TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN LỚP 6

     

+) nếu hai thừa số bao gồm dấu tương đương nhau (gọi là cùng dấu) thì tích mang dấu dương (+);

+) giả dụ hai quá số có dấu khác biệt (gọi là khác dấu) thì tích với dấu âm (-).