TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 25DM

     

Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm;Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm


*

1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (d m 2 )

Diện tích toàn phần là:

1440 + (25 x 15) x2 = 2190 (d m 2 )

Đáp số: 1440d m 2 cùng 2190d m 2


tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:a)chiều dài 25dm,chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm


Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm , chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm

b) Chiều lâu năm 4/5m , chiều rộng 1/3m và độ cao 1/4m.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 25dm


Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm;

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m và chiều cao (dfrac14)m.


a) Sxq= 2 x (h x a + h x b)= 2x (18 x 25+ 18 x 1,5)=954 (dm^2)

Stp= Sxq + 2.S(đáy)= 954 + 2 x a x b= 954+ 2 x 25 x 1,5= 1029 (dm^2)

 

b)Áp dụng CT bên trên thì em tính ra Sxq là 17/30 dm^2

Stp đã là: 1,1m^2


Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm :

​a) Chiều nhiều năm 25dm , chiều rộng 1,5m và độ cao 18dm.

​b) Chiêug nhiều năm 4/5m , chiều rộng lớn 1/3 mvaf chiều cao 1/4m.


Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao là 18dm.

Xem thêm: Anh Ấy Không Yêu Mình Đâu Mà

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là: ………………………


Một tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm :

A) chiều dài 25dm chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm.

B) chiều lâu năm 1/4m, chiều rộng lớn 1/3m và chiều cao 1/4m.

GIÚP MÌNH VỚI NHÉ 


a) Đổi 1,5 m = 15 dm

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật sẽ là :

( 25 + 15 ) x 2 x 18 = 1440 ( dm2 )

Diện tích bao quanh của ình hộp chữ nhật đó là :

1440 + ( 25 x 15 x 2 ) = 2190 ( dm2 )

b) diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là :

( 1/4 + 1/3 ) x 2 x 1/4 = 7/24 ( m2 )

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sẽ là :

7/24 + ( 1/4 x 1/3 x 2 ) = 11/24 ( mét vuông )

Đáp số : a) 1440 dm2 cùng 2190 dm2 

b) 7/24 mét vuông và 11/24 m2


a) 1,5 m = 15 dm

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

(25+15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

1440 + (25 x 15 x 2) = 2190 (dm2)

b) diện tích xung xung quanh của HHCN kia là:

(1/4 + 1/3) x 2 x 1/4 = 7/24 (m2)

Diện tích toàn phần của HHCN kia là:

7/24 + (1/4 x 1/3 x 2) = 11/24 m2

ĐS: a) 2190 dm2

b) 11/24 m2


Bài 1 (trang 110 SGK Toán 5) rèn luyện : Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm;

b) Chiều lâu năm 4/5 m, chiều rộng 1/3 m cà chiều cao 1/4 m


a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

1440 + (25 x 15) x2 = 2190 (dm2)

Đáp số: 1440dm2 và 2190dm2

*

Đáp số: 17/30 m2 và 1,1 m2


tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm; chiều rộng 1,5dm và chiều cao 18dm.

Xem thêm: Đề 5: Em Hãy Giải Thích Lời Khuyên Của Lê Nin Học Học Nữa Học Mãi

b) Chiều nhiều năm 4/5m,chiều rộng 1/3m và độ cao 1/4m.


a,diện tích xung quanh là:

( 25+1,5)x2x18=954(dm2)

 diện tích toàn phần là:

954+25x1,5x2=1029(dm2)

 b,diện tích xung quanh là:

( 4/5+1/3)x2x1/4=34/60(m2)

diện tích toàn phần là:

34/60+4/5x1/3x2=66/60(m2)

đáp số:a,stp:954dm2,sxq:1029dm2

b,stp:34/60,sxq:66/60m2


a)xung quanh:(25+1,5)x2x18=954 ; toàn phần:954+25x1,5x2=029

b)xung quanh:(4/5+1/3)x2x1/4=34/60 ; toàn phần:34/60+4/5x1/3x2=17/6


a) Giải

diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

( 25 +1,5 ) x 2 x 18 = 954 ( dm2 )

diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

954 + 2 x 25 x 1.5 = 1029 ( dm2)

b) Giải

diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

( (frac45) + (frac13) ) x 2 x (frac14) = (frac1730) ( m2)

diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

(frac1730) + 2 x (frac45) x (frac13) = (frac1110) ( m2)

Đáp số: a) Sxq: 954 dm2; Stp: 1029 dm2

b) Sxq: (frac1730) m2; Stp: (frac1110) m2

Nhớ k nha, chúc bạn học tốt!


Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn