Toán lớp 3 trang 80

     

Biểu thức tất cả phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 80

Lời giải chi tiết:

a) (253 + 10 imes 4 = 253 + 40 = 293)

(41 imes 5 - 100 = 205 – 100 = 105)

(93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87)

b) (500 + 6 imes 7 = 500 + 42 = 542)

(30 imes 8 + 50 = 240 + 50 = 290)

(69 + trăng tròn imes 4 = 69 + 80 = 149)

Bài 2

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) (37 - 5 imes 5 = 12 )

(180 : 6 + 30 = 60)

(30 + 60 imes 2 = 150 )

(282 - 100 : 2 = 91 )

b) (13 imes 3 - 2 = 13)

(180 + 30 : 6 = 35)

(30 + 60 imes 2 = 180)

(282 - 100 : 2 = 232)

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị những biểu thức.

- đối chiếu với kết quả đã mang lại rồi điền Đ hoặc S tương thích vào ô trống.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (37 - 5 imes 5 = 37 -25 =12 ) (Điền Đ vào ô trống)

(180 : 6 + 30 = 30 + 30 = 60) (Điền Đ vào ô trống)

(30 + 60 imes 2 = 30 + 120 = 150 ) (Điền Đ vào ô trống)

(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232 ) (Điền S vào ô trống)

b) (13 imes 3 - 2 = 39 - 2 = 37) (Điền S vào ô trống)

(180 + 30 : 6 = 180 + 5 = 185) (Điền S vào ô trống)

(30 + 60 imes 2 = 30 + 120 = 150) (Điền S vào ô trống)

(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232) (Điền Đ vào ô trống)

Theo đồ vật tự từ bên trên xuống bên dưới điền vào ô trống :

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.

Xem thêm: Thuyết Minh Mâm Cỗ Trung Thu, Lời Bình Mâm Cỗ Trung Thu Hay

Bài 3

Mẹ hái được (60) quả táo, chị hái được (35) trái táo. Số táo của cả mẹ với chị được xếp phần đa vào (5) hộp. Hỏi mỗi hộp gồm bao nhiêu quả táo apple ?

Phương pháp giải:

 Mẹ : (60) quả

Chị : (35) quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi vỏ hộp : ... Quả ?

- tìm kiếm tổng số trái của người mẹ và chị hái được.

- lấy số trái vừa tìm kiếm được chia mang đến 5.

Lời giải đưa ra tiết:

Mẹ và chị hái được toàn bộ số quả apple là:

(60 + 35 = 95) (quả)

Mỗi hộp bao gồm số quả táo khuyết là:

(95 : 5 = 19) (quả)

Đáp số: (19) quả.

Xem thêm: Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Tấm Pin Mặt Trời Là Một Dạng Biến Đổi Từ

Bài 4

 

*

Phương pháp giải:

Chia hình tứ giác thành các hình tam giác đã cho, từ đó kiếm được cách xếp hình phù hợp hợp.

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp như hình dưới đây:

*


Mẹo tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + american-home.com.vn"Ví dụ: "Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 SGK Toán 3 american-home.com.vn"