Tổng Các Hệ Số Trong Khai Triển

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạo
*

Trong khai triển  ( 1 + x ) n  biết tổng các hệ số C n 1 + C n 2 + C n 3 + . . . . + C n n - 1 = 126 . Hệ số của  x 3  bằng

A. 15

B. 21

C. 35

D. 20


*

Biết tổng các hệ số của tía số hạng đầu trong khai triển (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm thông số của (x^7) trong khai triển đó.

Bạn đang xem: Tổng các hệ số trong khai triển


*

(C_n^0+C_n^1+C_n^2=11)

(Rightarrow1+n+dfracnleft(n-1 ight)2=11)

(Leftrightarrow n^2+n-20=0Rightarrowleft<eginmatrixn=4\n=-5left(loại ight)endmatrix ight.)

(left(x^3+dfrac1x^2 ight)^4) có SHTQ: (C_4^k.x^3k.x^-2left(4-k ight)=C_4^k.x^5k-8)

(5k-8=7Rightarrow k=3)

Hệ số: (C_4^3=4)


*

Biết tổng những hệ số của triển khai (left(3-x^2 ight)^n)bằng 1024. Thông số của số hạng chứa (x^12) trong khai triển đó bằng bao nhiêu?


(left(3-1 ight)^n=1024Leftrightarrow2^n=2^10Rightarrow n=10)

(left(3-x^2 ight)^10) có SHTQ: (C_10^k.3^k.left(-1 ight)^10-k.x^20-2k)

Số hạng chứa (x^12Rightarrow20-2k=12Rightarrow k=4)

Hệ số: (C_10^4.3^4=...)


Tìm thông số của (x^6) trong khai triển (left(frac1x+x^3 ight)^n) biết tổng những hệ số trong triển khai là 1024.


(left(frac1x+x^3 ight)^n=sumlimits^n_k=0C^n-k_nleft(frac1x ight)^n-k.left(x^3 ight)^k)

Tổng những hệ số: (C^0_n+C^1_n+...+C^n_n=left(1+1 ight)^n=2^n=1024)

=> n = 10


 Biết rằng trong triển khai trên tổng thông số của ba số hạng đầu bằng 161. Search a điện thoại tư vấn x là thông số không chứa x trong triển khai nhị thức Niu – tơn x 2 - 2 x n C n 0...

 Biết rằng trong khai triển trên tổng thông số của ba số hạng đầu bằng 161. Tra cứu a

Gọi x là thông số không chứa x trong triển khai nhị thức Niu – tơn

x 2 - 2 x n = C n 0 x 2 n + C n 1 x 2 n - 1 - 2 x + . . . + C n n - 1 x 2 - 2 x n - 1 + C n n - 2 x n n ∈ ℕ *

Biết rằng trong triển khai trên tổng hệ số của ba số hạng đầu bởi 161. Search a

A. 11520

B. 11250

C. 12150

D. 10125


Cho khai triển 1 + x 2 n biết tổng của toàn bộ các hệ số trong khai triển đang cho bởi 1024. Tra cứu n. A. N 9 B. N 10 C. N 11 D. N 12

Cho khai triển 1 + x 2 n  biết tổng của tất cả các hệ số trong khai triển sẽ cho bằng 1024. Tra cứu n.

A. N = 9

B. n = 10

C. N = 11

D.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 6 Học Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Toán 6 Sách Mới Năm 2022

n = 12


Biết tổng các hệ số của tía số hạng đầu trong triển khai ( x 2 - 2 x ) n bằng 49. Khi đó hệ số của số hạng đựng x 3 trong khai triển đó là: A.60 x 3 . B.60. C.-160. D.-160 x...

Biết tổng các hệ số của tía số hạng đầu trong triển khai ( x 2 - 2 x ) n bằng 49. Khi đó hệ số của số hạng cất x 3 trong khai triển đó là:

A.60 x 3 .

B.60.

C.-160.

D.-160 x 3


Cho n là số nguyên dương làm thế nào để cho tổng những hệ số trong triển khai của x + 1 n bởi 1024. Hệ số của x 8 trong khai triển kia bằng

A. 2 8

B. 90

C. 45

D. 80


Xác định thông số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(x^2-dfrac2n ight)^n) nếu biết tổng những hệ số của cha số hạng đầu trong triển khai đó bằng 97 ?


Biết tổng các hệ số trong triển khai nhị thức Newton của ( 5 x - 1 ) n bằng 2 100 . Tìm hệ số của x 3 . A. -161700 B. -19600 C. -20212500 D. -2450000

Biết tổng những hệ số trong triển khai nhị thức Newton của  ( 5 x - 1 ) n  bằng 2 100 . Tìm hệ số của  x 3 .

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Cảm Nghĩ Về Mùa Xuân ( Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Mùa Xuân Của Tôi

A. -161700

B. -19600

C. -20212500

D. -2450000


Chọn D

Ta có,

*
*
.

Tổng những hệ số trong khai triển  ( 5 x - 1 ) n  bằng  2 100  nên ta bao gồm phương trình: