng OC=OD c)OI vuông góc CD d)cho xOy= (^60^0);OI = 8cm. Tính OAcâu 5: tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức A=(left(x-2 ight)^2)+|y-x| + 3


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán
2
0

tìm x ở trong z để A ở trong z cùng hãy tìm giá trị đó

a, A=x+3/x-2 b, A=1-2x/x+3


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
0
0

tìm x trực thuộc Z để a thuộc z cùng tìm giá chỉ trị của chính nó . B=1-2x/x+3


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
2
0

1.Cho

B= 2|x|+3 3|x|-1 ( x thuộc Z)

a: kiếm tìm x thuộc z để B đạt GTLN

b: tìm kiếm x thuộc z nhằm B có mức giá trị là số từ nhiên

2.Cho x-y=2 ( x,y nằm trong Z)

Tìm GTNN

C= |2x+1| + |2y+1|


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM


Xem thêm: Truyện Vui : 3 Con Heo Và 1 Con Sói Câu Chuyện Cổ Tích, 3 Con Heo Và 1 Con Sói

0
0

Tìm x ở trong Z nhằm A ở trong Z và tìm quý hiếm đó:

 a) A=x+3/x-2 

b) A=1-2x/x+3

( giúp mk vs mk nên gấp)


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
0
0

x trực thuộc Z để A nằm trong Z cùng tìm giá chỉ trị

A=1-2x phần x+3


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
0
0
tìm kiếm x nằm trong Z để A thuộc Z với tìm quý hiếm đó . A = (1-2x) / (x+3)

 


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
1
0

Tìm x thuộc Z để A trực thuộc Z với tìm quý hiếm đó:

a) A = (fracx+3x-2)

b) B = (frac1-2xx+3)


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
0
0

tìm x thuộc Z để A thuộc Z và tìm quý giá đó:

a) A = (fracx+3x-2)

b) B = (frac1-2xx+3)


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Tổng Kết Chương 2 Vật Lý 9, Vật Lí 9 Bài 39: Tổng Kết Chương Ii : Điện Từ Học

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)