Toán lớp 9 bài 8

     
*
Xét(ΔDEF) vuông tại D, đường cao DH.Áp dụng hệ thức lượng, ta được:(EH.FH=DH^2⇔x^2=2^2⇔x=2. )Xét (ΔDEF) vuông tại H. Áp dụng định lí Pytago, ta có:(DF^2=DH^2+HF^2\⇔DF^2=2^2+2^2=8\ ⇔DF=2sqrt2)Vậy (x=2, y=2sqrt2).c) Đặt tên những điểm như hình vẽ:


Bạn đang xem: Toán lớp 9 bài 8

*
Xét(ΔMNP) vuông trên P, con đường cao PH. Áp dụng hệ thức lượng, ta được: ( PH^2=HM.HN⇔12^2=16.x \ ⇔144=16.x\ Leftrightarrow x=dfrac14416=9)Tương tự:(eginalign và PM^2=HM.MN=9.(9+16)=225 \ và Leftrightarrow PM=15 Leftrightarrow y=15\ endalign)
Cho tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH. Lúc đó, ta có một vài hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông:(eginalign & AB^2=BH.BC;AC^2=CH.CB. \ và AH^2=HB.HC \ và AH.BC=HB.HC \ và dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2 \ endalign)


Xem thêm: Luật An Ninh Mạng, Sự Cần Thiết Xây Dựng Và Ban Hành Luật An Ninh Mạng ?

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 1: một vài hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông khác • Giải bài 1 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài bác 2 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài xích 3 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài bác 4 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài xích 5 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trong các tam giác vuông với... • Giải bài xích 6 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đường cao của một tam... • Giải bài 7 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 người ta chỉ dẫn hai... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài 9 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho hình vuông vắn ABCD. Gọi...


Xem thêm: Chu Vi Của Một Tam Giác Cân Biết Độ Dài Hai Cạnh Của Nó Bằng 7Cm Và 13Cm Là

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9