TÍNH TỔNG CỦA 100 SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN.

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

*

Chọn mônTất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Ta có dãy số từ là một đến 100 :

1 + 2 + 3 +........+99 + 100

Có toàn bộ các số hạng là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của dãy số trên giỏi tông của 100 số đầu là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050.

Đáp số : 50505


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!


Xem thêm: Những Bài Văn Hay Về Lòng Nhân Hậu Lớp 4 ❤️️15 Bài Văn, Kể Chuyện Về Người Có Tấm Lòng Nhân Hậu

day so gom 100 so tu nhien dau tien la:0,1,2,3,4,....,100

ma day tren la day cach deu 1 don vi

day so bởi co so so hang la:(100-0)/1+1=101( so )

tong cua 100 so tu nhien dau tien la:(0+100)*101/2=5050

vay tonh cua 100 so tu nhien dau tien la 5050


Ta tất cả dãy số từ một đến 100

1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100

Số số hạngcủa dãy số trên là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của dãy số trên là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

Đáp số : 5050


Ta có dãy số từ 1 đến 100:

1 + 2 + 3 +........+99 + 100

Có toàn bộ các số hạng là:

(100 - 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng của hàng số trên tuyệt tông của 100 số đầu là:

(100 + 1) x 100 : 2 = 5050.

Đáp số:5050


Số số hạng từ 1 đến 100 là:

(100-1):1+1= 100( số hạng)

Tổng của 100 số hạng thứ nhất là:

(100+1)x100:2= 5050

Đáp số : 5050


Tổng 100 số từ nhiên liên tiếp đầu tiên:

(dfracleft(100+1 ight)left(dfrac100-11+1 ight)2=5050)


Số thoải mái và tự nhiên thứ 200 là:

1(số đầu)+1(khoảng bí quyết giữa 2 số)x(200-1)=200

Ta call tổng đó là A.

Số số hạng của A là 200 (đề bài cho sẵn)

Tổng A bằng:(số đầu+số cuối)xsố số hạng phân tách 2:

(fracleft(1+200 ight)x2002=20100)

Vậy tổng 5 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp đầu tiên bằng 20100


Tong cua 2000 so tu nhien lien tiep dau tien la:

(2000+1).2000:2=2001000

Vay tong cua 2000 so tu nhien lien tiep dau tien la 2001000 


bài giải

Tổng của 2000 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là:

(2000+1).2000:2=2001000

Vậy tổng của 2000 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là:2001000
Xem thêm: Trèo Lên Dãy Núi Thiên Thai Ối A, Trèo Lên Dãy Núi

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên