Bài 1,2,3 trang 70 sgk toán 5: chia một số tự nhiên cho một số thập phân

     

- Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở trong phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên bắt buộc số bị chia bấy nhiêu chữ số (0.) 

- vứt dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Bạn đang xem: Bài 1,2,3 trang 70 sgk toán 5: chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tính nhẩm:

a) (32 : 0,1) b) (168 : 0,1)

(32 : 10) (168 : 10)

c) (934 : 0,01)

(934 : 100)

Phương pháp giải:

- ao ước chia một trong những tự nhiên mang lại (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ câu hỏi thêm vào bên đề xuất số đó lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).

- mong mỏi chia một vài tự nhiên cho (10; ;100;; 1000;; ...) ta chỉ việc thêm dấu phẩy vào phía trái chữ số hàng đơn vị chức năng lần lượt một, hai, ba, ... Hàng.

Lời giải chi tiết:

a) (32 : 0,1=320) ; (32 : 10=3,2)

b) (168 : 0,1=1680 ) ; (168 : 10= 16,8 )

c) (934 : 0,01=93 400) ; (934 : 100=9,34)

Nhận xét: (a : 0,1 = a imes 10 ;) (a : 0,01 = a imes 100 ;) (;a : 0,001 = a imes 1000;; ; ... ).

Muốn chia một vài tự nhiên mang lại (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ việc thêm vào bên bắt buộc số đó lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).


bài bác 3


Video lí giải giải


Một thanh sắt nhiều năm (0,8 m) nặng trĩu (16kg). Hỏi một thanh sắt cùng một số loại dài (0,18 m) khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của thanh sắt lâu năm (1m =) trọng lượng của thanh sắt nhiều năm (0,8m : 0,8).

- Tính trọng lượng của thanh sắt lâu năm (0,18m ) (=) cân nặng của thanh sắt nhiều năm (1m)( imes 0,18.)

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Thanh sắt 0,8m: 16kg

Thanh fe 0,18m: ...kg?

Bài giải

Thanh sắt dài (1 m) nặng số ki-lô-gam là:

(16 : 0,8 = 20;(kg))

Thanh sắt dài (0,18 m) nặng số ki-lô-gam là: 

(20 imes 0,18 = 3,6;(kg))

Đáp số: (3,6kg.)


Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh kết quả tính:

(25 : 4) cùng ((25 imes 5) : (4 imes 5))

(4,2 : 7) và ( ( 4,2  imes 10) : (7  imes 10))

(37,8 : 9) cùng ( (37,8  imes 100) : (9  imes 10))

Khi nhân số bị chia và số phân chia cùng một vài khác (0) thì yêu đương không nỗ lực đổi.

Xem thêm: Lyric/ Lời Bài Hát Cá Vàng Bơi Trong Bể, Cá Vàng Bơi

b) lấy một ví dụ 1: Một miếng vườn hình chữ nhật có diện tích s (57m^2) , chiều dài (9,5m). Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải triển khai phép chia: (57 : 9,5 = ,?; m)

Ta có: (57 : 9,5 = (57 imes 10 ) : (9,5 imes 10))

(57 : 9,5 = 570 : 95)

Thông thường xuyên ta để tính rồi làm cho như sau:

• Phần thập phân của số (9,5) có một chữ số.

• Viết thêm một chữ số (0) vào bên đề xuất (57) (số bị chia) được (570); quăng quật dấu phẩy ngơi nghỉ số (9,5) được (95).

• Thực hiện tại phép chia (570 : 95).

*

Vậy: (5,7 : 9,5 = 6 ;(m)).

c) lấy một ví dụ 2: (99 : 8,25 = ;?)

Ta để tính rồi có tác dụng như sau:

• Phần thập phân của (8,25) có hai chữ số.

Xem thêm: Dấu Của Các Giá Trị Lượng Giác, Lý Thuyết Giá Trị Lượng Giác Của Một Cung

• Viết thêm hai chữ số (0) vào bên cần (99) được (9900); bỏ dấu phẩy ngơi nghỉ (8,25) được (825)

• Thực hiện phép phân chia (9900: 825). 

*

Muốn chia một trong những tự nhiên cho một vài thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở đoạn thập phân của số phân chia thì viết phân phối bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số (0).