Tính Từ Ngắn Tính Từ Dài

     

Khái niệm “tính từ ngắn” cùng “tính từ bỏ dài” được sử dụng không hề ít khi họ học về câu so sánh.

Bạn đang xem: Tính từ ngắn tính từ dài

Trong bài viết này, gian lận Não sẽ gỡ rối cùng các bạn tính trường đoản cú ngắn với dài là gì, với cách biến hóa chúng trong các loại câu so sánh.


I. Định nghĩa tính tự ngắn cùng tính từ dài

Trước hết, hãy tìm hiểu khái niệm “số âm tiết” của từ. Một âm tiết là 1 âm thanh vạc ra khi bọn họ đọc một từ. Lấy ví dụ từ “superman”, chúng ta đọc là “su-pờ-men”, tất cả 3 âm thanh tương ứng với 3 âm tiết.

Vậy số âm tiết chính là số music khi hiểu từ. Quan niệm này để giúp đỡ bạn hiểu rõ tính từ bỏ ngắn với tính từ dài.

1. Tính từ bỏ ngắn

Tính trường đoản cú ngắn (adjective with one syllable) là tính từ bao gồm một âm tiết.

Ví dụ

clean/kliːn/sạch sẽ
soft/sɒft/mềm mại
new/njuː/mới
strong/strɒŋ/khỏe
smart/smɑːt/thông minh

Lưu ý: Phiên âm của tính tự ngắn không có dấu ‘

2. Tính từ bỏ dài

Tính từ nhiều năm (adjective with two or more syllables) là tính từ gồm hai âm ngày tiết trở lên.

Ví dụ

intelligent/ɪnˈtɛlɪʤənt/thông minh
beautiful/ˈbjuːtəfʊl/xinh đẹp
lovely/ˈlʌvli/đáng yêu
adventurous/ədˈvɛnʧərəs/thích phiêu lưu
important/ɪmˈpɔːtənt/quan trọng

Lưu ý: Phiên âm của tính từ dài tất cả dấu ‘. Đây là dấu biểu lộ trọng âm của từ trong tiếng Anh.

3. Ngôi trường hợp quánh biệt

Các tính từ nhị âm tiết tất cả tận thuộc là “-y” cũng được coi là tính trường đoản cú ngắn.

Chúng bao gồm:

easy, noisy, lazy, sexy, tiny, happy, sunny, windy, angry, busty, beefy, dummy, lonely, lively, …

II. Mẹo đếm số âm tiết của trường đoản cú trong giờ Anh

Step Up thường đếm số âm tiết bằng cách đếm số nguyên âm (u, e, o, a, i) cùng chữ “y” vào từ:


Nếu tính từ có 1 chữ/ cụm chữ cái “u, e, o, a, i, y”, kế bên chữ “e” cuối từ, thì từ chính là tính tự ngắn.


Ví dụ

blackTừ có một chữ “a”→ có 1 âm tiết
cruelTừ có 1 cụm chữ “ue”→ có 1 âm tiết
deadTừ có 1 cụm chữ “ea”→ có 1 âm tiết
cuteTừ có 1 chữ “u”, ko kể “e” tận cùng→ có 1 âm tiết
greyTừ có 1 cụm chữ “ey”→ có một âm tiết

Nếu tính từ tất cả 2 chữ/ cụm vần âm “u, e, o, a, i, y” tách bóc rời trở lên, quanh đó chữ “e” cuối từ, thì từ chính là tính trường đoản cú dài.


Ví dụ

colourfulTừ có 3 chữ cái tách rời: o, ou, u→ có 3 âm tiết
brainyTừ có 2 chữ cái bóc rời: ai, y→ bao gồm 2 âm tiết
sparklingTừ có 2 chữ cái tách rời: a, i→ tất cả 2 âm tiết
glamorousTừ có 3 chữ cái bóc tách rời: a, o, ou→ gồm 3 âm tiết
playfulTừ bao gồm 2 chữ cái tách rời: ay, u→ có 2 âm tiết
indistinguishableTừ bao gồm 6 chữ cái tách bóc rời: i₁, i₂, i₃, ui, able→ bao gồm 6 âm tiết

III. Giải pháp chia tính từ vào câu so sánh

Lưu ý: vào văn viết, chúng ta chỉ đối chiếu với tính tự đo được. Để tò mò tính tự đo được (gradable adjective), hãy xem nội dung bài viết này.


Trong câu so sánh, tính trường đoản cú ngắn và tính trường đoản cú dài có cách đổi khác khác nhau. Đặc biệt, một số tính tự ngắn có quy tắc đổi khác đặc biệt mà bạn đọc cần chú ý.

Xem thêm: Unit 9 Lớp 11 Speaking Sách Mới, Unit 9 Lớp 11: Speaking (Trang 51

*

Cụ thể, tính trường đoản cú ngắn và tính tự dài thay đổi như sau:

1. Tính từ ngắn

Cách đổi khác chung

Tính tự ngắnSo sánh hơntính trường đoản cú ngắn-erSo sánh nhấtthe + tính từ bỏ ngắn-est
strongstrongerthe strongest
smallsmallerthe smallest
kindkinderthe kindest
Các trường vừa lòng cần quan trọng đặc biệt lưu ý:

Tính từ có tận cùng là “-e”


Khi tính từ có tận thuộc là “-e”, bọn họ thêm “-r” trong câu đối chiếu hơn và thêm “-st” vào câu đối chiếu nhất.


Ví dụ

Tính từ bỏ ngắnTính từ ngắn-rThe + tính từ bỏ ngắn-st
safesaferthe safest
rarerarerthe rarest
tametamerthe tamest

Tính từ bỏ ngắn tất cả tận cùng là “-y”


Nếu trước “-y” là một trong phụ âm, bọn họ chuyển “-y” thành “i” và đưa như tính trường đoản cú ngắn.


Ví dụ

Tính từ bỏ ngắnTính từ bỏ ngắn-ierThe + tính từ ngắn-iest
happyhappierthe happiest
heavyheavierthe heaviest
lovelylovelierthe loveliest

Tính tự cần gấp đôi phụ âm cuối


Nếu tính từ tất cả 3 chữ cái tận cùng tất cả dạng phụ âm-nguyên âm-phụ âm, thì bọn họ cần gấp đôi phụ âm cuối và thêm “-er”.


Trong đó, nguyên âm gồm những chữ mẫu “u, e, o, a, i” cùng phụ âm là các chữ loại còn lại.

Bạn hãy ghi ghi nhớ quy tắc này bằng phương pháp nhớ mang lại chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích – hotdog. Giả dụ tận thuộc tính từ có một nguyên âm được kẹp thân hai phụ âm, hãy kẹp thêm một phụ âm nữa.

*

Ví dụ

Tính từ ngắnSo sánh hơnSo sánh nhất
hothotterthe hottest
sadsadderthe saddest
bigbiggerthe biggest

2. Tính từ dài trong câu đối chiếu hơn và đối chiếu nhất

Tính trường đoản cú dàiSo sánh hơnSo sánh nhất
mesmerizingmore mesmerizingthe most mesmerizing
faithfulmore faithfulthe most faithful
loyalmore loyalthe most loyal

3. Tính từ đặc biệt

Có 3 tính từ tất cả dạng quan trọng đặc biệt khi chuyển sang dạng so sánh, chúng là:

Tính từSo sánh hơnSo sánh nhất
goodbetterthe best
badworsethe worst
farfurther/ fartherthe furthest/ the farthest


IV. Luyện tập về tính từ ngắn và tính từ dài

Chọn dạng so sánh đúng của các tính từ trong số câu sau:

1. The fuel price is getting _______ every day.

higher more high highher

2. No one in the class is _______ than Nam.

intelligenter more intelligent intelligentter

3. Grandma, are your eyes _______ than they used to be?

biger bigger more big

4. The ______ birds catch the worms.

earlyest most early earliest

5. As you get older, you’ll get _______.

wisser more wise wiser

6. The weather is getting _______.

worse badder more bad

7. Xie Qiuping is currently having the _______ hair in the world.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Cảm Nghĩ Về Tình Bạn Lớp 7 Cảm Nghĩ Về Tình Bạn

longest most long lonngest

8. Dogs are one of human’s _______ companions.

loyallest most loyal loyalest

Score =

nhấn vào để xem giải đáp

Đáp án: 1. Higher 2. More intelligent 3. Bigger 4. Earliest 5. Wiser 6. Worse 7. Longest 8. Most loyal


V. Kết

Trong nội dung bài viết này, hack Não đã ra mắt đến bạn đọc hai quan niệm tính từ bỏ ngắn và tính trường đoản cú dài. Theo đó, tính từ bỏ ngắn nhiều phần có 1 âm tiết, tính từ dài tất cả từ 2 âm ngày tiết trở lên. Xung quanh ra, nội dung bài viết cũng nêu hồ hết cách biến đổi tính từ vào câu so sánh. Đây là kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản trong ngữ pháp giờ Anh đừng làm lơ nhé!