Tổng Các Hệ Số Của Đa Thức Khi Khai Triển Là

     

Câu hỏi Tính tổng các hệ số của nhiều thức (left( x - 1 ight)^2017) bằng:

A (2^2017)B (2^2018)C (2)D 0

Phương pháp giải:

Khai triển (left( x - 1 ight)^2017) nhờ sử dụng nhị thức Newton.

Bạn đang xem: Tổng các hệ số của đa thức khi khai triển là

Thay x = 1 để có tổng các hệ số của triển khai trên.

Xem thêm: Cho P Là Số Nguyên Tố Lớn Hơn 3, Cho (P) Là Số Nguyên Tố Lớn Hơn (3


Lời giải bỏ ra tiết:

(left( x - 1 ight)^2017 = sumlimits_k = 0^2017 C_2017^kleft( - 1 ight)^kx^2017 - k ,,left( * ight),,left( 0 le k le 2017,k in N ight))

Tổng các hệ số của khai triển trên là (C_2017^0 - C_2017^1 + ... + C_2017^2016 - C_2017^2017)

Thay x = 1 ta có: (left( 1 - 1 ight)^2017 = sumlimits_k = 0^2017 C_2017^kleft( - 1 ight)^k = C_2017^0 - C_2017^1 + ... + C_2017^2016 - C_2017^2017 = 0.)

Chọn D.

Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Hình Tròn Khi Có Chu Vi, Cách Tính Bán Kính Hình Tròn Khi Có Chu Vi


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.