LÝ THUYẾT CHU VI HÌNH TAM GIÁC

     

Dạng 3: so sánh độ dài của con đường gấp khúc cùng với chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Bạn đang xem: Lý thuyết chu vi hình tam giác

- Tính độ dài mặt đường gấp khúc, chu vi của hình tam giác, tứ giác.

Xem thêm: Soạn Địa Lý 7 Bài 53 - Địa Lí 7 Bài 53 (Ngắn Nhất): Thực Hành

- Đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị chức năng (nếu cần) rồi so sánh.

Xem thêm: Cách Tìm Số Chữ Số Của Một Lũy Thừa Bằng Máy Tính Môn Toán Lớp 12

Ví dụ: so sánh độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE với chu vi hình tứ giác ABCD

*

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE bằng chu vi hình tứ giác ABCD.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập các số mang lại 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài bác 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng gồm tổng bởi 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài bác 7: 28 + 5
bài bác 8: 38 + 25
bài xích 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: câu hỏi về các hơn.
bài xích 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài xích 14: việc về ít hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài 17: 26 + 5
bài xích 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cộng
bài xích 20: Phép cộng gồm tổng bởi 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài bác 1: Tìm một vài hạng vào một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một số trong những
bài 3: 11 trừ đi một số trong những : 11 - 5
bài 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài 6: 12 trừ đi một số trong những
bài xích 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài xích 9: kiếm tìm số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một số trong những : 13 - 5
bài xích 11: 33 - 5
bài xích 12: 53 - 15
bài xích 13: 14 trừ đi một vài : 14 - 8
bài 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một số
bài 21: tìm số trừ
bài bác 22: Đường thẳng
bài 23: Ngày, giờ
bài bác 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài bác 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về thống kê giám sát (học kì 1)
bài bác 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài xích 1: Tổng của đa số số
bài 2: Phép nhân
bài 3: thừa số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường cấp khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân tách
bài bác 10: Bảng phân chia 2
bài 11: 1 phần hai
bài xích 12: Số bị phân tách - Số phân chia - yêu đương
bài bác 13: Bảng phân tách 3
bài 14: một trong những phần ba
bài 15: search một thừa số của phép nhân
bài xích 16: Bảng phân chia 4
bài bác 17: 1 phần tư
bài bác 18: Bảng chia 5
bài 19: một phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài 21: tra cứu số bị phân chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số 1 trong những phép nhân với phép phân tách
bài 24: Số 0 trong phép nhân và phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài xích 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh các số tròn trăm
bài bác 3: những số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài xích 4: các số tự 101 đến 110
bài 5: các số từ 111 đến 200
bài bác 6: những số có cha chữ số
bài xích 7: So sánh các số có bố chữ số
bài bác 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài bác 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, 1-1 vị.
bài 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.