Tổng của hai số là 278, hiệu hai số là 52

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Tổng của hai số là 278, hiệu hai số là 52

An và Bình tất cả 70 viên bi, hiểu được nếu Bình tất cả thêm 16 viên bi thì cặp đôi bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có nhị tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 người công nhân thì công ty máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân tất cả bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số có hiệu bởi 47, hiểu được nếu mang số trước tiên cộng số đồ vật hai rồi cùng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số đầu tiên + Số sản phẩm công nghệ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số khủng bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn yêu cầu tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần search bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo trọng lượng tổng cùng 147kg, hiểu được nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo vật dụng hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bởi nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao vật dụng hai nhiều hơn thế nữa bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao đầu tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sống bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao trang bị nhất: 65kg

Bao vật dụng hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu thêm vào hộp bi thứ nhất 8 viên bi và sản xuất hộp đồ vật hai 17 viên bi thì hao hộp có số bi bởi nhau. Hỏi mỗi hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải câu hỏi bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu cung cấp hộp thứ nhất 8 viên bi và cung ứng hộp sản phẩm công nghệ hai 17 viên bi thì tổng thể bi của nhị hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp thứ nhất là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thiết bị hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp đồ vật nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp thứ nhất nhiều rộng số bi của hộp lắp thêm hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số có tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía trái số bé bỏng thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có nhiều hơn số nhỏ nhắn một chữ số và tổng nhì số bằng 412. Vậy số lớn cần là số tất cả 3 chữ số cùng số nhỏ nhắn phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số yêu cầu tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số bé nhỏ là:

112 : 2 = 56

Số khủng là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ có tổng bằng 176, biết rằng ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Xem thêm: Luyện Tập Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học Sgk Ngữ Văn 12 Tập 1, Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học

Giải:

Hai số lẻ nên tìm và có số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ liên tục hơn hèn nhau 2 đối kháng vị. Vậy hiệu của hai số lẻ phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số nhỏ xíu cần kiếm tìm bằng:

176 – 10 = 166

Số bé xíu cần kiếm tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn đề xuất tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. bố hơn bé 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa toàn bô tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con bao nhiêu tuổi? bố bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con bây giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện thời là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây chừ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi hiện thời của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Bí quyết nay nhì năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng thể tuổi của Huệ và Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ với Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện thời là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện thời là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây chừ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số đó số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi loại gạo bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. tất cả hai xe chở xi-măng , trung bình từng xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe trước tiên chở ít hơn xe thứ hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật gồm chu vi 46cm, chiều rộng hèn chiều lâu năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế nữa lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi từng lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bà bầu con là 44 tuổi. Tính tuổi bây chừ của mỗi người.

Bài 6. Nhị thùng có tất cả 80l dầu. Sau khoản thời gian đổ 5l dầu trường đoản cú thùng đầu tiên sang thùng sản phẩm công nghệ hai thì số dầu sống thùng thứ nhất hơn thùng thiết bị hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ tiếp tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bằng 480. Tìm nhị số đó, biết thân chúng có 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhị số đó, biết thân chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Kể Chuyện Con Rồng Cháu Tiên Bằng Lời Của Em, Kể Lại Câu Chuyện Con Rồng Cháu Tiên

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 nhỏ vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan và ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó tất cả bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.