Toán lớp 4 trang 31

     

Giải bài tập trang 31 bài biểu vật (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp bốn và khối lớp Năm đã trồng...




Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 31

Bài 1 tiết 25 trang 31 sgk Toán 4

Biểu đồ sau đây nói về số lượng km của khối lớp tư và khối lớp Năm đã trồng:

*

Nhìn vào biểu trang bị trên hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

a) phần đa lớp nào gia nhập trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được từng nào cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

d) có mấy lớp trồng được bên trên 30 cây, là gần như lớp nào?

e) Lớp làm sao trồng được rất nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được không nhiều cây nhất?

Hướng dẫn giải:

a) các lớp tham gia trồng cây là: 4A, 4B, 5A, 5B, 5C

b) Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 5B trồng được 40 cây.

Xem thêm: Tìm M Để Pt Có 3 Nghiệm - Tìm M Để Phương Trình Sau Có 3 Nghiệm Phân Biệtx3


Xem thêm: Luận Điểm Của Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta


Lớp 5C trồng được 23 cây

c) Khối lớp Năm tất cả 3 lớp trồng cây: Lớp 5A, lớp 5B cùng lớp 5C

d) Có ba lớp trồng được hơn 30 cây kia là: Lớp 4A, với lớp 5A, lớp 5B

e) Lớp 5A trồng được nhều cây nhất. Lớp 5C trồng được không nhiều cây nhất.

Bài 2 tiết 25 trang 32 sgk Toán 4

Số lớp Một Trường tiểu học hòa bình trong tư năm học tập như sau:

Năm học tập 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học 2002 - 200: 3 lớp

Năm học 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học tập 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào nơi chấm trong biểu đồ dùng dưới đây:

*

b) phụ thuộc vào biểu vật dụng trên hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

- Số lớp Một của năm học tập 2003 - 2004 nhiều hơn thế nữa của năm học 2002 - 2003 từng nào lớp?

- Năm học tập 2002 - 2003 từng lớp tất cả 35 học sinh. Hỏ những năm học kia trường tiểu học chủ quyền có bao nhiêu học sinh lớp Một?

- giả dụ năm học 2004 - 2005 từng lớp Một bao gồm 32 học sinh thì số học viên lớp một năm hóc 2002 - 2003 thấp hơn năm học 2004 - 2005 từng nào học sinh?

Hướng dẫn giải:

a) Đỉnh của cột thư duy nhất ghi 4

Phía bên dưới của cột trang bị hai ghi 2002 - 2003

Đỉnh của cột thứ tía ghi số 6

Đỉnh của cột thứ tư ghi số 4, phía dưới của cột thứ tứ ghi 2004 - 2005

b) Số học sinh lớp Một của năm học tập 2003- 2004 nhiều hơn thế của năm học tập 2002 - 2003 là:

6 - 3 = 3 lớp

- Số học sinh lớp 1 trong năm học tập 2002 - 2003 của ngôi trường tiều học độc lập là:

35 x 3 = 105 học sinh

- Số học viên lớp một trong các năm học 2004 - 2005 của trường tiều học chủ quyền là: