Toán lớp 6 bài 45 trang 24

     

Hà Nội, Huế, Nha Trang, tp.hcm nằm trên quốc lộ 1 theo đồ vật tự như trên. Cho thấy các quãng mặt đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội - Huế là 658 km

Hà Nội - Nha Trang là 1278 km

Hà Nội - tp.hcm là 1710 km

Tính các quãng mặt đường Huế - Nha Trang, Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 45 trang 24

 


Bài 42 trang 23 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Các số liệu về kênh đào Xuy–ê (Ai Cập) nối Địa Trung Hải cùng Hồng Hải được mang đến trong bảng 1 và bảng 2.

Bảng 1

Kênh đào Xuy–ê

Năm 1869

Năm 1955

Chiều rộng mặt kênh

58m

135m

Chiều rộng đáy kênh

22m

50m

Độ sau của kênh

6m

13m

Thời gian tàu qua kênh

48 giờ

14 giờ

Bảng 2

Hành trình

Qua mũi Hảo Vọng

Qua kênh Xuy–ê

Luân Đôn – Bom–bay

17400km

10100km

Mác–xây – Bom-bay

16000km

7400km

Ô–đét-xa – Bom–bay

19000km

6800km


Bài 43 trang 23 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính khối lượng của quả túng ở hình 18 khi cân nặng thăng bằng:

*

Hình 18


Bài 44 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x : 13 = 41; b) 1428 : x = 14; c) 4x : 17 = 0;

d) 7x - 8 = 713; e) 8(x - 3) = 0; f) 0 : x = 0.

Xem thêm: 12 Tổng Của Hai Số Tự Nhiên Là 2007, Just A Moment


Bài 46 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Trong phép chia cho 2, số dư hoàn toàn có thể bằng 0 hoặc bởi 1. Vào phép chia cho 3, cho 4, đến 5, số dư rất có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng bao quát của số phân chia hết mang lại 2 là $2k$ , dạng tổng thể của số phân tách hết mang đến 2 dư một là $2k+1$ với $kin mathbbN$. Hãy viết dạng bao quát của số phân tách hết cho 3, phân tách cho 3 dư 1, số phân chia cho 3 dư 2.

Xem thêm: Toán Lớp 6, Đề Thi Toán Lớp 6, Đề Thi Toán 6, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất


Bài 47 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết :

a) $left( x-35 ight)-120=0$

b) $124+left( 118-x ight)=217$

c) $156-left( x+61 ight)=82$


Bài 48 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng tê cùng một vài thích thích hợp :

Ví dụ : 57 + 96 = (57 - 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm: 35 + 98; 46 + 29


Bài 49 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ cùng số trừ cùng một vài thích hợp:

Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 - 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 - 96; 1354 – 997


Bài 50 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng laptop bỏ túi:

*

Dùng máy vi tính bỏ túi để tính:

425 - 257; 91 - 56; 82 - 56; 73 - 56; 652 - 46 - 46 - 46


Bài 51 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông sinh sống hình bên thế nào cho tổng các số nghỉ ngơi mỗi dòng, sinh sống mỗi cột, sinh sống mỗi đường chéo đều bởi nhau.

(a)

(b)

2

(c)

5

(d)

8

(e)

6


Bài 52 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính nhẩm bằng phương pháp nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số trong những thích hợp:

14.50; 16.25

b) Tính nhẩm bàng phương pháp nhân cả số bị phân chia và số phân chia với một số thích hợp:

2100 : 50; 1400 : 25

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng đặc điểm (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132 : 12; 96 : 8


Bài 53 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bạn Tâm dùng 21000 đồng tải vở. Gồm hai nhiều loại vở: một số loại I giá bán 2000 đồng một quyển, nhiều loại II giá 1500 đồng một quyển. Chúng ta Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ cài đặt vở nhiều loại I ?

b) Tâm chỉ cài đặt vở một số loại II ?


Bài 54 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách hàng du lich. Biết rằng mỗi toa bao gồm 12 khoang; từng khoang bao gồm 8 vị trí ngồi. Cần tối thiểu mấy toa để chở hết số khách du lịch?