Toán hình 9 bài 2

     
Trả lời thắc mắc 3 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách dựng góc nhọn

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. đến hình 19, hãy cho biết thêm tổng số đo...

Bạn đang xem: Toán hình 9 bài 2

Xem giải mã


bài xích 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Tính các tỷ con số giác của góc B, từ đó suy ra những tỷ số lượng giác của góc A.

Xem giải thuật


bài bác 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy viết các tỉ con số giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Xem thêm: Trường Tiểu Học Đuốc Sống Cơ Sở 1, Trường Tiểu Học Đuốc Sống

Xem giải thuật


bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải


bài bác 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng quan niệm tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để triệu chứng minh...

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Cảm Nghĩ Về Nụ Cười Của Mẹ Loigiaihay, Top 10 Bài Cảm Nghĩ Về Nụ Cười Của Mẹ

Xem lời giải


bài 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Cho tam giác ABC vuông trên A, hãy tính các tỷ con số giác của góc C

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.