TOÁN LỚP 8 BÀI 4

     
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhị số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 4

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là nhì số tùy ý).

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (5) bởi lời.

Xem thêm:
Thế Nào Là Cơ Hội Kinh Doanh Là Gì? Nắm Bắt Ngay Điều Này Để Có Thể Thành Công

Xem lời giải


bài bác 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem lời giải


bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lập phương

Xem giải thuật


bài xích 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

Xem giải mã


bài 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm: Phân Tích Đoạn Trích Chí Khí Anh Hùng Ngắn Nhất, Phân Tích Đoạn 2 Bài Chí Khí Anh Hùng (3 Mẫu)

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.